Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu
Paul Bulcke Yönetim Kurulu Başkanı, Ulf Mark Schneider CEO

May 21, 2018