Sort results by
Sort results by

Süt ürünleri

2014’te Farmer Connect ve 1. Kademe tedarikçilerden satın aldığımız 14.2 milyon ton taze süt karşılığıyla süt ürünleri hacim açısından tek başına en büyük kategorimizdir.

Süt ve süt ürünlerini dondurma, içecek, şekerleme, bebek beslenmesi ve yemeklik malzemeler dâhil çok çeşitli ürünlerimizde içerik maddesi olarak kullanıyoruz.

Tedarik zinciri sorunları

Paydaşlarımızın sürdürülebilir hayvan üretim sistemlerine ilişkin endişelerini tanıyor ve paylaşıyoruz. En iyi hammadde güvenliği ve kalitesi sağlıklı hayvanlardan elde edilir. Hayvan sağlığı ve refahını korumak bu nedenle iyi yönetilen çiftliklerin ayrılmaz bir parçası olduğu gibi şirketimiz için de önemlidir. Buna bağlı olarak et, kümes hayvanları ve yumurtalar kategorisinde olduğu gibi hayvan yetiştirme sistemlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan uzun vadeli uygulanabilirliğini desteklemek amacıyla süt ürünleri tedarik zinciri iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Örneğin Pakistan’da mandıra hayvanlarının sağlık ve refahına ilişkin önerilen uygulamaları kapsayan tesis dışı kurs ve atölye çalışmalarıyla uzman teknik desteği sağlıyoruz ve ülkede bulunan iki örnek çiftliğimizde ise yerel besicilere yönelik eğitim programımız kapsamında hayvan bakımı konuşa da yer veriliyor. Çin’deki yeni Süt Besiciliği Enstitümüze bağlı diğer üç örnek çiftliğimiz de hayvan sağlığı ve refahı ile süt üretimi ve mandıra ineği uzun ömürlülüğü arasındaki net bağlantıların yapılabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, Latin Amerika programlarımızda da hayvan refahına ilişkin öneri, eğitim ve yardım konuları yer almaktadır.

 • Yüksek kalitede düzenli taze süt tedariki sağlama yerel besicilerle gerçek ortaklıklar kurarak çalışmak demektir. İlk defa 1870’lerde kullanılan ve bugün Brezilya, Şile, Çin, Hindistan, Meksika ve Pakistan dâhil ülkelerde uygulamada olan süt bölgesi modelimizin temeli buna dayanmaktadır. Bu yaklaşım Farmer Connect programımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve daha kısa ve sürdürülebilir tedarik zincirleri geliştirebilmemize ve çiftçi ve çiftçi topluluklarıyla doğrudan ilişkilerle pozitif değişimi desteklememize yardımcı olmaktadır.

  Nestlé tedarik ekibi ve tedarik zinciri destek ekibi büyük çoğunluğu süt bölgelerinde bulunan tesislerimize doğrudan tedarik yapan yaklaş 393.000 mandıracıyı desteklemek amacıyla sahada çalışmalar yürütmektedir. Dünya genelinde çiftçilerle yakın bağlara sahip olan Nestlé tedarik zinciriyle kırsal kalkınmayı destekleyecek olanaklar sunabilmektedir.

  Nestlé süt bölgeleri sütçüler ve ailelerine fayda sağladığı gibi Süt ve süt ürünleri birçok temel vitamin ve iz minerallerin yanı sıra önemli bir enerji, protein, kalsiyum, magnezyum ve fosfor kaynağı olarak tüketici beslenmesinde önemli bir role sahiptir. İyi miktarda protein içeriğinin yanı sıra süt içindeki proteinin besleyici niteliği de birinci sınıftır.

  Güvenli ve yüksek kaliteli süt tedariki temel bir bileşen ve yüksek önceliğe sahip olduğu gibi mandıracı ve kooperatiflerden temin izlenebilirliği de daha kolay hale getirmektedir. Kaliteyi sağlamak amacıyla her bir bölgeye yönelik iyi çiftlik uygulamaları detaylarına yer verilen eğitim ve kılavuzlardan oluşan bir güvence planımız bulunmaktadır; mandıraların gereksinimleri karşıladığından emin olmak amacıyla düzenli değerlendirmeler yapılmaktadır.

  Model işleyişi

  Mandıracılar toplama merkezlerimize, tesislerimize doğrudan veya anlaşmalı üçüncü taraflara günlük süt temin ederler. Birçok durumda küçük ölçekli mandıraları ziyaret eden kamyonlarımızla süt topluyoruz. Ödenen ücret süt kalitesine göre farklılık gösterir. Süt çok hızlı bozulduğundan büyük çoğunluğu süt bölgelerimizin tam ortasında yer alan tesislerimize sürekli yüksek kaliteli süt temin edebilmek amacıyla depolama ve soğutma altyapısı da sağlayabilmekteyiz.

  Bu model, kaliteli süt için bağımlı olduğumuz günde beş litreden az süt temin eden küçük ölçekli üreticilerden günde binlerce litre süt temin eden büyük ölçekli üreticilere kadar mandıracılara daha yakın olmamızı sağlıyor ve her iki tarafın da operasyonlarını uzun vadede etkileyebilecek uygulama kaynaklı sorunları kavramamız anlamına geliyor. Her mandıranın kendine has bölgesel veya ulusal özellikleri ve karşılaştığı zorları vardır. Bu nedenle genel geçer bir yaklaşım benimsemiyoruz. Bağlam ne olursa olsun, mandıracılarla kurduğumuz uzun süreli ilişkiler sorunları belirleyerek çözüm üretmede birlikte çalışmamıza imkân tanıyor.

  Milk district model

  Taze sütümüz süt bölgeleri modelimizle toplanır.

  İlk defa 1870’li yıllarda İsviçre’de kullanılan bu modelin kapsamı:

  • Mandıradan tesise kalite ve güvenliği izleyen süt toplama operasyonları

   Sahada çalışan 12.000 Nestlé tedarik ve tedarik zinciri destek personeli

  • Teknik, besicilik ve veterinerlik desteği

   Taze süt tedarik ettiğimi 29 ülkenin 26’sında mandıracılara yönelik teknik yardım planları bulunmaktadır.

  • Nakliye ve altyapı

   Piyasaya ulaşmada güvenli bir rota sağlıyoruz. Bu sürece sütün tazeliğini korumaya yönelik depolama ve soğutma tesisleri de dâhildir.

  • Mikrofinans kredileri

   2013’te toplam 47.6 milyon İsviçre Frangı tutarındaki finansal yardımdan 46.400 çiftçi faydalanmıştır.

  • Mandıracılara zamanında ödeme

   Mandıracılar bize günlük 5 litreden 5.000 litreye kadar süt temin etmektedirler.

  Bu zorluklar kaliteli süt tedariki, sorumlu tedarik ve çevresel sürdürülebilirliği etkilediği gibi geçimlerini mandıracılıktan sağlayan milyonlarca insan için de önemlidir. Fakat yaklaşımımız ister Sri Lanka’da tek bir ineği olan bağımsız bir çiftçi olsun ister ABD’de yerleşik büyük bir işletme, dünyanın herhangi bir yerinden satın aldığımız her bir litre sütün bağlayıcı kalite ve güvenlik standartlarımıza uyması gerektiği anlamına gelmektedir.

  • Süt bölgelerinde Paylaşılan Değer Yaratma
  • Nestlé için değer
  • Kalite, güvenlik, hacim büyümesi, maliyet uygunluğu.
  • Düzenli, uzun vadeli, yerel kaynak.
  • Yerel mandıracılarla yakın bağlar.
  • Çiftçilik uygulama ve standartlarını sürekli geliştirme.
  • Mandıracılar için değer
  • Düzenli gelir.
  • Piyasaya ulaşmada güvenli bir rota.
  • Toplama, depolama, soğutma ve nakliye için yerel altyapıya erişim.
  • Kırsal topluluklar için değer
  • Süt tesisi olanakları: istihdam, eğitim, kişisel gelişim.
  • Dolaylı istihdam ve ekonomik faaliyet (yerel yükleniciler, temsilciler).

  Mandıra Farmer Connect programımızda mandıraların sürdürülebilirliklerini değerlendirmek ve belirlenen boşlukları ele almak için RISE değerlendirme yöntemini sıklıkla kullanmaktayız. Mandıra düzeyindeki bu RISE değerlendirmeleri sayesinde mandıracılığı ve sürdürülebilir süt tedarikini etkileyen çok çeşitli zorluklar hakkında bilgi sahibi olmaktayız. RISE kapsamına çiftlik hayvanları sağlığı ve ferağı olduğu kadar atık yönetimi, hayvan yemi üretimi, enerji tüketimi ve su kaynakları yönetimi ile amonyak ve metan gazının tehlikeli çevresel emisyonları da dâhildir.

  Tavsiye, eğitim ve yardım

  Kalite ve diğer konularda yardım sağlayabilmemize imkân tanıyan uzmanlık ve bağlılığımız dünya genelinde sahada çalışan 12.570 Nestlé tedarik personeli ve tedarik zinciri destek personelinde dayanmaktadır. Bu personelin bilgi birikimi ve küçük ölçekli mandıracılar ve kooperatiflerle olan ilişkileri mandıradan tesisi sürdürülebilir süt tedarik zinciri kurabilmemize yardımcı olmaktadır. Mandıracılarımıza sunduğumuz yardım silo ve hayvan yemi üretimi alanındaki doğrudan teknik tavsiyelerden yerel veterinerlik hizmetlerine katılmaya kadar çeşitliliğe sahiptir.

  Tavsiye ve yardımlar genellikle mandıraların dışında gerçekleşir. Örneğin 2012’de Brezilya’da üreticilere danışmanlık sunan ücretsiz bir yardım hattı kurduk. Eğitimli danışmanlar süt tedarikçilerinin talep, soru ve şikâyetlerini hızlı ve etkin bir şekilde ele alarak saha süpervizörlerinin mandıradaki faaliyetlere odaklanmalarına imkân tanımaktadır. 2014 Mart ayında yardım hattını arayanlara uygulanan ankette neredeyse tamamının (%97) hizmetten memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, Nestlé Brezilya ile mandıracılar arasında bir süt tedariki ‘sadakat sözleşmesi’ pilot olarak uygulanmıştır. Programa Aliança programıyla güveni artıran ve işbirliğini kolaylaştıran kademeli fiyat girişimiyle sadakat ödülü verilmiştir.

  Bazı durumlarda mandıracıların operasyonlarını genişletebilmeleri için finansman imkânı da sunulmuştur. 2014’te yaklaşık 46.400 mandıracı toplam 36 milyon İsviçre Frangı tutarındaki finansman desteğinden faydalanmıştır.

 • Nestlé whey proteini, laktoz, peynir ve süt tozları gibi birçok yan ürün satın almaktadır. Bu ürünler sağlık ürünleri, içecek tozları, içime hazır süt ve bebek maması gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır.

  Anne ve bebeklere yönelik ürünlerimizde en iyi hammaddeler hayati öneme sahiptir. Bebekler ve küçük yaştaki çocuklar organ ve bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmediğinden kirleticilere karşı çok daha duyarlıdırlar ve beslenmeleri yetişkinlere kıyasla çok daha az çeşitliliğe sahiptir. Bebek beslenmesi dünya genelinde daha sıkı düzenlemelere tabi olsa da ilkeler ve gereksinimler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Fakat biz genellikle yerel mevzuatın ötesine geçiyoruz: bebek mamalarında kullandığımız süt ürünleri bazlı içerik maddeleri dünyanın en bağlayıcı standartları arasında yer alan kendi küresel standartlarımıza uygunluk sağlamak zorunda olduğu gibi %100 izlenebilir olmalıdır.

  Bağımsız denetçi SGS et, kümes hayvanları ve yumurtalar kategorisinde olduğu gibi süt ürünlerimiz için de birlikte çalıştığımız uygulamaya ortağımızdır. Çiftlik hayvanı refahı, çalışma uygulamaları ve çevre etkilerine odaklanarak Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuzlarımız uyarınca tedarikçilerimizin üretime dönük tedarik zincirlerinde çiftlik değerlendirmeler gerçekleştirmektedir. SGS, Avrupa’daki süt ürünleri tedarik zincirlerimizi World Animal Protection ile birlikte geliştirdiğimiz Sorumlu Tedarik Değerlendirme protokolümüz uyarınca 2013 Kasım ayında değerlendirmeye başlamıştır. Bu değerlendirme kapsamı daha sonra 2014 yılı içinde Okyanusya, Kuzey Amerika ve Avrupa’ya genişletilmiştir.

  2014’te dünya genelinde 156 mandıra değerlendirmesi gerçekleştirilmiş olup, uygunsuz boynuz kesme prosedürlerinden hayvan yemi etiketlemeyle ilgili yasaya uygunluk alanındaki sorunlara kadar çeşitli sorunlar tespit edilmiştir. SGS, dünyanın en büyük süt ürünleri ihracatçısı Fonterra’ya mal tedariki sağlayan Yeni Zelanda Güney Ada’sında yer alan 50 mandırada değerlendirmeler gerçekleştirmiştir. Ülkede en üst düzey mandıra uygulama standartlarından biri uygulanmaktadır ve bu nedenle SGS gelişime açık herhangi bir alan tespit etmemiştir. Buna paralel olarak ABD’deki bir örnek olarak hayvan refahı birtakım STK’lara ve sivil toplum kampanyalarına konu olmuştur. Tedarikçilerimiz arasında yer alan ve ağırlıklı olarak Amerika Kıtasında faaliyetlerini sürdüren büyük bir süt ürünleri tedarikçisi olan Leprino bu kampanyadan etkilenerek Çiftlik Hayvanı refah politikası oluşturarak ve tedarik kaynaklarının tamamında uygulamaya alarak kampanyaya olumlu yanıt vermiştir.

  Görev kapsamında Nestlé tarafından SGS denetçilerine hayvan sağlığı ve refahı konularında verilen eğitimlerde destek sağlama da yer alan World Animal Protection derneği temsilcileri bu değerlendirmelerin bazılarında hazır bulunmuştur. 2014’te Küresek Tedarik ekibimiz tarafından Nestlé RSG gereksinimleri ve değerlendirme sürecini kapsayan üç eğitim oturumu 30 SGS denetçisine verilmiş olup, World Animal Protection tarafından ayrıca çiftlik hayvanları refahı üzerine ikinci bir oturum da verilmiştir. Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuzlarımız ve kategoriye özel gereksinimlerimizi küresel tedarik zincirlerimizde kademeli olarak hayata geçirmekteyiz. Bu sayede çiftlik hayvanları refahına ait özel taahhütlerimizi güçlendirerek yetiştirme, besleme, barındırma ve besicilik, sağlık, nakliye ve kesim konularını da kapsama dâhil etmekteyiz.

  2014 sonu itibariyle iyi ilerlemeler kaydetmiş bulunuyoruz:

  • Küresel hacmimizin %35’i (geçici %15 hedefimizin çok üstünde) çiftlik düzeyine kadar geri izlenebilir nitelikte ve
  • %27’si Sorumlu Tedarik kapsamında (yıllık hedef: %8) gerçekleşmiş.

  Notlar:

  Kapsama yalnızca süt içerik maddeleri dâhildir. Farmer Connect programındaki yaklaşık 7.1 milyon ton taze süt karşılığı hariç tutulmuştur.