Sort results by
Sort results by

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Taahhüdümüz: Yolsuzluk ve rüşvete karşı mücadele çalışmaları yürütmekOur commitment: Work against corruption and bribery

 

Hedeflerimiz

2015’e kadar – Yolsuzlukla Mücadele Programını güçlendirerek tüm pazar ve işletmelere iletmek. Tüm çalışanların kendilerinden bekleneni anlayabilmelerini sağlamak amacıyla uygunluk üzerine yeni bir e-eğitim sunmak.

2016’ya kadar – Daha fazla güçlendirmenin gerekli olduğu pazar ve işletmelerde yerel Yolsuzlukla Mücadele Politikası uygulama prosedürlerinin benimsenmesi.

2017’ye kadar – Bilgisayarı olan tüm çalışanların uygunluk e-eğitimini tamamlamaları.

 

İlerlemeler

2004’ten günümüze kadar, Kurumsal İş Prensiplerimiz ve İş Davranış Kurallarımıza yolsuzluğa dair Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10’uncu ilkesini de ekledik. Nestlé 2014’te yolsuzluğa karşı Birleşmiş Milletler Eylem Çağrısını da imzalamıştır.

2008’den beri çalışanlarımıza çevrimiçi ve sınıf içi eğitimler de sağlamış bulunmaktayız. 2014’te 9,369 kişi yolsuzluk ve rüşvet üzerine eğitimlerini tamamladılar.

 

Bakış açımız

Faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için tüm operasyonlarımızda iş davranış kurallarımızı en yüksek standartlara ulaştırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. İşte bu nedenle Nestlé ürünlerini uygunsuz avantajlara değil, kalite, fiyat, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanarak tanıtmaktadır. Bütünlüğün tüm potansiyel ihlallerine kararlılıkla doğrudan bir son verebilmek adına her türlü yolsuzluk yöntemi ve eylemiyle mücadele ediyoruz. CARE denetim programımız yolsuzlukla mücadele süreçlerini izlememizi sağlayarak iyileştirilmesi gereken alanları veya ilave eğitim fırsatlarını belirleyebilmemize imkân tanıyor. Çalışanların uygunsuz davranışları Bütünlük Raporlama Sistemi (Integrity Reporting System) üzerinden raporlamalarını teşvik ediyoruz.

 

İlgili içerik