Sort results by
Sort results by

Kırsal kalkınma ve sorumlu tedarik

Our commitment: Roll out the Rural Development Framework to understand the needs of farmers

Taahhüdümüz: Çiftçilerin ihtiyaçlarını anlayabilmek için Kırsal Kalkınma Çerçevesini halka açıklamak. Devamı için...

Our commitment: Implement responsible sourcing in our supply chain

Taahhüdümüz: Tedarik zincirimizde sorumlu kaynak tercihi ilkesini hayata geçirmek. Devamı için...

Our commitment: Roll out the Nestlé Cocoa Plan with cocoa farmers

Taahhüdümüz: Nestlé Kakao Planı’na kakao üreticilerine yaymak. Devamı için...

39 million Swiss francs given as financial services and assistance to farmers
Our commitment: Roll out the Nescafé Plan with coffee farmers

Taahhüdümüz: Nescafé Planı'nı kahve üreticilerine yaymak. Devamı için...

376 000 Farmers trained through capacity-building programmes in 2014