Sort results by
Sort results by

Paydaş katılımı

Paydaşlarımızla etkin bir diyalog içinde olmanın önemi anlıyoruz. Bu diyalog ortak değer yaratmamıza ve genellikle toplu yaklaşım gerektiren taahhütlerimizi yerine getirmemize yardımcı oluyor. Küresel paydaş katılımı faaliyetlerimiz Nestlé Halkla İlişkiler ekibimiz tarafından koordine edilerek düzenli yapılan paydaş toplantılarımız ve bir dizi Nestlé Ortak Değer Yaratma Forumlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bağımsız operasyonlarımız paydaşlarla ülke düzeyinde ilişki kurmaktadır. Bu faaliyetlerimizin sonuçları üst yönetimimize bildirilerek politika ve takip eden yıla ait eylem planlarımızın stratejik olarak geliştirilmesinde dikkate alınır. Paydaş toplantılarımızda alanın geri bildirimle ise şirketimizin önemli konuları değerlendirilirken göz önünde bulundurulur.

 • Küresel paydaş ağımız operasyonlarımızla düzenli ilişkiler içinde olan taraflardan faaliyetlerimizi etkileyen kamusal konumlara sahip taraflara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Nestlé tarafından işletmemizin başarısının sürdürülmesinde önemli görülen gruplar aşağıda listelemiştir:

  • Akademisyenler;
  • Topluluklar;
  • Tüketiciler ve halk;
  • Müşteriler;
  • Çalışanlar;
  • Hükümetler;
  • Sanayi ve ticaret birlikleri;
  • Hükümetler arası kuruluşlar;
  • STK’lar
  • Raporlama kuruluşları;
  • Hissedarlar ve finans çevresi ve
  • Tedarikçiler (çiftçiler ve küçük toprak sahipleri dâhil).
 • Toplantılara katılan paydaşlarımızın yapmış olduğu bazı önerilere aşağıda yer verilmiştir.

  Bir bütün olarak ve her CSV faaliyet alanında Nestlé için uzun vadeli bir CSV vizyonu geliştirmek ve duyurmak.

  Paydaşlar ‘dünyanın lider Beslenme, Sağlık ve Sağlıklı Yaşam şirketinin’ 5, 10 ve 15 yıl içinde dünyada ve potansiyel olarak farklı ülke veya bölgelerde ne durumda olacağına dair Nestlé’den daha uzun vadeli bir vizyon açıkladığını görmek istediklerini iletmişlerdir.

  Paydaşlar beslenme, sağlık ve sağlıklı yaşam alanlarındaki taahhütlerini yerine getirerek sağladığı sonuçlara odaklanmaya devam etmesi için Nestlé’yi teşvik etmişlerdir.

  Ürün portföyündeki değişiklikleri tüm ürün kategorilerinde sınıfının en iyisi haline getirmek için çalışmalara devam ederek ve ‘iyi içerik maddelerini ekleme’ ve ‘kötü içerik maddelerini çıkarma’ yaklaşımını vurgulayarak faydalı porsiyon rehberliği sağlamak ve nihai olarak sağlıksız markaları portföyden çıkarmak.

  Paydaşlar Nestlé’yi şeker, yağ ve tuz temellerini acil bir şekilde ele almaya devam ederek orta ve düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde mikro besin zenginleştirme üzerinde çalışmaya davet etmişlerdir.

  Bazı paydaşlar ayrıca Nestlé’yi nihai olarak daha az sağlıklı ürünleri portföyünden çıkardığını görmeyi isterlerken bazı paydaşlarsa porsiyon rehberliğini geliştirmeye devam etmek için Nestlé’nin neler yapabileceğiyle ilgilenmiştir.

  Erken çocukluk çağı beslenme gündemi konularıyla daha aktif ilgilenmek.

  Nestlé’nin bu zorlu alandaki kuruluşlarla ortak payda bulması teşvik edilmiştir.

  Paydaşlar büyümenin engellenmesi ve çocukluk çağı obezitesini Nestlé’nin çözüm üretmede daha aktif bir rol oynayabileceği acil müdahale gerektiren sağlık sorunları olarak görmektedirler.

  Nestlé pazarlamasının tüm pazarlarda ‘bozulmamış’ olmasını ve Nestlé’nin sektör genelinde daha iyi pazarlamayı sağlamak amacıyla etkileyici gücünü kullanmasını sağlamak.

  Çocukların maruz kaldığı pazarlama ortamının yeni bir çerçeveye oturtulması için Nestlé’nin sektöre yol gösterdiğini ve yüksek şeker, tuz ve yağ içeriğine sahip yiyeceklerin çok al az öde promosyonlarını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak gibi daha sorumlu pazarlama uygulamalarını teşvik etmek amacıyla perakendecilerle çalıştığını görme arzusu vardır.

  Daha iyi sağlık ve beslenmeyi desteklemek amacıyla Nestlé’nin hükümetler ve sektörlerde diğer şirketlerle olan savunuculuk ve toplanma gücünü kullanması.

  Paydaşlar Nestlé’nin hükümetlerle birlikte çalışarak sağlık ve beslenme gündem konularına ait sektör mevzuatını olumlu yönde etkilemesini görmek istemektedirler.

  Nestlé’nin sektöre yol göstererek diyabetin önlenmesine ve daha sağlıklı yemek yeme politikalarının desteklenmesine katkı sağlayabileceğini öne sürmektedirler.

  Ayrıca, Nestlé’yi daha spesifik bir odakla açlık ve büyümeyi önleyen yanlış beslenmeyle mücadele etmeye teşvik etmektedirler.

  ‘başarılı olmak VE kâr etmek’ açılarından sektör çapında eğitime katkı sağlamak ve gerek kurumsal gerekse tüketici davranışlarını etkilemek.

  Paydaşlar Nestlé’yi özellikle Çin gibi bölgelerde diğer şirketlerin ‘zirve yarışına’ katılmadığı rekabet ortamlarında gerek kısa gerekse uzun vadede kâr ve değişimi dengeleme açılarından karşılaştığı zorluklar hakkında şeffaf olduğunu görmek istemektedirler.

  Paydaşlar ayrıca Nestlé’nin gıda israfının ekonomik maliyeti veya daha sağlıklı yemek yeme kararlarının nasıl etkileneceği gibi kurumsal eylem veya tüketici davranışı değişikliğini teşvik etmede kullanılabilecek araştırma ve verileri desteklemesini önermişlerdir.

  Tedarik zincirinin tamamında mevcut sistemlerden yararlanarak sağlık ve beslenme konularında (çiftçiler, tedarikçiler, çalışanlar, topluluklar, tüketiciler, işletme ve öğrenciler için gıda güvenliği ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar dâhil) bilinç ve kavrayışın artırılması amacıyla halk tabanı seviyesinde katılım sağlayarak eğitimler başlatmak.

  Paydaşlar beslenmenin tedarik zincirinin tamamını kapsayan (tarladan ‘sofraya’: sağlıklı çiftçilerden sağlıklı mahsulleri sağlıklı beslenmeye ve sağlıklı kişilere) entegre bir dinamiğin olduğu geniş kapsamı bir konu olduğunu anlamışlardır. Nestlé’nin özellikle kamu sağlığı, beslenme (şeker ve tuz eşik düzeyleri) ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve yanlış beslenmenin getirdiği ‘çift yükle’ mücadele aracı olarak gıda güvenliği alanlarında bilinç ve eğitim düzeyini artırdığını görmeyi istemektedirler.

  Katılımın köylerdeki anne ve çocuk grupları gibi daha halk tabanı seviyesinde gerçekleştirilmesi önerisi.

  Araştırma verileri, bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşmak.

  Toplu eylemin bilgi boşluklarının doldurulmasına ve önemli kamusal mesajların iletiminin düzene konmasına yardımcı olabileceğine dair paydaşlar arasında bir fikir birliği vardır. Nestlé, örneğin insan hakları çalışmaları ve sağlık ve beslenme verileri ya da Pakistan’daki ‘yeşeren tedarik zinciri’ modeli gibi diğer pazarlardan elde ettiği veri ve en iyi uygulamaları tekrarlanabilirlik ve genişletme amacıyla paylaşmaya davet edilmiştir.

  CSV üçgeni ve taahhütlerde uyumluluk dili kullanımının ötesine geçerek daha hırslı olmak.

  Paydaşlar, sektör genelinde en iyi uygulamaları etkilemenin bir aracı olarak daha büyük hedefler hakkında Nestlé’nin daha fazla söz almasını istemektedir.

  Notlar:

  Kaynak: SustainAbility – Londra ve Cakarta 2014 toplantılarına göre.

 • Altıncı Ortak Değer Yaratma Forumu fikir ve açık oturumların teşvik edilmesi amacıyla lider uzmanların da katılımıyla 09 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.