Sort results by
Sort results by

Kağıt hamuru ve kağıt

Nestlé 2014’te büyük çoğunluğu Avrupa, Brezilya, Çin, Endonezya, Malezya ve ABD’de yerleşik kâğıt fabrikası, dönüştürücüsü ve ambalaj üreticilerinden olmak üzere 1.3 milyon ton kâğıt hamuru ve kağıt satın almıştır. Satın aldığımız bu ürünleri yiyecek ambalajlama, sarma ve nakliyesinde kullanıyoruz. Ayrıca, büro malzemesi ve pazarlama malzemesi olarak da kâğıda ihtiyaç duymaktayız.

Nestlé’nin kullandığı kâğıt hamuru ve kâğıt %35’ten yüksek oranlarda geri dönüşümlü malzeme içeriğine sahiptir. Kâğıt hamuru ve kâğıt sektöründe geri dönüşüm iyice yerleşmiştir fakat gıda güvenliği, kalite ve fiziksel özellikler %100 geri dönüşümlü malzeme kullanmamıza engel olmaktadır. Geri dönüşümlü malzemelerin orman tahribatına yol açmadığı düşünülmektedir. Biz de bu nedenle kullanılmamış ‘sıfır’ kâğıt hamuru ve kâğıt durumunda geçerli olabilecek aynı endişeler için üretime dönük geri dönüştürülmüş tedarik zincirimizi haritalamıyor ve değerlendirmiyoruz.

Tedarik zinciri sorunları

Orman tahribatı yaygın bir sorun olmaya devam etmektedir ve yetersiz orman yönetimi ve Koruma Değeri Yüksek (HCV) alanların kaybı zorluklarını korumaktadır. Bu nedenle tedarik zincirlerini haritalamak, gereksinimlerimiz uyarınca tedarikçileri değerlendirmek ve gerekli olan yerlerde eylem planları geliştirmek için tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar önemini korumaktadır:

 • İş ortağımız The Forest Trust ile 2011 yılında Avrupa genelinde ve birtakım yüksek önceliğe sahip ülkelerde (Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya ve ABD) 260’dan fazla kâğıt ve karton tedarikçisinin tedarik zincirini haritalamaya ve değerlendirmeye başladık. Bu süreç üç aşamada devam etmektedir:

  • 2011–2015: ABD, Avrupa, Brezilya, Çin, Endonezya, Malezya, Hindistan;
  • 2013–2016: Tayland, Vietnam, Orta Batı Afrika ve
  • 2015–2017 (planlı): Şili, Japonya, Tayvan, Meksika.

  Avrupa’daki İlerlemeler

  Avrupa Tedarik ekibimiz karton ve kâğıt ambalaj için kullandığımız odun liflerinin izlenebilir ve sorumlu tedarik kapsamında olmalarını sağlamaya yönelik vermiş olduğumuz taahhüdümüzü ana hatlarıyla açıklayarak 2011 yılında kâğıt hamuru ve kâğıt Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuzlarımızın oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Fiber Ambalaj Tedarik Ekibimiz aynı zamanda kâğıt ve karton üreticilerinin tedarik zinciri şeffaflığı göstermelerine yardımcı olacak bir öz değerlendirme aracı geliştirmiştir.

  200’den fazla kâğıt ve karton tedarikçisinin tedarik zincirlerinin haritalandığı bu ilk bilgi talebine %100 geri dönüş yapılarak Avrupa’daki Nestlé tesislerinde kullanılan tüm kâğıt bazlı ambalajlar kapsam dâhiline alınmışken, The Forest Trust (TFT) fiber tedarik zincirleri ve orman uygulamaları doğrulama işlemlerine başlamıştır. TFT’nin sağladığı desteğe işleme tesisi ve ormanların çevre ve sosyal performanslarının değerlendirilmesi, pratik önerilerinin formüle edilmesi ve bunların uygulama takipleri yapılarak Nestlé alıcı ve tedarikçileriyle yakın ilişkiler kurma hususu da dâhildir.

  Bu çalışma 2013’te tekrarlanmıştır ancak bu sefer Nestlé ürünleri için kâğıt ambalaj kullanan tüm Avrupa merkezli taşeron ambalaj firmaları ve taşeron üreticileri kapsayacak şekilde genişletilerek tedarik zincirlerimizden istenmeyen fiber kaynaklarının çıkarılmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır. Nestlé Avrupa bir kez daha %100 geri dönüş alarak Avrupa’daki kâğıt ambalajlarımız için %100 fiber tedarik zinciri görünürlüğü elde etmemize imkân tanımıştır. Bu çalışmalarımızı diğer tüm öncelikli ülkelerde de sürdürmekteyiz.

  Tedarikçilerle doğrudan ilişki kurmada tedarikçi skor kartları kullanılırken, daha düşük skorlara sahip tedarikçiler tarafından zaman kısıtlamalı eylem planları alınarak izlenmiştir. Nestlé yerel pazarları kâğıt sertifikalandırmasından çok genel sürdürülebilir orman yönetimi ve çevre yönetimini vurgulayan yaklaşıma olumlu tepki vermiştir.

  2011’de toplanan çevre emisyon verilerine göre ortalama altı skorlara sahip tedarikçilerden gelişim planları sunmaları istenmiş ve bunun sonucunda CO2/Sera Gazı emisyonları ve katı atık sahalarına gönderilen atıkların değerlerinde ciddi düşüşler sağlanmıştır (yukarıdaki tabloya başvurunuz). Ancak 2013’te tedarikçilerden kendi emisyon değerlerine satın alınan kâğıt hamurundan kaynaklanan emisyonların da eklenmesi istemiş ve buna bağlı olarak ağartma kaynaklı su kirliliği ile organik su kirliliği değerlerinde artış yaşanmıştır. Bu değerlerin önümüzdeki değerlendirmede iyileşme kaydetmiş olacağı görüşündeyiz.

 • Orman tahribatı ve kullanılmamış fiber alanlarına odaklanmanın yanı sıra TFT ile birlikte geliştirilen kâğıt hamuru ve kâğıt kategorisine özel gereksinimler aşağıdaki hususları gerektirmektedir:

  • Yerel ve ulusal yasa ve mevzuatlara bağlılık;
  • Yüksek karbon stoku ormanların korunması
  • Koruma Değeri Yüksek (HCV) alanların korunması ve
  • Derinlik dikkate alınmaksızın turbadan üretim yapmama.

  Başlangıçta kullanılmamış fiber üzerine odaklanan Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuzları Nestlé’nin orman tahribatı ve orman koruyuculuğu, kırsal kalkınma ve su koruyuculuğu alanlarındaki belirli taahhütlerini güçlendirmektedir.

  Nestlé kriterlerini en iyi şekilde dünya ormanlarının sorumlu yönetimini destekleme alanında faaliyetler gösteren uluslararası bir STK olan Orman Yönetimi Konseyi (FSC) karşıladığından uyumluluğumuzu kanıtlamak için FSC sertifikasyonu kullanıyoruz.

 • Kâğıt fabrikaları, dönüştürücüler ve ambalaj üreticileriyle kurduğumuz yakın ilişkiler ve tedarikçilerin tesislerine gerçekleştirdiğimiz 142 ziyaret sonucunda 2014 Aralık ayı itibariyle:

  • Küresel satın alma hacmimizin pazardan pazara farklılık gösterse de %61 oranında ormana kadar geri izlenebilir niteliğe kavuşmuş (yıllık hedef: %60) ve
  • Küresel hacmimizin %53’ü Sorumlu Tedarik kapsamında gerçekleşmiştir (yıllık hedef: %60).

  Kâğıt hamuru ve kâğıt tedarikimizi ‘orman tahribatına yol açmama’ gereksinimlerimize uygunluk sağlayan veya en kötü ihtimalle bu gereksinimlere uygunluk sağlamak için ölçülebilir ilerleme kaydeden tedarikçilerden tedarik etmeye özen gösteriyoruz. Tedarik zincirlerimizdeki firmalar uyumluluk sağlamadığında ve/veya ilişki kurmaya/değişime açık olmadığında bu firmalarla tekrar ilişki kurup kurmama kararını almak amacıyla ilerlemelerini takip ederek tedarik zincirlerimizden çıkarmak için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz.