Sort results by
Sort results by

Çalışmalarımız

Attığımız Adımlar

 • Tüm ürün kategorilerimiz için Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri'ni tamamladık.
 • Tüm değer zinciri boyunca bütünsel bir şekilde çevresel sürdürülebilirliği değerlendirmek ve optimize etmek için kullanacağımız EcodEX isimli bir eko-tasarım aracını kullanmaya başladık.
 • Nestlé'de Sürdürülebilir Tarım Girişimi (SAIN) ile en iyi uygulamaları teşvik ettik ve Sorumlu Kaynak Kullanımı Denetimi ve Sorumlu Kaynak Kullanımı İzlenebilirlik programlarımızı uygulamaya devam ettik.
 • Bu yıl, Enerji Hedefi Belirleme Girişimi (toplam 82 milyon İsviçre Frangı yatırım) ile 36 proje tamamlayarak yaklaşık olarak 173.000 ton CO2'ye eşdeğer enerji tasarrufu sağladık.
 • Dünya genelindeki fabrikalarımız için çevresel iyileştirmeler konusunda 120 milyon Frang'ın üzerinde yatırıma onay verdik.
 • Tüketicilerimize daha geniş ürün bilgileri sağlamak amacıyla "Etiketin Ötesinde (Beyond the Label)" girişimimizi başlattık.

Amaçlarımız

 • Ürünlerimizin çevresel etkilerini tüketicilerimizin daha iyi anlamasını sağlamak ve iyileştirmek. Bilimsel kanıtlara dayanarak tüketicilere ürünlerimiz ile ilgili sağladığımız çevresel bilgileri sürekli olarak geliştiriyoruz.
 • Karar alma aşamasında bilgilendirebilmek amacıyla çevresel evrimin ve olayların doğru şekilde anlaşılması için gereken bilimsel bilgileri geliştirmek. Hem kurum içindeki hem de dışındaki bilgi birikimini artırıyoruz.
 • Çevresel gerekliliklerimizi karşılayacak hammaddelerin sağlandığından emin olmak. Faaliyetlerinin verimlilik ve sürdürülebilirliğini sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen tedarikçileri tercih ediyoruz.
 • Sıfır atık hedefini gerçekleştirmek. Birçok ülkede, özellikle tehlikeli atıklar için uygun geri dönüşüm tesisleri ve altyapı bulunmuyor.
 • Su kaynakları gittikçe azalırken sürdürülebilir büyümeyi yönetebilmek.

Performansımız

 • Brezilya, Ekvator ve Kenya olmak üzere 46 ülkede Sürdürülebilir Tarım Girişimi Projeleri (SAIN) gerçekleştirdik.
 • 2.261 ilk kademe tedarikçiyi denetledik.
 • 2012'de %80 oranında sertifikalı sürdürülebilir palmiye yağı satın aldık. (%13 izlenebilir RSPO sertifikalı yağ ve %67 Yeşil Palmiye sertifikalı yağ)
 • Balık ve deniz ürünleri, süt ürünleri, et ve kümes hayvanları için Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuzları yayınladık.
 • 2002'den bu yana 1 ton ürün başına doğrudan sera gazı emisyonumuzu yarıya indirdik.
 • 2002'den bu yana 1 ton ürün başına enerji tüketimimizi %38 azalttık.
 • Bugün atık sahası için sıfır atık üreten 39 fabrikaya ulaştık.
 • 2012 sonunda 418 fabrikamız, 130 dağıtım tesisimiz ve 24 AR-GE merkezimiz için ISO 14001:2004 sertifikası aldık.
 • Küresel ısınma ve ozon tüketimi potansiyeli olan soğutma gazlarının %92'sinden fazlasını endüstriyel operasyonlarımızdan aşamalı olarak çıkarttık.
 • Avrupa'da sevkiyatlarımızı karayolu yerine demiryolu ve deniz üzerinden gerçekleştirerek 2011'de 5.300 ton CO2'ye eşdeğer tasarruf elde ettik.
 • Ambalajlarımızda %27 geri dönüştürülmüş malzeme kullandık.

Nestlé Türkiye ise Karacabey Fabrikası'nda enerji tüketiminin en aza indirgenmesine yönelik olarak enerji hatlarında izolasyon çalışmaları, fabrikaya sağlanan elektrik hatlarında yapılan iyileştirme projelerini hayata geçirmiştir.Yeni yapılandırılan tüm proseslerde enerji verimliliği yüksek makinaların kullanımını sağlamıştır.

Nestlé Türkiye son 5 yılda su tüketiminde % 22 düşüş sağlamıştır. Verimli su kullanımına yönelik çalışanlar nezdinde eğitimler , atık suların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Nestlé Türkiye Karacabey 'deki üretim tesisinde ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 2200 Gıda Güvenliği belgelendirme süreçlerini birleştirerek Nestle Birleşik Yönetim Sistemi'ni kurmuştur. Nestlé Türkiye ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda, ÇEVKO ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

Aldığımız Ödüller

 • 2012 Karbon Saydamlık Liderliği İndeksi ve Karbon Performans Liderliği İndeksi'nde birincilik elde ettik.
 • Gıda üreticileri arasında 2012 SAM-DJSI İndeksleri'nde iklimsel değişiklik stratejisi, çevresel politika/yönetim sistemi, ambalajlama ve su ile ilgili riskler bölümlerinde en yüksek puanı toplayarak RobecoSAM Gümüş Sınıf ödülünü aldık.
 • Corporate Knights tarafından açıklanan "Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Global Şirketi" arasında yerimizi aldık.
 • Pulilan Fabrikası ve Cagayan Dağıtım Merkezi'ndeki Üstün Çevresel Performansımızdan ötürü 2012 Filipin Çevresel Ortaklık Programı (PEPP) Etap 1 Ödülü'nü kazandık.