Sort results by
Sort results by

Başkanımız ve CEO’muzun mesajı

Peter Brabeck-Letmathe (Chairman, Nestlé) speaking at the 2014 CSV forum
Odak noktamız liderlik: Peter Brabeck-Letmathe (Nestlé Başkanı) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ortak ev sahipliğiyle İsviçre’de düzenlenen 6. Ortak Değer Yaratma Forumu’nda hükümet, akademik çevre, sivil toplum ve iş dünyasından konukları karşılarken.

Karşılaştığımız zorluklar ve toplumsal alandaki taahhütlerimizde kaydetmiş olduğumuz ilerlemelerin bir değerlendirmesini içeren 2014 Ortak Değer Yaratma Raporumuzu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Bu rapor, bir şirketin uzun vadede başarıyla büyüyerek paydaşları için değer yaratabilmesi için aynı zamanda toplum için de değer yaratması gerektiği yönündeki değişmez inancımızı vurguluyor. Tüm taahhütlerimiz bizim için elverişli olmalarına değil inançlarımıza dayanır. Ortak Değer Yaratma yaklaşımımızın temelinde insana, farklı kültürlere, çevreye ve yaşadığımız bu dünyanın geleceğine olan saygı yer almaktadır.

Bu taahhütler iç ve dış amaçlara hizmet ekmektedir. Kurum dışı iletişimimizin şekillendirilmesine yardımcı oldukları kadar aynı derece önemli olarak bu spesifik hedeflere ulaşmadaki toplu çabalarımızda gerek yönetimimize gerekse İş Birimleri, Bölgeler ve Piyasalarda tüm Nestlé çalışanlarına rehberlik etmektedir. Taahhütlerimiz paydaşlarımızın da görüşlerini dikkate almaktadır. STK’lar, akademisyenler, çokuluslu kuruluşlar, hükümetler ve diğer taraflarla düzenli olarak görüşmeler yapıyor ve eleştiri ve teşviklerini dinleyerek bunlardan dersler çıkarıyoruz. Çabalarımız bu diyaloglar sayesinde güçleniyor.

Paydaşlarımız bu toplumsal taahhütler ve bunların faaliyetlerimizi nasıl güçlendirdiği hakkında yönelttikleri bilgi dolu sorularıyla bizlere yol gösteriyorlar. Bunu açıklayabiliriz. Lider Beslenme, Sağlık ve Sağlıklı Yaşam şirketi olma gayretimiz kurumsal şirketimizin temelinde yer almaktadır ve şirket olarak bu amaç doğrultusunda varlığımızı sürdürüyoruz. Kişilerin sağlık ve zindeliklerine gönülden değer vererek araştırma merkezleri ağımız, Nestlé Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nestlé Sağlık Bilimi ve yeni Nestlé Cilt Sağlığı ile gelecek için araştırmalar yapıyoruz. Müşterilerimiz beslenmeyi derinlemesine anlamayı ve daha lezzetli ve daha sağlıklı yiyecek ve içeceklere erişmeyi talep ederken toplumun da bunlara ihtiyacı bulunmaktadır.

Su da iyi beslenmenin temel bir öğesi olduğu kadar bir insan hakkı ve gıda güvenliğinin temel bir taşıdır. Kendi operasyonlarımızda kullandığımız suyu azaltmak için her türlü çabayı gösterirken ve 2015 sonrası geliştirme gündemine su alanında spesifik bir hedefin dâhil edilmesi için çalışmalarımızı sürdürürken tüm yaşlarda sağlıklı oranlarda su tüketilmesini aktif olarak destekliyoruz. Meksika’da yerleşik yeni Cero Agua tesisimiz pozitif su etkisine sahip bir süt ürünleri tesisi olarak kendi operasyonlarımızda kullandığımız suyun azaltılması taahhüdümüzü ve bu hedefe ulaşmada yeni teknoloji ve yenilikleri nasıl kullandığımızın bir örneğidir. Bir iş fırsatı olduğu kadar operasyonel bir zorluk olan su aynı zamanda hepimizi derinden ilgilendiren toplumsal bir konudur. Defalarca söylediğimiz gibi petrol kaynakları tükenmeden çok önce su kaynaklarımız tükenecek.

sorularını yanıtlayabilmemize imkân tanımaktadır. Kırsal kalkınma çalışmalarımız önemli kategorilerimizde tedarik niteliği ve miktarını garanti altına almamıza yardımcı olduğu gibi gelecek nesiller için çiftçiliğin çekiciliğini de artırmaktadır.

Paul Bulcke (CEO, Nestlé) visiting the Food Safety Institute in Beijing
Odak noktamız inovasyon: Paul Bulcke (Nestlé CEO’su) gıda güvenlik politikaları ve standartları için bilimsel temel sağlamaya yardımcı olmak amacıyla yetkili makamlarla çalışmalar yürüten Nestlé Gıda Güvenliği Enstitüsü açılışını yapmak için 2014 Mart ayında Pekin’i ziyaret ederken.

Tesislerimizi işletmemiz ve faaliyette bulunduğumuz toplum ve ülkelerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınması için gerekli çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik taahhütlerimizi aktif bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Nestlé GENÇLERİ İstiyor programı adını verdiğimiz genç istihdamı taahhüdümüz Avrupa genelinde gençlerin becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini güçlendirerek geliştirmeye yardımcı oluyor. Bu program yakında küresel olarak genişletilecektir.

Nestlé’de işleri bütünsel yönetim düşünmemizin bir parçası olan Ortak Değer Yaratma yaklaşımımızla yapıyoruz. Liderlerimiz ve çalışanlarımızda iş fırsatları ve sosyal ihtiyaçları entegre etmelerini bekliyoruz. Çaba ve yatırımlarımızı daha iyi hedeflememize yardımcı olan markalarımızı mali ve beslenme hedefimize göre değerlendiren stratejik portföy aracı, toplumsal göstergeleri kapsayan bir sermaye harcaması süreci ve kakao, kahve ve süt ürünleri yetiştiricilerinin ve çiftçi topluluklarının ihtiyaçlarını derinlemesine araştıran Kırsal Kalkınma Çerçevesi gibi iç yönetim araçlarımız bu sürecin kolaylaştırılmasına yardımcı oluyor. Zorlu görevimiz Ortak Değer Yaratma yaklaşımımızın ticari değerini ölçen ve aynı zamanda yalnızca faaliyetleri değil toplumsal etkileri de değerlendiren tutarlı bir yöntem bulmaktır. Düşünmemizi 2015 boyunca geliştirmeye devam edeceğiz.

Toplum ve ekonomik faaliyetin başarısının derinlemesine birbirine geçtiği ve karşılıklı olarak güçlendiği uzun vadede işletmemize odaklanan Ortak Değer Yaratma serüvenimizde bize katılın. Bizi toplumun en derin endişe ve zorluklarından bazılarının ele alınmasında daha etkin toplu eyleme de götürecektir. Kötü beslenme, su kıtlığı, sürdürülebilir çiftçilik, iklim değişikliği, insan hakları ve daha birçok alanın ‘çift yükününün’ ele alınmasında yardımcı olmak istiyorsak daha iyi diyalog, katılım ve ortaklıklara ihtiyacımız vardır.

Yine bu yıl çocuklara yönelik sorumlu pazarlama, yolsuzlukla mücadele ve iç ve dış şikâyet mekanizmaları alanlarında birtakım yeni taahhütler verdik. Bu raporla, önemli bir kurumsal sürdürülebilir platformu olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderliğinin kurucu üyesi olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesini desteklediğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Taahhütlerimiz ve raporumuz hakkındaki görüşlerinizi bekliyor olacağız.

Peter Brabeck-Letmathe and Paul Bulcke