Sort results by
Sort results by

ABD, Brezilya ve Arjantin olmak üzere bu üç önemli ülke dünyadaki soya fasulyesi üretiminin yaklaşık %80’ini karşılamaktadır. 2014’te yaklaşık 380.000 ton soya fasulyesi tedarik ettik ve küresel üretimde olduğu gibi tedarikimizin büyük çoğunluğu bu ülkelerden sağlandı.

Tedarik ettiğimiz yığın halindeki soya ürünleri evcil hayvan mamalarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu alandaki sorumlu tedarik faaliyetlerimiz teslimat iş ortağımız olan Proforest ile birlikte Nestlé Purina PetCare tarafından yürütülmektedir.

Tedarik zinciri sorunları

Koruma Değeri Yüksek (HCV) alanların kaybı, mevzuat veya diğer girişimlerin koruması olmadan ağaçlık alan ve otlaklardan yaygın dönüşümün şiddeti kesilmeden devam edeceği belirli soya üreten bölgelerde mevcut bir risktir.

Soya tedarikinin HCV alanları dışında Orman Tahribatı ve Orman Koruyuculuğu Taahhütlerimizle düşük uyumsuzluk riski olan yerlerden sağlanmasından emin olmak amacıyla yüksek riskli bölgeleri tanımlamak, kategorize etmek ve sürdürmek amacıyla Proforest ile çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin Brezilya’nın Cerrado bölgesinde ürünlerimizi yalnızca HCV alanlarından diğer kullanıma yönelik arazilere dönüştürülmemiş arazilerden tedarik ediyoruz.

Aynı zamanda soyanın tedarik zincirimize ormansızlaştırılmış alanlardan girmesi hususunda tedbirli davranmaya devam ediyoruz.

 • Conservation International yardımlarıyla soya kategorisine özel gereksinimlerimizi geliştirip kesinleştirdikten sonra tedarik zincirlerimizi planlamak, değerlendirme ve gerekli olduğu yerlerde eylem planları geliştirmek amacıyla Proforest ile çalışmalar yürüterek bunları hayata geçirmeye başladık.

  Satın alınan miktarlar ve ilgili sürdürülebilirlik riskleri göz önünde bulundurulduğunda ilk adım olarak gerek ulusal kullanım gerekse Nestlé operasyonları için ihracat açısından Brezil ve Arjantin kökenli tedarik zincirlerini kavrayarak bu ülkelerde saha değerlendirmeleri yapmaya başlamak olmuştur. 2014’te ABD’li soya tedarikçilerimizle de çalışmalar başlatmış bulunuyoruz.

  Tedarik ve izlenebilirlik zorlukları

  Soya tedarik zinciri son derece karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu nedenle de bazı durumlarda yetiştirici izlenebilirliği imkânsız bir hal almaktadır. Dolayısıyla Brezilya’da tedarikçilerimizi değiştirerek değerlendirmeleri iptal etmek zorunda kalmış bulunuyoruz.

  2014 yılındaki performansımız önceki yıla ait raporlanan %61 oranındaki izlenebilirlik oranlarına göre ciddi düşüş göstermiştir. Bunun nedenlerinden biri çiftçi tedarik tabanı üzerindeki etki düzeyini sınırlayan birçok soya tedarik zincirinin aşırı karmaşıklığı nedeniyledir. Başka bir nedense ABD tedarikçilerimizin sürece dâhil edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

 • Soya gereksinimlerimiz yasal uyumluluk; işgücü uygulamaları; doğal bitki örtüsünün korunması; çevre etkileri; arazi kullanım hakları ve ortak değer yaratma gibi konuları kapsamaktadır.

  Soya tedarikimizin sorumlu tedarik kapsamında gerçekleştirildiğini göstermek amacıyla iş ortağımız Proforest gereksinimlerimiz uyarınca saha değerlendirmeleri gerçekleştirmektedir.

  Gereksinimlerimize uygun onaylı sürdürülebilirlik planları ve girişimleri uyarınca yapılan sertifikalandırmaları kabul etmekteyiz. Örneğin, ekonomik açıdan uygulanabilir, sosyal açıdan adil ve çevresel açıdan güvenilir soya üretimi üzerine küresel diyalog sağlamayı hedefleyen çok paydaşlı bir girişim olan Sorumlu Soya Yuvarlak Masası (RTRS) girişiminin değerlendirmeler daha geniş bir şekilde yaygınlaştırılana kadar geçici bir çözüm görevi göreceğini düşünüyoruz

  Ayrıca, gereksinimlerimizi karşılayabilecek bir eylem planı ve takvimi bulunan küçük toprak sahibi çiftçiler ve yetiştiricilerin tedarik ettikleri izlenebilir soyaları da kabul ediyoruz

 • 2014 sonu itibariyle:

  • Tedarik zincirlerimizin karmaşıklığı önemli ölçüde farklılık gösterse de tedarik hacmimizin %41’i değirmen ve tedarik tabanı açısından izlenebilir niteliktedir (yıllık %30 hedefimizin üstünde) ve
  • Tedarik hacmimizin %32’si Sorumlu Tedarik kapsamındadır (yıllık hedef: %20).