Sort results by
Sort results by

Sorumlu Tedarik

Taahhüdümüz: Tedarik zincirimizde sorumlu kaynak tercihi ilkesini hayata geçirmekOur commitment: Implement responsible sourcing in our supply chain

 Hedeflerimiz

2015'e kadar – Nestlé Tedarikçi Kurallarını hem geliştirmek hem de bu kurallara uyum sağlamak ve 10.000 adet Sorumlu Tedarik denetim sürecini tamamlamak ve bunların yüzde 70’inden tam uyumlu sonucunu elde etmek.

2015'e kadar – 12 öncelikli kategorinin (palmiye yağı, soya, şeker, selüloz ve kağıt, kahve, kakao, süt ürünleri, balık ve deniz ürünler, shea ağacı (karite yağı), vanilya, fındık ve et, tavuk ve yumurta) yüzde 40’ının izlenebilir olmasını sağlamak.

 

İlerlemeler

2014 yılı sonunda, 1. Grup’ta yer alan 10.000 tedarikçimizin 8.700’ünde denetim gerçekleştirdik (2013: 6.500) ve yüzde 73’ünün Tedarik Kurallarımızla uyumlu olduğunu gözlemledik. 2015 yılı içinde 1.300 denetimin daha yapılması planlanıyor. 2015 yılı sonu itibariyle 10.000 denetime ulaşabilirsek, ham madde ve ambalaj malzemeleri tedarikçilerimizin yüzde 60’tan fazla bir bölümünü de tamamlamış olacağız ve bu da toplam harcamamızın yüzde 95’inden daha fazla bir miktarına denk geliyor.

Şu anda öncelikli kategorilerimizde yaptığımız satın almaların yüzde 38’lik bir bölümü izlenebilir durumda (2013: yüzde 17). Bu da içerik tedarik sürecinde yer alan tüm çiftçilerin (ve hatta üçüncü taraflardan alım yapanlar da dahil) Nestlé veya tedarikçilerimiz tarafından tanımlanmış olduğu anlamına geliyor. Dahası bu tedarikçilerin ekim alanlarının ya da çiftliklerinin Sorumlu Kaynak Tedariki İlkelerimize uyum göstermesi, bir iyileştirme planı uygulanması veya denk bir sertifika programına uyumlu olması nedeniyle yüzde 28’i (2013: yüzde 9) sorumlu kaynak tedariki kapsamında yer alıyor.

2014 yılında et, süt ürünleri, shea ağacı (karite yağı) ve balık üretiminde işleme faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte 2015 yılına kadar öncelikli kategorimizdeki hacmin izlenebilirlik oranının yüzde 40’a, Sorumlu Kaynak Tedariki oranının da yüzde 30’a yükseleceğine inanıyoruz.

 

Bakış açımız

Tüketicilerin ve diğer paydaşların, yedikleri gıdaların nereden geldiği ve nasıl üretildiği konularıyla daha çok bilgi almak istemelerinden dolayı, sorumlu kaynak tedariki de hem Nestlé’nin hem de güvendiğimiz üreticilerin geleceğine önemli bir yatırım olarak görülüyor.

Tedarik zincirimiz hem karmaşık hem de ilgili tüm tarafların sosyal ve çevresel konulara yönelik sürekli iyileştirme yapmasını gerektiriyor. İyi tarım uygulamalarının hayata geçirilmesini teşvik ederek ve kapasite artırımı ile bilgi paylaşımı ve eğitim süreçlerine dahil olarak kademeli bir iyileşme sağladık. Böylece tedarikçilerimizin daha yüksek sürdürülebilirlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olduk.

Şeker, soya, palmiye yağı ve kağıt tedarik zincirimizin haritasının çıkartılmasında Proforest ve The Forest Trust gibi STK ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, hayvansal içerikler satın aldığımız tedarikçilerimizin Sorumlu Kaynak Tedariki İlkelerimizin çiftlik hayvanı sağlığına ilişkin bölümlerine uygun olarak değerlendirilmesinde ve tedarik zincirimizde ormanların tahrip edilmesi ile çocuk işçi kullanımının önlenmesinde aktif rol oynuyoruz.

 

Sorumlu Tedarikte İzlenebilirlik Çalışmalarımız

Tüketicilerimizden gelen “Bu ürün nereden geliyor” sorusuna yanıt verebilmek amacıyla Nestlé, Achilles Ltd. tarafından geliştirilen bir tedarik zinciri yönetim programı kullanıyor.

Bu program sayesinde Nestlé tedarikçileri (ve onların alt tedarikçileri) kullandıkları malzemelerin tüm potansiyel çiftlik veya ekim kökenlerini uygun maliyetli, zaman almayan ve güvenli online süreçlerle takip edebiliyor.

Tedarik Zinciri Haritası da Nestlé’nin Sorumlu Tedarik İzlenebilirlik Faaliyetlerinin (RST-SCM) temel bir parçasını oluşturuyor ve Nestlé Tedarik Kuralları tarafından yönetiliyor.

Tedarik Zinciri Haritalandırma Programının temel amaçları şunlardır:

  • Genişletilmiş tedarik zincirinin çiftlik düzeyine kadar kapsamlı bir resminin çekilmesi
  • Nestlé tarafından satılan ürünlere katkıda bulunan tedarikçileri daha iyi anlamak
  • Tedarik zinciri haritası bilgilerini içeren, üçüncü bir parti tarafından yıllık ve güvenli bir şekilde denetimi yapılan tek ve güvenilir online bir veri kaynağı oluşturmak

Bu Program, bölge ve ürün kategorilerine dayanan kademeli bir yaklaşımla dünyadaki tüm tedarik tabanımızı kapsayacak şekilde genişletilmeye başlandı. Bu nedenle bu programa katılım yalnızca davetle gerçekleşebiliyor

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için RST-SCM Tedarikçi Broşürü’nü indirebilirsiniz.