Sort results by
Sort results by

Uyumluluk İhlalleri

Taahhüdümüz: Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın, olası uyumluluk ihlallerini kolayca rapor etmelerini sağlamak


Our commitment: Ensure that all employees and stakeholders can easily report possible compliance violations

 

Hedeflerimiz

2015’e kadar – Nestlé Bütünlük Raporlama Sistemi (Dâhili Şikayet Mekanizması) ya da dengi, Nestlé'nin faaliyette olduğu ülkelerin %100'ünde kullanılmaya hazır olacak ve şirketin, kaygı ve şikayetleri yönetmek üzere attığı adımları özetleyen bilgiler çalışanların kullanımına sunulacak.

2015’e kadar – Tüm paydaşlarımızın, uygunsuzluk olaylarını raporlamalarını daha da teşvik etmek amacıyla Nestlé Beslenme ürünlerimizde 5.000 tedarikçiye ve 1.000 satışa yönelik iş ortaklarımıza (yani distribütörlere) ve ayrıca şirketin belirlediği ilk aşamadaki ülkelere yönelik, “Bize Söyleyin” harici şikâyet sistemimiz hakkındaki iletişimimizi arttıracağız.

2016’ya kadar – Organizasyon çapında gizli bildirim hatlarının varlığı hakkındaki farkındalığı güçlendireceğiz.

2016’ya kadar – Tedarikçilerimizle satışa yönelik iş ortaklarımıza “Bize Söyleyin” hakkındaki iletişimimizi arttırmayı sürdüreceğiz.

 

İlerlemeler

2014 yılı sonu itibarıyla dâhili Bütünlük Raporlama Sistemi'miz faaliyette olduğumuz ülkelerin %98'inde uygulamaya konmuştur. Şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla yolsuzluk/rüşvet, liderlik biçimi, emek uygulamaları, ayrımcılık ve taciz hakkındaki ihlal konularının ve mesajlarının tümü Nestlé tarafından topluma iletildi: 2013 yılından bu yana Ortak Değer Yaratma raporu.

Tedarikçiler, Tedarikçi Kodu sayesinde “Bize Söyleyin” sistemi hakkında bilgilendiriliyor.

 

Bakış açımız

Çalışanları, tedarikçileri ve paydaşları, Nestlé'deki uygunsuz ya da yasadışı uygulamaları veya eylemleri raporlamaya teşvik ediyoruz. Tüm şikâyetleri tarafsız olarak usulüne uygun araştırıyor ve yapılan bildirimler için aynen karşılık verilmesini önlüyoruz. Bir ihlal ortaya çıktığında Nestlé, bu ihlali hemen sona erdirmek üzere kararlılıkla hareket eder ve buna uygun önlemleri alır. “Bize Söyleyin” sistemimizi tüm harici paydaşlarımıza ulaşılabilir kılmayı amaçlıyoruz. Stratejimiz, Nestlé'nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yaygınlaştırmadan önce ilkin potansiyel açıdan yüksek riskli bölgeler olarak saptanan (yerel veri koruma yasalarının izin verdiği) ülkelerde pilot olarak iletişimlerimizi aşamalı olarak arttırmaktır. Karşılaştığımız zorluk, insanların farklı bildirim kanallarımızı anlamasına yardımcı olmak ve bu kanalları kullanmaları konusunda onlara güven vermektir.

 

İlgili içerik

 

Notlar:

This figure includes markets which have other systems in place already fulfilling the requirements of the Integrity Reporting SysteBu rakama Bütünlük Raporlama Sistemi (Integrity Reporting System) gereksinimlerini karşılayan diğer sistemlerin yürürlükte olduğu pazarlar da dâhildir.