Sort results by
Sort results by

Ortak Değer Yaratma Nedir?

Yaklaşık 150 yıl önce hayat kurtaran tahıl mamasının başarısı üzerine kurulmuş olan Nestlé bugün Beslenme, Sağlık ve Sağlıklı Yaşam alanında küresel bir lider konumuna gelmiştir. Bu büyümemiz sunduğumuz ürün ve hizmetler ile sağladığımız istihdam, tedarikçi ağlarımız ve dünya genelinde ekonomiye yaptığımız katkıyla milyonlarca kişinin hayatını iyileştirmeye yardımcı olmamızı sağladı. Gelişmekte olan ülkelerdeki birçok küçük toprak sahipleri dâhil olmak üzere 4.1 milyon aile geçimini Nestlé ile sağlamaktadır.

2014’te 695.000 çiftçi ve doğrudan istihdam ettiğimiz 339.456 kişinin geçimini destekledik. Grup genelindeki toplam ücret ve sosyal yardım ödemeleri yaklaşık 16 milyar İsviçre Frangı olmakla birlikte kurumsal vergi olarak toplamda 2.859 milyon İsviçre Frangı ödeme yapmış bulunuyoruz.

Bu değer yaratma hususunu başarılı işletmenin temel bir şartı olarak görmenin ötesinde küresel bir lider olarak sorumlu operasyonların yürütme görevi ve toplum için uzun vadeli olumlu değer yaratma fırsatına da sahip olduğumuzu biliyoruz. “Ortak Değer Yaratma” adını verdiğimiz bu yaklaşımımızı şirketimiz genelindeki tüm kollarımıza bütünsel yönetim düşüncemiz olarak kesin bir şekilde yerleştiriyoruz.

Beslenme, Sağlık ve Sağlıklı Yaşam alanında lider şirket olmayı hedefliyoruz. Nüfus arttıkça ve sağlık alanındaki zorluklar geliştikçe beslenme gündemimizin özünde yer alan değer de genişlemeye devam edecek. İşte bu nedenle Ortak Değer Yaratma anlayışımızın temelinde Beslenme, Sağlık ve Sağlıklı Yaşam yer alıyor. Toplumun karşılaştığı kritik konular kadar su ve kırsal kalkınma da gerek iş olanakları gerekse operasyonel zorlukları temsil eden en yüksek önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Tüm bu anlayışımız ise geleceğe yönelik sınırlı doğal kaynakları koruma görevimize dayanak teşkil ediyor. Çevre ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarındaki taahhütlerimiz uzun vadeli çözümün bir parçası olmaya devam edebileceğimizi temin ediyor.

Daha iyi işbirliği yolları bulmak ve toplu eylemi temin etmek toplumun en kritik zorluklarının ele alınması ve yaratabileceğimiz ortak değerin maksimuma çıkarılması için büyük öneme sahip