Sort results by
Sort results by

İnsan Hakları

Taahhüdümüz: Operasyonlarımız ve tedarik zincirimizde insan haklarını değerlendirmek ve ele almak.Our commitment: Assess and address human rights impacts in our operations and supply chain

 

Hedeflerimiz

2015’e kadar – Faaliyet gösterdiğimiz FTSE4Good insan hakları açısından kaygı veren ülkeler listesinde yer alan tüm ülkelerin ele alınması ve çalışanlarımızın operasyonlarımızda insan hakları risklerinin azaltılması üzerinde eğitim almaları.

2015’e kadar – Nestlé Sorumlu Tedarik İlkelerinde yer alan 12 emtia kategorisinin tümüne insan haklarını dâhil etmek.

 

İlerlemeler

2014’te, FTSE4Good insan hakları açısından kaygı veren ülkeler listesindeki 11 ülkede 7.485 çalışana daha insan hakları üzerine eğitim sağladık. 2011’den bu yana 64 ülkede 49.444 çalışana eğitim sağladık.

12 emtia kategorisinin tümü Nestlé Sorumlu Tedarik İlkelerinin insan hakları maddesi kapsamındadır ve bazıları ayrıca ürüne özel insan hakları maddeleri de içeriyor.

2014’te, İnsan Hakları Etki Değerlendirmesini Pakistan’da da uygulamaya başladık ve Sorumlu Tedarik İlkelerimizi bir Grup taahhüdü olarak çiftliklerden başlayarak üretime dönük tedarik zincirimizin tümü için resmileştirdik.

 

Bakış açımız

Nestlé istihdam ettiğimiz insanların haklarına temel bir saygıyla faaliyet göstermekte, değerler zincirimiz çerçevesinde iş yapmakta ve etkileşimde bulunmaktadır. Bu yüksek standartları şirket genelinde sürdürmek insan haklarına saygıyı teminat altına alırken, örneğin işçilerin örgütlenme özgürlüğü, yerel toplulukların suya erişimi, tüketici mahremiyeti gibi, uyumluluğa yaklaşımımızda (örneğin, çocuk işçiler ve yolsuzluğa karşı mücadelemizde) bizi daha güçlü kılıyor.

İnsan Hakları Durum Tespit (HRDD - Human Rights Due Dilligence) Programımızı yaygınlaştırmaya devam ediyor ve bu alanda sürekli ilerlemek için çaba gösteriyoruz. Paydaş katılımı programın 8 temel şartından biridir; dolayısıyla Nisan 2014’te, İnsan Hakları Yürüyüşünü Konuşmak raporumuzu temel alarak, insan hakları ve kırsal kalkınma yaklaşımlarımız hakkında paydaşlarımızla Londra’da görüş alış verişinde bulunduk.

Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü tarafından düzenlenen bir tartışma programı STK’lar, hükümetler arası kuruluşlar, düşünce kuruluşları, danışmanlıklar ve ticari kurumlardan 20 insan hakları ve kırsal kalkınma uzmanını bir araya getirdi. Bu tartışmanın sonuçları İnsan Hakları Durum Tespit Programımızda ve gerçekleştireceğimiz gelecek İnsan Hakları Etki Değerlendirmesinde kapsamlı olarak yer alacaktır.

 

İlgili içerik