Sort results by
Sort results by

2012 Ödülleri

2012’de ödülümüzü kendi kendine yeten bir tarımsal okul modeli geliştirmiş Paraguay merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Fundación Paraguaya’ya verdik.

Birincilik ödülü – Fundación Paraguaya

Boy with chicks
2012 ÖDÜLÜ SAHİBİ: Fundación Paraguaya tarafından kurulan okullar kırsal toplumlardaki lise öğrencilerine yoksulluktan kurtulmaları için ihtiyaçları olan girişimcilik ve pratik becerileri kazandırmaktadır

Paraguay’ın yoksul kırsal alanlarında yer alan Fundación Paraguaya okulları öğrencilerine yoksulluktan kurtulmaları için ihtiyaçları olan girişimcilik ve pratik becerileri geliştirmeleri için bir platform sunmaktadır. Kuruluş, kurulabilecek en uygun mikro işletmeyi belirlemek amacıyla her bir okulla birlikte çalışmalar yürütmektedir. Bu mikro işletmeler sür üretimi, çiftçilik ve organik yetiştiricilikten otel hizmetleri, arıcılık veya yumurta üretimine kadar farklı alanlarda olabilmektedir. Okullar öğrencilerine uygulamalı eğitimler vermektedir. Aynı zamanda bu işletmeler elde edilen para okulların kendi kendilerine yetmesine ve maaş, yönetim ve okul bakımı gibi işletme maliyetlerini herhangi bir hükümet desteği olmaksızın karşılayabilmelerini de sağlamaktadır.

Program kapsamında kurulmuş okullara hâlihazırda kayıtlı yaklaşık 450 öğrenci bulunmaktadır ve girişim Paraguay’da toplamda 700’den fazla öğrenciye ulaşmıştır. Nestlé Ortak Değer Yaratma Ödülü projenin daha da geliştirilmesine ve 300.000 İsviçre Frangının Paraguay’ın en yoksul alanlarından biri olan San Pedro ilinde yeni bir okulun kurulması için kullanılmasına yardımcı olmaktadır. 2013 Ağustos ayında açılan okul Fundación Paraguaya tarafından kurulan dördüncü okuldur. Okul bünyesinde altı tam zamanlı öğretmen ve 18-24 yaşları arasında 50 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler kırsal tarım Destekleyicisi olmak için dört dönemden oluşan iki yıllık bir diploma programına katılmaktadır. Kurs kapsamında planlanma ve yönetim, sürdürülebilir tarım ve hayvansal üretim gibi geniş çeşitlilikte konu başlıkları yer almaktadır.

İkincilik ödülleri

Arcenciel

arcenciel (lebanon)
ARCENCIEL (LÜBNAN): arcenciel ziraat mühendisi Tannourine’de bir çiftçiyle görüşürken.

Lübnanlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Arcenciel tarım, istihdam, çevre, sağlık, rehabilitasyon, sosyal ve gençlik alanlarında çeşitli programlar yürütmektedir. 2009 yılında hayata geçirilen Wataneh, diğer adıyla Lübnan Sürdürülebilir Tarım Ağı, değer zinciri vasıtasıyla Lübnan tarımının sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje hayata ilk geçirildiğinde verim ve üretilen mahsullerin çeşitliliğinin artırılması ve aynı zamanda çevre dostu tekniklerin kullanımını ve gelirlerini artırarak kimyasal kullanımını azaltmak için çiftçilere yardımlarda bulunulmuştur.

Excellent Development

excellent development (uk)
EXCELLENT DEVELOPMENT (İNGİLTERE): Afrika Kum Barajı Vakfı Geliştirme Müdürü Andrew Musila Silu bir kum barajı inşaatını denetlerken.

İngiltere kökenli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Excellent Development kurak alanlarda yaşam için temiz su ve gerek beslenme gerekse satış için daha fazla besin yetiştirme fırsatı sağlayan kum barajlarının yapımında kırsal toplumlarını desteklemek amacıyla yerel iş ortaklarıyla çalışmalar yürütmektedir. Kuruluş, kum barajlarının kurulabileceği yerel nehir bölümlerini belirlemek amacıyla yardımlaşma grupları olarak organize olmuş yerel topluluklarla birlikte çalışmalar yürütmektedir. Beton kum barajının bitirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların en az %30’una topluluk tarafından yatırım yapılmaktadır.