Sort by
Sort by

Çevresel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik için tasarlamak: Nestlé'nin ürün tasarımcıları, tasarım sürecinin en başından itibaren sürdürülebilirliği göz önünde bulunduruyorlar.

Dünyanın en büyük gıda şirketi olarak amacımız bireylerin ve ailelerin yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak. Bu tür bir yaşam kalitesinin, gelecek nesiller için çevreyi korumak adına özenli ve sorumlu bir üretim anlayışını gerektirdiğinin bilincindeyiz.

Ürünlerimizin çevresel performansını daha iyi anlamak ve geliştirmek için değer zincirimizin her aşamasında ürün kategorilerimizi sistematik olarak değerlendiren bir yaklaşımı uyguluyoruz.

Çevre ve ambalajlama

Ambalajlarımızın ürünlerimizi etkin bir şekilde korumasını sağlarken çevreye olan etkilerini de azaltmaya çabalıyoruz. Bugüne kadar toplam ambalaj ağırlığını 500 milyon kilogramın üzerinde azaltan Nestlé, 1991'den beri ambalajlarının ağırlığını sistematik olarak düşürüyor.

Nestlé ayrıca mümkün olan her yerde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak geri kazanım ve geri dönüşümü de teşvik ediyor. Çevre üzerinde doğası gereği daha az etkisi olan malzemeleri (örneğin sürdürülebilir olarak yönetilen yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş malzemeler) tercih ediyoruz. Ambalajın çevreye olan etkisini göz önünde bulundurmak amacıyla karbon ayak izi, su kullanımı, yenilenemez enerji kullanımı ve katı atık üretimi dâhil olmak üzere çok sayıda göstergeyi inceliyoruz.

Ürün etiketleme

 

İlk olarak 1991'de kaleme alınan çevresel sürdürülebilirlik politikamız uyarınca ürünlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında bilimsel, anlaşılır ve onaylanabilir çevresel bilgiler sunuyoruz.

 

Ürünün kullanımı ve kullanım ömrü sonu işlemleri dâhil olmak üzere tedarik zinciri süresince en fazla etkiye sahip konuların hepsiyle ilgilenerek, ürünün yaşam döngüsünün tamamını göz önünde bulunduruyoruz. Buna ek olarak tercihen Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) olmak üzere uluslararası olarak uyumlandırılmış bir yöntem biliminin kurulmasını destekliyoruz. Nestlé, ilk olarak 2009'da toplanan ISO Su Ayak İzi Çalışma Grubu (ISO 140046: ISO/TC207/SC5/WG8) üyesidir.