Sort results by
Sort results by

Çocuk İşgücü

Taahhüdümüz: Ürünlerimizde çocuk işgücünü ortadan kaldırmak


Our commitment: Eliminate child labour in key commodities

 

Amacımız

2015’e kadar – Çocuk emeği/işgücü uygulamaları üzerine 60.000 çiftçinin eğitilmesi, 60 okulun inşa edilmesi veya yenilenmesi, kooperatiflerin %80'inin (2016’ya kadar %100) çocuk işgücünü izleme ve iyileştirme sistemi kapsamına alınmasını içeren, kakao, fındık ve vanilya tedarik zincirinde çocuk işgücünü azaltmak üzere eksiksiz eylem planları.

 

İlerlemeler

2014 yılının sonuna kadar bu sistem, 22 kakao kooperatifini kapsadı ve tedarik zincirimizdeki çocuk işgücü vakalarını tespit etmemize ve iyileştirme eylemlerini uygulamaya koymamıza yardımcı oldu. Çocuk İşgücü İzleme ve İyileştirme Sistemi kapsamında 12.458 çiftçi ve topluluk üyesi 35.736 kişi, çocuk işgücü konusunda duyarlı hale getirildi. 2014'te Adil Çalışma Derneği, Fildişi Sahilleri'ndeki kakao tedarik zincirimizde yaptığı ilk denetimin sonuçlarını yayınladı, Adil Çalışma Derneği Davranış Kodu'nu yerine getirmek üzere daha fazla şeyler yapmamız gereken alanları vurguladı. Kakao Planı aracılığıyla kaydettiğimiz ilerlemeye dair daha ayrıntılı bilgiye Kakao çiftçileriyle Nestlé Kakao Planı'nı başlatmak sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Nestlé Sorumlu Vanilya Tedarik Stratejisi, örneğin okul gibi altyapı yatırımı yaparak ve teknik yardım sunarak Madagaskar'ın vanilya sektöründeki çocuk işgücü sorununu çözmek üzere 2014 yılında sürdürdüğümüz çalışmalara rehberlik ediyor.

 

Bakış açımız

Nihai amacımız, bir yandan aile koşullarına ve haklı kırsal kalkınma gereksinimine saygı gösterirken, tedarik zincirimizdeki çocuk işgücünün bütün biçimlerini ortadan kaldırmaktır. Tedarik zincirimizde çocuk işgücü kullanımı ve buna nasıl yanıt verdiğimiz hakkında açık ve şeffaf olmaya inanıyoruz. İlk olarak çocuk işgücünün nerelerde bir sorun olduğunu saptamak ve ardından bunun temelindeki nedenlerle mücadele etmek için diğerleriyle birlikte çalışmamız gerekiyor. Adil Çalışma Derneği'nin tavsiyeleri uyarınca Çocuk İşgücü İzleme ve İyileştirme Sistemimizi 2013 yılında başlattık. Çocuk işgücünün ardında yatan nedenler karmaşıktır ve tedarik zincirimizdeki çocuk işgücünün büyük bir çoğunluğu aile biriminde yer almaktadır.

Bu sorunlarla mücadele etmek, sektörün, STK'ların, hükümetlerin ve yerel yetkililerin topluluklarla birlikte çalışmasını gerektiriyor. Nestlé, okullara yatırım yapmaktan doğum belgesine erişimi iyileştirmek üzere yetkililerle çalışmaya ve daha iyi kişisel gelir elde etmeleri için kadınlara destek vermeye, çeşitli biçimlerde mücadele ediyor.

 

İlgili içerik