Sort results by
Sort results by

Kamu politikası ve savunuculuğu

Şirketler yasa, kural ve politika belgelerinin geliştirilmesi dâhil olmak üzere toplumda git gide artan oranlarda aktif rol oynamaktadırlar. Günümüz de aralarında Nestlé’nin de yer aldığı işletmelerin bu tür faaliyetlere katılmaları beklenerek davet edilmektedir. Hükümetler, yetkililer ve diğer ilgili kurumlarla birlikte çalışarak bilgiye dayalı karar verme sürecinde uzmanlık sağlamak bu nedenle önemli bir sorumluluktur. İstikrarlı şeffaf etkileşimi destekleyen ve katılımın profesyonel anlamda yüksek standartlarla gerçekleşmesini sağlayan prosedürlerimiz mevcuttur. Kamuya açık tüm politikalarımıza buradan erişebilirsiniz. Önemli konulardaki görüşlerimize ise buradan erişebilirsiniz.

Şeffaflık taahhüdümüz

Nestlé, vatandaşlara hangi kurum ve kuruluşların karar vericilerle birlikte çalıştığına dair doğrudan bilgi erişimi sağlayan Avrupa Birliği Şeffaflık Sicili listesinde yer almaktadır ve AB kurumlarıyla olan etkileşimimizde sicilin davranış kurallarına riayet ediyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinde ABD Kongresi’ne katılım faaliyetlerimizi ana hatlarıyla açıklayan üç aylık kamusal raporlar sunuyoruz. Paydaşlarımızla etkileşim içindeyken çalışanlarımızın tutarlı ve şeffaf hareket etmelerini sağlamak amacıyla beklentilerimiz ana hatlarıyla Yetkili makamlar ve kurumlarla şeffaf etkileşime dair Nestlé Politikası belgesinde açıklanmıştır. Rive Reine, İsviçre’de yerleşik Uluslararası Eğitim Merkezimizde ülke düzeyindeki tüm halkla ilişkiler personelimize eğitim veriyoruz. 2013’te paydaşlarımızın aklına gelebilecek tüm endişeleri doğrudan bizimle paylaşabilmelerine imkân tanıyan Bize Söyleyin çevrimiçi harici şikâyet sistemimizi hayata geçirdik..

Endüstri platformları ve savunuculuğu

Değer zincirinin artan entegrasyon ve kapsamlılığıyla iş uygulamaları daha da karmaşık ve kapsamlı bir hale gelmiştir. Nestlé, müşterek çabalarda yer almanın endüstriyi daha etkin ve başarılı bir hale getirmek amacıyla endüstri standartlarının yükseltilmesine yardımcı olacağını düşünmektedir. Harici paydaşlarımız da sektör genelinde en iyi uygulamaları etkilemek ve atılacak adımları koordine etmek amacıyla yapımızdan destek almamızı istemişlerdir.

Sanayi ve ticaret derneklerine yönelik çalışan ilkeleri

İşimizin büyüklüğü, çeşitliliği ve gerek piyasa gerekse dünya genelindeki varlığımız nedeniyle birçok sanayi kuruluşları ve ticaret derneklerine tüm seviyelerde yoğun bir şekilde yer almaktayız. Çabalarımız işimiz genelinde uzmanlık, kaynak, koordinasyon ve işbirliği gerektirmektedir. Çalışanlarımızın katılımını kolaylaştırmak adına pazarların ilişkilerini kurumsal stratejiyle aynı çizgide yönetebilmelerine yardımcı olacak ilkeler geliştirdik.

2014 Mayıs ayında yayımlanan kurum içi ilkelerimizde sanayi ve ticaret derneklerine katılıma yönelik yapısal yaklaşım ve öneriler yer almaktadır. Bu ilke ve öneriler çalışanlarımızın:

  • Dernek ortamını kavrayabilmelerine;
  • Öncelikler belirleyerek ilgili sanayi derneklerini seçebilmelerine ve
  • Sanayi dernekleriyle katılım kuralları geliştirebilmelerine yardımcı olmaktadır.