Sort results by
Sort results by

Kırsal kalkınma çerçevesi

Taahhüdümüz: Çiftçilerin ihtiyaçlarını anlayabilmek için Kırsal Kalkınma Çerçevesini halka açıklamakOur commitment: Roll out the Rural Development Framework to understand the needs of farmers


Hedeflerimiz

Nestlé Kırsal Kalkınma Çerçevesi, çiftçilerin ve çiftçilik yapan toplulukların ihtiyaçlarını belirlememize ve böylece yatırımlarımızı daha iyi hedeflememize yardım ediyor

2015'e kadar – Faaliyetlerimiz açısından kilit öneme sahip belirgin toplumsal ihtiyaçlar sergileyen ülkelerde, yerel toplulukların öncelikleriyle kendi etkinliklerimizi aynı eksene getirmek üzere bize rehberlik edecek temel değerlendirmeleri oluşturmayı sürdüreceğiz.


İlerlemeler

2013'te Kırsal Kalkınma Çerçevesi'ni Çin ve Vietnam'daki kahve programlarımızda ve Fildişi Sahilleri'ndeki kahve, kakao ve manyok tedarikinde pilot olarak uyguladık. Bu uygulama, mevcut koşulları anlamak ve uygun müdahaleleri tasarlamak üzere temel değerlendirmeleri yürütmek şeklinde oldu. Temmuz 2014'te yayınlanan ortak bulgular, zayıf kaynak yönetimi, temiz su, sıhhi temizlik ve beslenmeye değişken bir erişim olduğunu gösterdi. Kimi durumlarda, arazi kullanım hakkı, kadınların statüsü ve tarım bilimi bilgisine dair konular da gündeme geldi. İnsan hakları ve kırsal kalkınma yaklaşımımıza dair paydaşların bildirimlerini izleyerek Nisan 2014'te yaklaşımımızı düzelttik ve Meksika, Kolombiya, Kenya, Etiyopya, Endonezya ve Filipinler çapında çalışmalarımıza başladık. Bulgularımızın kimisi halihazırda ülkelerin iş planları kapsamına alındı, diğerleri ise çabalarımızla aynı eksene gelmek ve tekrardan kaçınmak amacıyla ortaklarımızla, topluluklarla ve resmi kurumlarla daha fazla tartışmayı gerektiriyor.


Bakış açımız

Küresel çapta milyonlarca çiftçiden hammadde tedarik eden Nestlé'nin dünya üzerinde kırsal topluluklarda çok büyük bir çıkarı vardır. Bu çiftçiler, faaliyetimizin süregelen başarısı için birincil derece öneme sahip ama küresel çiftçi nüfusu yaşlanıyor ve daha çok insan kentsel alanlara doğru kayıyor. Nestlé Kırsal Kalkınma Çerçevesi, ticari faaliyetlerimizi yerel kalkınma öncelikleriyle aynı eksene getirmemize yardım ediyor. Çiftçilerin mali yardıma erişmelerine yardımcı olmaya ek olarak çiftçi-girişimci modelimiz, becerilerini geliştirmeleri için çiftçilere bir eğitim hattı sağlıyor. Ancak kırsal alanları yaşamak, çalışmak ve yatırım yapmak için çekici yerler haline getirmek yalnızca bizim tedarik zincirimize bağlı değil. Kırsal nüfusların, temiz enerji, bankacılık ve finans, sağlık hizmetleri, telekomünikasyon ve diğer altyapılara erişmeye ihtiyaçları var. Farklı sektörlerin, yatırımlarını kırsal alanlarda yoğunlaştırmak üzere nasıl bir araya gelebileceklerini araştırmak için Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve üye şirketleriyle birlikte çalışıyoruz. Ayrıca birçok topluluk için beslenme statüsünün ciddi bir zorluk olmayı sürdürdüğünün de farkındayız. Bu noktada, Kırsal Kalkınma Çerçevemiz bu hususu yeterince ele alamayabilir.