Sort results by
Sort results by

Yönetim ve Danışma Yapımız

Nestlé genel kurumsal yönetim yapısında Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı, CEO ve İcra Kurulu toplumdaki rolümüzün denetimi ve yönetimi ile Ortak Değer Yaratma stratejimizin oluşturulmasından nihai olarak sorumludur. Toplumda Nestlé Kurulu, Operasyon Sürdürülebilirlik Konseyi, Sorunlar Yuvarlak Masası, Sürdürülebilir ve Beslenme Ar-Ge Konseyi ile Grup Uyumluluk Komitesi dâhil olmak üzere kurum içi yönetim yapılarıyla destek sağlanmaktadır. Ayrıca Ortak Değer Yaratma Konseyi ve Nestlé Beslenme Konseyi dâhil olmak üzere harici danışmalık gruplarının da tavsiyelerini almaktayız..

Toplamda Nestlé Kurulu

CEO’muz başkanlığındaki Toplumda Nestlé Kurulu Ortak Değer Yaratma yaklaşımımızın stratejik olarak işimiz genelinde uygulamaya konmasını denetlemektedir. Kurul aynı zamanda Ortak Değer Yaratma yaklaşımı ve bu yaklaşımın tüm toplumsal taahhüt, hedef ve stratejilerinin geliştirilmesini ve ilerleyişlerine de liderlik etmektedir. Kurul özelikle aşağıda alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

  • Tüm faaliyet ve çalışma alanlarının Nestlé’nin toplumdaki konumuna uyumlu ve bütünlük içinde olmasını sağlamak;
  • Nestlé’yi etkileyen toplumsal gelişmeleri değerlendirerek bunlardan uygun sonuçlar çıkarmak ve
  • Beslene, su ve kırsal kalkınma alanlarına odaklanarak Nestlé’nin Ortak Değer Yaratma çevresel sürdürülebilirlik ve uyumluluktaki kimliğini daha da güçlendirmek ve bu sayede Toplumda Nestlé piramidinin tüm boyutlarını kapsamak.

Toplumda Nestlé Kurulu Üyeleri: Paul Bulcke, Patrice Bula, Stefan Catsicas, Magdi Batato, Peter Vogt, Rudolf Ramsauer, Janet Voûte ve Thomas Buday. Toplumda Nestlé Kurulu tavsiye ve onay için İcra Kurulu’na geri dönüş yapar.

Yönetim ve danışma yapımız hakkında daha fazla bilgi için Nestlé Faaliyet Raporu sayfasını ziyaret ediniz.

İç Yönetim Yapımız

Governance graph 

Nestlé Ortak Değer Yaratma (CSV) Konseyi

Nestlé Ortak Değer Yaratma (CSV) Konseyi Nestlé’nin kaydettiği ilerlemeleri değerlendirmek ve Ortak Değer Yaratma fırsat ve zorluklarını görüşmek amacıyla harici uzmanları bir araya getirir. CSV Konseyi bünyesinde kurumsal sosyal sorumluluk, stratejik, sürdürülebilirlik, beslenme, su ve kırsal kalkınma alanlarında uzmanlığa sahip 12 üye bulunmaktadır.

Nestlé Yönetimine Ortak Değer Yaratma yaklaşımını hayata geçirmenin en iyi yolları hakkında verilen danışmanlığın yanı sıra üyeler yıllık Nestlé CSV Küresel Forumuna katılır ve Nestlé Ortak Değer Yaratma Ödülü jürisini oluştururlar. CSV Konseyi toplantıları Nestlé Halkla İlişkiler Başkanı Sn. Janet Voûte başkanlığında yapılır.

Nestlé Beslenme Konseyi

Nestlé Beslenme Konseyi lider uluslararası beslenme bilim insanlarından oluşan bağımsız bir danışma panelidir. Bu konsey araştırma programlarımızın değerlendirmelerine yönelik öneriler ve itirazlarda bulunarak bize yardımcı olmaktadır. Konsey, beslenme sorunları ve bunların Nestlé politika ve stratejisine olan potansiyel etkilerini dikkate alarak üst yönetim üyelerimize danışmanlık yapar. Ayrıca Yıllık Nestlé Uluslararası Beslenme Sempozyumunu da düzenler. Başkanlığında İdari Başkan Yardımcımız Stefan Catsicas’ın bulunduğu Konsey yılda iki defa toplanır. Konseydeki Nestlé üyeleri: Edward Baetge, Thomas Beck, Gregory Behar, Stefan Catsicas, Jose (Pepe) Saavedra ve Heiko Schipper.