Sort results by
Sort results by

Toplumda Nestlé: Ortak Değer Yaratmak

"Temel ticari faaliyetlerimiz ile hemhissedarlarımız, hem de toplum için değer oluşturmak amacıyla kurumsal sosyalsorumluluğun bir adım ötesine geçip topluma önemli katkıda bulunabileceğimizeinanıyoruz. Ortak Değer Yaratmak amacıyla beslenme, su ve kırsal kalkınmaalanlarına öncelik veriyoruz; bu da uzun vadeli düşünmeyi gerektiriyor...

Peter Brabeck-Letmathe, Nestlé S.A Yönetim Kurulu Başkanı

"Ortak Değer Yaratmak hem kanunlar, davranış kuralları ve Nestlé Kurumsal İş İlkeleri'ne en yüksek standartlardauyum sağlamak, hem de gelecek nesiller için çevreyi korumak adına toplumayönelik temel taahhütler üzerine kurulmuştur.

Paul Bulcke, Nestlé CEO'su

Uzunvadede gelişmeye devam edebilmemiz için faaliyet gösterdiğimiz toplumların dagelişimlerine katkıda bulunmamız gerekir. Küresel varlığımızın vefaaliyetlerimizin hissedarlarımızın yanı sıra çalışanlarımız, çevre ve tümtoplum için de faydalı olmasını sağlamaya kararlıyız. Bu yüzden ulusal kanunlar,ulusal standartlar ve kendi Nestlé Kurumsal İş İlkelerimize uymanın ötesindegelecek nesiller için çevreyi korumaya yardımcı olacak şekilde faaliyetgösteriyoruz. Bu nedenle beslenme, su ve kırsal kalkınma gibi odaklandığımızalanlarda Ortak Değer Yaratmak adına gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerintemelini sürdürülebilirlik ve uyumluluğa olan bağlılığımız oluşturuyor.

Bugerçeği daha iyi yansıtabilmek amacıyla 2012 raporumuzu "Toplumda Nestlé: Ortak Değer Yaratmak ve Taahhütlerimizi Gerçekleştirmek" olarak adlandırdık.

Raporun İngilizce aslına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Özet (pdf, 3 Mb)

Ayrıntılı raporu (pdf, 6 Mb)

"Toplumda Nestlé 2013" raporuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Ayrıntılı Rapor (pdf, 16Mb)

Özet Rapor (pdf, 3Mb)