Nestlé Türkiye’den Grev Açıklaması

Geri DönHaz 21, 2016

Nestlé Türkiye Gıda San. A.Ş ile Karacabey fabrikamızdaki çalışanları temsil eden Tek Gıda İş Sendikası arasında Şubat ayından bu yana toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ,taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamamış ve sendika 21 Haziran Salı günü itibariyle süresiz olarak işi durdurma kararı aldığını açıklamıştır. Nestlé faaliyet gösterdiği her ülkede çalışanlarına adil ve piyasa koşullarına uygun haklar sağlamaktadır. Şirketimiz çalışanlarının haklarını üst düzeyde gözetmekte, güvenli ve destekleyici bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Şirketimiz Şubat ayından bu yana devam eden süreçte, sendika ile anlaşmaya varabilmek için ücretlerde enflasyon oranının ortalama iki katı kadar artış teklif etmiştir.

Sektör standartlarında verdiğimiz bu teklifle Karacabey fabrikamızda asgari ücret alan tam zamanlı personel kalmamış ve tam zamanlı tüm çalışanlar oldukça iyi düzeyde sosyal haklara sahip olmuştur. Ne yazık ki, sendika Şubat ayından beri yapmış olduğu maddi taleplerde geri adım atmamıştır.

Yıllar içerisinde çalışanlarımızı dinleyerek, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için önemli ilerlemeler kaydettik. Toplu iş sözleşmesi sürecinin kapsamı dışında olmasına rağmen bugünlerde gündeme gelen bu konudaki talepleri dikkate aldık ve gerekli iyileştirmeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bu süreçteki yapıcı yaklaşımımıza rağmen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin grev kararıyla sonuçlanmasından üzüntü duyuyoruz. Buna karşılık, sendikanın üretimin durmasına yol açacak bu eyleminin fabrikamızın sürdürülebilirliğine ve rekabet gücüne engel teşkil edececeğini düşünüyoruz.

107 yıl önce Türkiye’de yatırım yapan ilk global şirketlerden biri olan Nestlé, her zaman sosyal barışa inanmakta ve Karacabey’de büyüyerek Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmek istemektedir.

Sendikanın ve çalışanlarımızın bu tutumlarını yeniden değerlendirip çözüm konusunda bizimle birlikte çalışmalarını bekliyoruz.