Sort results by
Sort results by

Arazi hakları

Arazi satın alma: Yerel ve yerli halkın haklarına saygı duyuyoruz

Arazi kullanım hakkı Kırsal Kalkınma Çerçevemizde yer alan sekiz temel konulardan biridir ve çiftçilerin mülkiyet haklarına ilişkin veri ve içgörüler topluyoruz. Son birkaç yıldır yaşanan arazi tecavüzü sorununu ele almak için kapsamlı bir yaklaşım hayata geçirerek özel önem verdiğimiz yüksek risk altındaki ülkeleri ve hammadde kategorilerini tanımlamaya odaklandık.

Sorumlu Tedarik Denetimi
Responsible Sourcing Auditing 1. Kademe tedarikçilerimiz bağımsız üçüncü taraf değerlendirmeleriyle çevre standartlarını da kapsayan Nestlé Tedarikçi Kurallarımıza uyumluluk göstermek zorundadırlar. Düzeltici faaliyetlerin gerekmesi halinde uygulamalarını iyileştirmeleri hususunda satıcılara yol göstermeleri için denetçilerle birlikte çalışıyoruz.
Sorumlu Tedarik İzlenebilirlik & Değerlendirmeler Orman tahribatına yol açmama; sorumlu su kullanımı ve çiftlik hayvanı refahı ve diğer belirli etik ve çevre konularındaki taahhütlerimizi desteklemek amacıyla 12 öncelik kategorisi için genişletilmiş tedarik zincirimizin şeffaflığını çiftlik veya plantasyonlara kadar ilerletiyoruz
Farmer Connect Doğrudan tedarik programımız Farmer Connect ile mandıra çiftçisi ve kahve yetiştiricilerini ve çiftçi topluluklarını sürdürülebilirlik üretim yöntemleri alanında sağladığımız teknik yardımla destekliyoruz. Ayrıca hammaddelerin tesislerimize etkin bir şekilde teslim edilmesini teşvik ediyoruz.
Nestlé Sürdürülebilirlik Tarım Girişimi (SAIN) Bu girişim tarım tedarik zincirimizdeki en iyi uygulamaları ve çıkarılan dersleri paylaşmamıza imkân tanıyor. SAIN bugün 51 ülkede uygulanıyor (2013: 48)

Sağlam arazi ve doğal kaynak hakkı belirsizliklerin azaltılması ve uzun vadeli yatırımların kolaylaştırılmasına yardımcı olduğundan bu haklar kırsal kalkınmanın esasları arasında yer almaktadır; ancak bunu aksine sağlam olmayan arazi hakları yoksulluk, arazi kaybı ve ormanların dönüşümüne yol açmaktadır. Bu nedenle arazi haklarını kırsal kalkınma çalışmalarımızın temel faaliyet alanlarından biri olarak belirledik.

Nestlé doğrudan tarım arazisi satın almamakta veya kiralamamasına rağmen tesisler ve az sayıda örnek çiftlik için arazi satın almaktadır. Ancak, bazı yaygın hammaddelerimizden olan palm yağı, soya ve şekeri satın alıyoruz. Bu durum arazi satın alma ve ‘arazi tecavüzü’ durumlarını hareketlendirmektedir.

Oxfam tarafından 2013 Ekim ayında hazırlanmış arazi kullanım hakkı ve tedarik zincirlerini ele alan rapor da dâhil olmak üzere bu konudaki bir dizi rapor yiyecek-içecek firmalarının şeker, palm yağı ve soya ile ilgili arazi hakları politikalarını araştırmıştır. 2012 Mayıs ayında FAO tarafından Ulusal Gıda Güvenliği Bağlamında Arazi Kullanım Hakkı, Balıkçılık ve Ormanların Sorumlu Yönetişimine ilişkin Gönüllülük Esasına Dayalı Rehber İlkeler (VGGT) yayımlanmıştır.

2014 Temmuz ayında Nestlé Arazi ve Tarım Tedarik Zincirlerinde Arazi Hakları Taahhüdünü duyurduk. Bu kapsamda FAO VGGT ilkelerini benimseyerek arazi tecavüzlerinde sıfır tolerans ve topluluk arazi hakları için tedarikçileri sorumlu tutmayı taahhüt ettik. Kısaca hammaddelerimizi yasa dışı yollardan veya haksız bir şekilde edinilmiş arazilerden tedarik etmemeyi taahhüt ediyoruz. Diğer tarafların da benzer şekilde hareket etmelerinin savunuculuğunu yapacağız ve kadınların kullanım haklarına odaklanarak arazisi olmayan tarafların araziden faydalanmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli paydaşlarımızla çalışmalar yürüteceğiz.

The Forest Trust (TFT) gibi iş ortaklarımızın yürüttüğü çalışmalarda arazi mülkiyeti durumu ve arazi anlaşmazlıklarının belirlenmesi ve yeni arazi satın almaya ilerleyen durum tespiti sürecinde Özgür, Öncelikli ve Bilgilendirilmiş Onay (FPIC) ilkelerini temin etmek amacıyla tedarikçilerimizin ve onların tedarikçilerinin değerlendirilmesi yer almaktadır.

Şikâyet yönetimi ve çözüm

Tesislerimize yakın yerlerde yaşayan kişilerin endişelerini ciddiye alarak bu endişelere yanıt verme, çözüm sağlama ve raporlama yöntemlerimizi geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz.

2014’te tüm dış paydaşlarımıza gerek kurum içi gerekse kurum dışında Nestlé Kurumsal İş Kuralları veya yasalara olası uygunsuzluk hallerini bildirme fırsatı sağlamak amacıyla özel tasarlanmış ‘Bize Söyleyin’ iletişim kanalımızı hayata geçirdik. 2014 sonu itibariyle 8.700 Nestlé tedarikçisi değerlendirilerek Bize Söyleyin kanalı hakkında bilgilendirildi.

2014’te gerçekleştirilen 1. Kademe denetimlerde kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan yerli halk üzerinde potansiyel etkileri olabilecek 66 durum tespit edilmiştir.


İlgili içerik