Sort results by
Sort results by

Kadınlara güç vermek

Nestlé'nin, başkalarına örnek teşkil eden cinsiyet dengeli ve gerçekten eşitlikçi bir işyeri olmasını istiyoruz.

Taahhüdümüz

İş gücümüzdeki cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi ve tüm değer zincirimiz genelinde kadınlara güç verilmesi

Neden önemli

Cinsiyet eşitliği ve kadınların hakları, eğitimi ve güç kazanması, işimiz için hayati öneme sahip. Ancak kadınlar, genel olarak işletme idare kadrolarında düşük temsil oranlarından tarım işçileri için eğitime, araçlara ve finansa erişme imkanına sahip olmamaya kadar global iş dünyasında zorluklar ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Girişimlerimiz, değer zincirimiz boyunca işte bu zorlukları ele alıyor.

Yaklaşım

Cinsiyet eşitliği, yönetim kurulu odalarından kakao çiftliklerine kadar tüm dünyadaki insanları ve yerleri etkiliyor. Girişimlerimiz, tespit ettiğimiz yerde bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Neler yapıyoruz

Cinsiyet dengesi oluşturmak için başlattığımız girişimler, meyvelerini vermeye başlıyor.

2018'de

Kadın yöneticilerin ve kıdemli liderlerin (pazar yönetim üyeleri) yüzdesinde yıllık artışlar elde etmek için çalışma ortamımızda olanak tanışan koşullar yaratarak cinsiyet dengeli bir şirket olmak.

Sonuç: Nestlé'nin yönetici pozisyonlarının %43,2'sinde kadınlar yer alıyor. Nestlé'nin kıdemli liderlik rollerinin %31,8'inde kadınlar yer alıyor.

2020'de

Kadınların geçim gücünü, kaynaklarımızı sağladığımız beş öncelikli konumda iyileştirmek.

Our result: Şu ana kadar Kolombiya, Pakistan, Türkiye ve Côte d’Ivoire'de bu hedefe doğru yol aldık.

Daha hızlı bir şekilde eşit ücrete ulaşma vaadimiz

Nestlé'de herkes için eşit fırsatlar üreten ve tüm insanların saygınlık ve saygı içinde muamele gördüğü bir işyeri sağlamayı amaçlıyoruz. İşgücünün her kademesinde cinsiyet dengesini sağlama vaadimiz çerçevesinde, çalışanlarımızın eşit ücret elde etmesini sağlamak için de çalışmayı vadediyoruz.

Eylül 2018'de eşit iş için eşit ücrete yönelik attığımız adımların hızını artırmaya söz verdik. Eylül 2018 New York BM Genel Kurulu yakınlarındaki bir etkinlikte duyurumuzu yaptık. Eşit Ücret Uluslararası Koalisyonu tarafından düzenlenen etkinlik, cinsiyet ücret uçurumunu kapatmaya ve eşit ücrete ulaşmaya kararlı bir ortaklar konsorsiyumu oluşturmayı hedefliyordu.

Çeşitlilik ve katılım, Nestlé kültürünün ayrılmaz bir parçası ve 2011 yılından bu yana, her yıl liderlik pozisyonlarındaki kadınların sayısını artırıyoruz. Yaptığımız işten dolayı gururluyuz ve daha fazla eşitlik için atılacak adımların parçası olmayı dört gözle bekliyoruz.

 

Kahve yetiştiriciler arasında cinsiyet eşitliği sorununu ele almak

Cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilirliği getirebileceğine inanıyoruz ve bu nedenle de kadınların dünyada karşı karşıya kaldığı istihdam sorunlarını ve bunların çözümlerinin ne olabileceğini inceleyen bir cinsiyet analiz aracı geliştirdik.

Analiz aracı, Nespresso AAA Sürdürülebilir Kalite programımızın bir parçası olarak kahve tedarik zincirindeki cinsiyet eşitliği durumunu anlamamıza yardımcı olması için TechnoServe ile ortaklık içinde oluşturuldu. 2017 yılında Endonezya, Guatemala ve Etiyopya'da bunu test ettik ve yılın sonunda bu testlerin sonuçlarını bir rapor haline getirdik.

Bu ön bilgileri kullanarak da AAA Sürdürülebilir Kalite programımız için bir cinsiyet eşitliği stratejisi geliştirdik. Bununla kadınlara güç vermeyi ve cinsiyet farklılıklarını azaltmayı amaçlıyoruz.

 

Fındık tedarik zincirinde kadınları desteklemek

Kadınlara güç vererek daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmak için Adil Çalışma Örgütü, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve fındık tedarikçimiz Olam ile ortaklık kurduk.

Kadınlar, fındık tedarik zincirinde zor çalışma koşulları ile karşı karşıya kalıyorlar ve burada çocuk işgücü, önemli bir sorun. Her ne kadar birçok kadın çalışsa da halen ekonomik olarak eşlerine ve babalarına bağımlılar ve genelde eğitim faaliyetlerine katılamıyorlar.

Ordu, Sakarya ve Şanlıurfa'daki 20 ilçede kadın işçileri çalışma hakları ve liderlik becerileri konusunda eğitmenin yanı sıra onlara finansal okuryazarlıklarını geliştirme konusunda da yardımcı olduk. Eğitim programları uyguladık ve çocuklar için bir oyuncak kütüphanesi kurduk. Aynı zamanda kadınların bağımsız olarak daha iyi koşulların peşinden koşmasına yardımcı olabilecek ortak teşebbüsleri ve diyalogları teşvik ettik.

Fındık yetiştiren bahçeleri olan veya bu bahçelere sahip ailelerin üyesi olan kadınları teşvik eden ve destekleyen Güçlü Kadın, Güçlü Çiftlik programında diğer önemli fındık tedarikçimiz Balsu ile birlikte çalıştık. Eğitim ve atölye çalışmaları ile program, kadınların fındık tedarik zincirine katılımının karşılığını vermeyi amaçlıyordu. Aynı zamanda kadınların gelirlerini artırabilmesini de sağladı.

Fındık tedarik ederken kadınlara güç vermek için yaptığımız çalışmalar hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Dünyanın ilk İmalatta Kadın Ödülü, Nestlé Profesyonel'e gitti.

Nestlé ABD Profesyonel, gıda sektöründe daha fazla cinsiyet eşitliği için bastıran çalışması ile ilk defa verilen İmalatta Kadın ödülünü kazandı. Kadınların Gıda Hizmeti Forumu ve Uluslararası Gıda Hizmeti İmalatçıları Birliği tarafından desteklenen bu ödül, kadın liderlerin ilerlemesini sağlamaya kararlı gıda imalatçısı şirketleri onurlandırıyor.

 

Perakende ve tüketim malları sektörlerinde kadınların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olma çabalarımızın bir parçası olarak LEAD Network'e katıldık.

LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity Network - Çeşitlilikte İlerlemeyi Getiren Lider İdareciler Ağı); eğitim, liderlik ve iş geliştirme yoluyla perakende ve tüketim malları sektörlerinde kadını çekme, elde tutma ve ilerletme misyonuna sahip. Örgütün, düzenli olarak ağ oluşturma etkinlikleri düzenlediği altı yerel ülke bölümü var (İsviçre, Almanya, İspanya, BK, Hollanda ve Türkiye).

En yakın tarihli LEAD etkinliği, 15-16 Kasım 2018 tarihinde 23 ülkeden ve aralarında Nestlé temsilcilerinin de bulunduğu 102 şirketten 414 delege ile Londra'da gerçekleşti.

LEAD Network çatısı altında diğer global firmalar ile ortaklığımızı genişletecek olmaktan büyük bir onur ve heyecan duyuyoruz.

 

Kadınlara güç vermek, Kolombiya'nın kahve yetiştiren bölgelerinde dönüşüm yaratmaya nasıl yardımcı oldu

Kolombiya'nın zengin ve verimli And bölgesindeki çiftçiler için kahve, genelde istikrarlı bir gelir kaynağı olan güvenilir bir ekindi. Ama yağış koşulları değiştikçe, Kolombiya'nın kahve sektörünün lokomotifi olan küçük kahve yetiştirici aileler, erozyondan düşen su miktarına kadar iklim değişikliğinin etkilerinin kurbanı olmaya başladı. Bu da su dengesizliklerine ve daha az verimli çiftliklere neden olarak çiftçilerin fakirleşmesine ve kahve tedarikinin düşmesine yol açtı.

Akıllı Su Yönetimi (IWM), diğer adıyla Manos al Agua, Kolombiya'nın kahve ekinlerinde sürdürülebilirliği oluşturmayı ve onu yetiştiren insanların refahını artırmayı amaçlayan pilot bir projeydi. 2013'ten Haziran 2018'e kadar devam etti. Nestlé, Kolombiyalı Kahve Yetiştiricileri Federasyonu, Kolombiya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, APC-Kolombiya, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve de Cenicafé ve Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yapılan projede dört temel alana odaklanıldı:

  • Temiz teknoloji aktarımı: Kahve yıkama sürecinin ardından su tasarrufu ve arıtımı yapmak.
  • Sağlıklı ekosistemler: Tarımsal ormancılık ve biyomühendislik yoluyla toprak sağlığını iyileştirmek ve önemli su alanlarını korumak.
  • Bilgi üretimi: Ekstrem hava durumu olaylarından dolayı ekinlerin hasar görmesini engellemek için bir su ve iklim takip sistemi geliştirmek.
  • İşbirliği ve katılım: Kamu ve özel sektör, akademi çevresi ve sivil toplum ile etkileşim kurmak.

Projenin kalbinde, bu topluluklarda kadınlara güç vermenin kahve çiftliklerini dönüştürmeye yardımcı olacağı inancı vardı.

Bir çiftlikte başarısız çevre performansı, neredeyse her zaman bilgi eksikliğinden kaynaklanır ve IWM, kadınları ve erkekleri çiftçilik topluluklarını sürdürülebilir kılma çabasına dahil ederek bunu değiştirmeyi amaçladı. Bu da çiftçileri ekonomik idare konusunda eğitmek, su yeniden kullanma sistemleri oluşturmak ve restorasyon veya yeniden ağaçlandırma için sahaları seçmek anlamına geliyordu. En önemli unsurlardan biri, çiftçileri eğiten ve nehir yataklarında ağaçlandırma, biyomühendislik ve iklim takip projeleri üzerinde çalışan Manos al Agua toplum katılım grupları yaratmaktı.

Bu proje boyunca kadınlar, tam katılım gösterdi ve liderlik pozisyonlarında çalıştı.

Manos el Agua, bu bağlamda ufuk açıcı bir proje oldu. Sadece eğitim yoluyla değil, ama aynı zamanda onlara liderlik fırsatları da tanıyarak, kadınları en baştan dahil etti. Projenin direklerinden "Su, Herkesin İşi" anlayışı ile Manos Al Agua, etkili bir şekilde su sahipliğini boşaltma havzalarından orada yaşayanlara genişletti ve kadınları bu değişime liderlik edecek kilit pozisyonlara getirdi. Jérôme Perez, Global Sürdürülebilirlik Başkanı, Nestlé Nespresso

Proje sırasında, bir kez daha diğer örgütler ile işbirliğinin genelde en büyük etkiyi yaratmanın anahtarı olduğunu öğrendik. Ve kadınlara güç verilmesinin bir bölge üzerinde yaratabileceği pozitif etkileri - hem çevresel hem ekonomik - görmekten gurur duyduk.

 

Binlerce Pakistanlı kadının Pakistan'ın süt endüstrisinde kendi işletmelerini başlatmalarına yardımcı olduk.

Pakistan'da ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve de Süt Ürünleri ve Kırsal Kalkınma Vakfı ile birlikte, ülkenin süt ürünleri sektörünün sağlığını artırmayı hedefleyen, hırslı ve geniş yelpazeli bir girişim olan Süt Ürünleri Projesi üzerinde çalıştık. Pakistan, dünyanın en büyük süt üreticilerinden biri, ama ciddi düşük verim oranları ile karşı karşıya. Neredeyse 10,629 süt ürünleri çiftçisini eğiterek ve ülke genelinde çiftlikleri güncelleyerek proje, çiftlikleri daha üretken ve kârlı yapmayı hedefledi.

Bunun en önemli unsurlarından biri kırsal kesimdeki kadınlara güç vermekti. Kadınlar, hali hazırda ülkenin süt ürünleri sektöründe ve de kırsal toplulukların hayatında hayati bir rol oynuyor. Biz, bu çabaların karşılığını vermek ve bunu ekonomik olarak kullanılabilir kılmak istedik.

Bu proje yoluyla 2018 yılında, çoğu işsiz ve kenara itilmiş 3400'ü aşkın kadına temel hayvancılık ve besicilik konusunda sıkı bir eğitim verdik.

Kadınların tarlalarda çalışmasına ilişkin sosyal tabuları yıkmanın yanı sıra bu eğitim, bu kadınların Kadın Hayvancılık Yayım İşçileri (WLEWler) olarak kendi işletmelerini kurmalarına ve düzenli gelir elde etmelerine olanak tanıdı.

Süt Ürünleri Projesi ekibi, Kadın Hayvancılık Yayım İşçileri eğitim programı ile daha iyi bir gelir kazanmanın yeni yollarını keşfetmeme yardımcı oldu. Bu eğitimi aldıktan sonra sadece topluluğum için zamanında besi hayvanı sağlığı ve idaresi hizmetleri sağlayacak teknik eğitime değil, aynı zamanda daha iyi bir eğitim alma hedefim peşinde koşma gücüne de kavuştum. Ev harcamalarına ve kendi eğitimime katkı sağlıyor olmaktan gurur duyuyorum. Sehrish Khan, Kadın Hayvancılık Yayım İşçisi, Güney Punjab

Desteklediğimiz sadece WLEWler de değildi. Aralarında çiftçilerin ve süt tedarik aracılarının da bulunduğu birçok kadın girişimci ile birlikte de çalıştık ve de köy toplantıları yoluyla en iyi çiftlik uygulamaları konusunda binlercesini daha eğittik. Süt Ürünleri Projesinin, Pakistan süt ürünleri sektörünün gücünü artırırken gücü de kırsal kadınlarının eline vermiş olabilmesinden gurur duyuyoruz.

 

Côte d’Ivoire'de kadınlara güç vererek kakao yetiştiren topluluklara yardımcı oluyoruz

Côte d’Ivoire, dünya kakao üretiminin büyük bir bölümünü yetiştiriyor. Ama ülke içinde kakao üretimi, sadece erkek işi olarak görülüyor ve kadınların çiftliğe ve aile hayatına katkısı genelde gözardı ediliyor. Deneyimlerimiz bize gösterdi ki kadınlara kendi gelirlerini kazanma ve toplulukları içinde seçimler yapma gücü verildiğinde iyi şeyler oluyor. Ve sadece onlar için de değil, çocuklarının sağlığı için ve sıklıkla toplumun iyiliği için.

Côte d’Ivoire’nin kakao çiftliklerinin oradaki kadınların kendi fırsatlarını yaratmalarına yardımcı olmak için 75 çiftçilik kooperatifine cinsiyet eşitliği konusunda kapsamlı bir eğitim verdik. Bu, her kooperatiften aralarında bir kadın temsilcinin de bulunduğu dört yöneticinin üç gün boyunca eğitim alıp, sadece kadın üyelerine değil, ama daha geniş olarak topluluğa fayda sağlayacak bir eylem planı geliştirmesini içeriyordu.

Aynı zamanda kakao yetiştiren topluluklardaki kadınların hangi şikayet mekanizmalarına sahip olduğunu araştırmak üzere iki kadın birliği ile birlikte çalışması için Adil Çalışma Örgütü'nü (FLA) görevlendirdik. FLA, bu kadınların karşı karşıya kaldığı benzersiz zorluklar konusunda daha fazla bilgi edindikçe projenin hedeflerini onların önceliklerini, özellikle de gelir artırma önceliklerini yansıtacak şekilde güncelledi.

Ülkenin kakao yetiştiren bölgeleri boyunca kadınların eline daha iyi gelirlerin geçmesinin, sayısız fayda getirdiği aşikar. İşte bu nedenle 'gelir getiren faaliyetler', Çocuk İşçiliği Takip ve Çözüm Sistemimizde temel çözüm eylemlerinden biri. Çocuk işçiliğinin yaygın olduğunu gördüğümüz noktalarda bölgedeki kadınların gelir getirecek toplumsal bir faaliyet üzerine çalışmasına yardımcı olduk ki bu çocuk işçiliği riski önemli oranda düşsün. Ve şu anda bunun gerçekte ne kadar etkili olduğunu değerlendiriyoruz.

Nestlé Kakao Plan yoluyla kendi kakaolarını yetiştirmek isteyen kadınları, Agathe Vanié'nin liderliğindeki yaklaşık 600 kadının oluşturduğu AFPCC gibi kooperatifleri desteklemeye çalıştık. 2010 yılında bu kooperatif, Nestlé Kakao Planına katıldı ve biz de onlara verimi yüksek, hastalığa dirençli fidanlar verdik.

 

Daha fazla bilgi