Toplumda Nestlé

Etki alanlarımızAmacımız odaklandığımız alanları içermektedir. Hepsi birbirine bağlı olan bireyler ve aileler, topluluklarımız ve gezegen için 42 halka açık taahhüdümüz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu taahhütler, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri zaman planına paralel olarak üç hedefimizi 2030 yılına kadar gerçekleştirmemize katkıda bulunacak.
Bireyler ve Aileler için

50 milyon çocuğun daha sağlıklı yaşamasına katkıda bulunuyoruz.People

Topluluklarımız için

Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda yaşayan 30 milyon kişinin refahını iyileştirmeye katkıda bulunuyoruz.
Community

Gezegen için

Operasyonlarımızın çevre etkisini sıfıra indirmeye gayret ediyoruz.


Planet