Sort results by
Sort results by

Orman tahribatı

Ekosistem, tür ve genetik seviyelerde çeşitliliği kapsayan canlı organizmalar arasındaki değişkenlik anlamına gelen biyolojik çeşitliliğe başlıca çiftlik, orman ve okyanuslardan tedarik ettiğimiz hammaddeler olmak üzere birçok açıdan bağlıyız. Operasyonlarımızı ormanlar, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri dâhil olmak üzere tüm doğal sermayemizi koruyan bir şekilde yönetmeyi taahhüt ediyoruz. Orman tahribatıyla mücadelede proaktif rol alarak tesislerimizin yakınında yer alan yüksek biyolojik çeşitlilik değerine sahip Önemli Su Alanlarını belirleyerek bu hayati biyolojik çeşitlilik alanlarının korunmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz..

Doğal sermayeyi koruyoruz

Doğal sermaye, doğanın sunduğu kaynak ve hizmetlerin toplamıdır ve ekonomik faaliyetin dayanak noktasıdır. Çiftlik ve ormanlardan geniş çeşitlilikte hammaddeler temin ediyor ve uzun vadeli başarımızın doğal sermayenin sağladığı ürün ve hizmetlerimize bağlı olduğunu biliyoruz. Tarım ve ormancılık uygulamalarının özellikle doğal yaşam alanlarının dönüşümü, aşırı kimyasal ve su kullanımı ve toprak bozulmasıyla doğal sermaye kaybına büyük katkı sağladıklarını biliyoruz ve bu nedenle operasyonlarımızı başta biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri olmak üzere doğal sermayeyi koruyacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz

Nestlé Doğal Sermaye Taahhüdü kapsamında açıkça doğal sermayenin sorumlu bir koruyucusu olarak hareket etmeyi; risk ve yanıtları raporlamayı; tüketicileri bilgiye dayalı daha iyi kararlar almalarında desteklemeyi ve paydaşlarla birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Önceliklerimizi değerlendiriyoruz

Doğal sermayeye yönelik bir ‘bilanço’ yaklaşımı geliştirmeye açığız. Biyolojik çeşitliliğe ve ekosistem hizmetlerine dayandığımız kadar onları korumamız gerektiğinin de farkındayız. Bunu başarmanın ana unsurlarından biri de özellikle belirli bir alanda tek aktör konumunda olduğumuz noktalardaki faaliyetlerimizin değer zinciri genelindeki sonuçlarını nasıl değerlendirmemiz gerektiğini daha iyi kavramadan geçiyor. İlk adım olarak kullandığımız malların üretimi için Nestlé’nin bağımlı olduğu arazi alanını hesapladık: İsviçre’nin yüzölçümünün yaklaşık iki katı.

Nestlé’nin bağımlı olduğu arazi alanını hesapladık: İsviçre’nin yüzölçümünün yaklaşık iki katı. Ayrıca, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), FAO, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD), UNEP ve WWF gibi kuruluşların geniş kapsamlı araştırmalarından derlediğimiz öncelikli sorunlar ve bağımlılıkların bir listesini oluşturduk. Biyolojik çeşitliliğe olan bağımlılıklarımızı bu şekilde kavramamız faaliyetlerimizde en iyi şekilde hangi alana odaklanmamıza karar vermeye yardımcı olmuştur:

Doğal sermayeyi koruma
Ekosistem Konular Nestlé bağımlılık alanı Nestlé yanıtı
Orman
 • Orman tahribatı; ormanların bozulması
 • Ambalaj, kâğıt, kereste paletleri, palm yağı, soya
 • Ormanların iyi yönetilmesi ve ilgili emtia genelinde uygulanan programlarla orman tahribatının ortadan kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir taahhüt. Orman tahribatı hakkında daha fazla bilgi alın.
Okyanus
 • Aşırı avlanma; asitleşme; ısınma; besin maddeleri/ölü bölgeler; plastikler
 • Deniz ürünleri
 • Deniz ürünlerine ilişkin Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuzları. Plastik geri dönüşüm planları. Nescafé Planı ile iyi gübre uygulamaları. Sorumlu tedarik hakkında daha fazla bilgi alın.
Temiz su
 • Su kıtlığı/aşırı su çekme; su kirliliği
 • Değer zincirimizin her aşaması temiz suya erişime bağlıdır
 • Tedarik zincirleri, tesisler ve kamu politikası genelinde su ile ilgili taahhütler ve temel performans göstergelerinden oluşan kapsamlı bir dizi. Su hakkında daha fazla bilgi alın.
Otlaklar
 • Yüksek değerli otlakların kaybı /biyolojik çeşitlilik
 • Ziraat, hayvan otlatma (süt, et)
 • Sorumlu arazi yönetimi ve tedarikine yönelik Yüksek Koruma Değeri yaklaşımı uygulaması ve mandıra düzeyinde silvopastoral programlarla iyileştirme.
Atmosfer
 • Artan sıcaklık; kirleticiler; ozon tabakası delinmesi
 • Kararlı iklim, güvenilir yağış, sıcaklık
 • Tesislerde emisyon azaltma girişimleri ve doğal soğutucu üniteler kullanımı. İmalat hakkında daha fazla bilgi alın.
 • Orman tahribatı/yüksek karbonlu topraklarla mücadele ve mandıracıların biyogaz çürütücülere yatırım yapmalarını kolaylaştırma.
Toprak
 • Toprak kaybı ve bozulması; artan tuzluluk
 • Tüm zirai ürünlerimiz yeterli yapı ve besine sahip toprağa dayanır
 • Palm yağı, soya, şeker Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuzları ve kakao UTZ sertifikasyonu kapsamındadır. Sorumlu tedarik hakkında daha fazla bilgi alın.

Aşağıdaki sayfalarda detaylı olarak açıklandığı şekilde üç önemli alanda en büyük pozitif etki sağlayabileceğimizi düşünüyoruz:

 • Hammadde tedariki;
 • Tesislerimizin iyileştirilmesi ve
 • Kamu politikasını destekleme.
 • Nestlé, 2012’de Cambridge Sürdürülebilir Liderlik Enstitüsü (CPSL) tarafından başlatılan Doğal Sermaye Liderlik Sözleşmesi’ne taraftır.

  Ayrıca, pratik kanıt, eylem ve politika etkileme üzerine odaklanmış büyük şirketler tarafından yönetilen bir program olan Cambridge Doğal Sermaye Liderleri Platformunun da faal bir üyesi olmaya devam ediyoruz. Sektörler arası bu platform ekosistemlerin ve doğal sermaye kaybı ve bozulmasının şirketler, müşterileri ve toplumun geri kalanı üzerindeki etkilerini ele almaktadır

  2014 yılı boyunca Platform üyeliğimizi sürdürerek ilgili çalışmanın bir sonraki üç yıllık aşamasının geliştirilmesinde yol göstererek yardımcı olduk.

  Bir Doğal Sermaye Protokolü geliştiren iki konsorsiyumda görev alıyor ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin (WBCSD) Değeri Yeniden Tanımlamak çalışma programı kurulunda yer alıyoruz.


İlgili içerikNotlar:

Biyolojik Çeşitlilik tanımı üzerine BM Konvansiyonu. Bozulması veya kaybedilmesi halinde su tutma havzasından elde edilen çevresel, sosyal, kültürel veya ekonomik faydaları önemli veya orantısız bir şekilde olumsuz etkileyebilecek su tutma havzasının yasal olarak korunan veya koruma anlaşması altında olan suyla ilgili alanları. Eski adıyla Cambridge Sürdürülebilir Liderlik Programı (CPSL).