Sort results by
Sort results by

Vanilya

Dünyadaki vanilyanın yüzde sekseni 2014’te satın aldığımız 700 ton vanilya dâhil olmak üzere Hint Okyanus’unda bulunan Madagaskar adasından gelmektedir. Vanilyayı dondurma ve şekerleme gibi ürünlerimizde aroma olarak kullanıyoruz.

Vanilya baharatı ağırlıklı olarak sosyal ve eğitim altyapılarının az gelişmiş olduğu SAVA bölgelerindeki (Sambava, Antalaha, Vohemar, Andap) kırsal köylerde bulunan küçük ölçekli yetiştiricilerden gelmektedir.

Adada arı bulunmadığından tüm orkide çiçekleri elle tozlanmaktadır. Hasat ve kürleme ile birleştirildiğinde vanilya en iyi bu tür küçük ölçekli çiftliklere uygun iş yoğun bir mahsul haline gelmektedir.

Tedarik zincirindeki sorunlar

Gerek mahsul çeşitliliğindeki yetersizlik gerekse ihracatçılar, işleyiciler ve toplayıcılar dâhil olmak üzere mahsul çeşitli aşamalardan geçtiğinden, bu karmaşık tedarik zincirinde çiftçiler en savunmasız aktörlerdir. Adadaki yaklaşık 80.000 çiftçi gelirini neredeyse yalnızca vanilyadan sağlamaktadır. Yiyecek satın almak için paraya ihtiyaçları olduğundan veya kaynak ve uzmanlığa erişemediklerinden çiftçiler bazen vanilyalarını çok erken hasat etmektedirler. Günlük yaklaşık 2 Amerikan Doları (1.98 İsviçre Frangı) gibi düşük bir gelir düzeyiyle bu küçük toprak sahibi çiftçiler temel ihtiyaçlarını her zaman karşılayamayarak çocuk işgücüne başvurmaktadır (genellikle aile fertlerinden). Nestlé çocuk işgücünü önemli bir sorun olarak ele almakta ve uygun çözümler bulmak için tedarikçi ve iş ortaklarıyla çalışmalar yürütmektedir..

 • Küresel tedarikte önemli göz önünde bulundurulduğunda, Madagaskarlı yetiştiricilerin sürdürülebilirlik kaynakları ve yüksek kalite ve değere sahip mahsuller yetiştirecek gerekli eğitim ve becerileri bugün olduğu kadar ileride de ihtiyaçları vardır.

  Vanilya için kategoriye özel gereksinimlerimiz olmamasına rağmen Sorumlu Kaynak Kullanımı Kılavuzları gereksinimlerimiz yerel ve ulusal yasa ve mevzuatlar; çalışma uygulamaları; çevre etkileri ve ortak değer yaratmayla uyumluluğu kapsamaktadır.

  Sorumlu tedarik risk ve fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Madagaskar vanilya tedarik zinciri üzerinde yaptığımız derinlemesine saha araştırması sonrasında vanilya sorumlu tedarik stratejimizi oluşturduk. Bu strateji karmaşık tedarik zinciri için ihracatçılar, işleyiciler ve toplayıcılardan bahçe veya ekili alanlara kadar izlenebilirlik oluşturmayı hedefleyerek en iyi uygulamaların hayata geçirilmesiyle Sorumlu Tedarik edilmiş vanilya hacmi sağlamayı amaçlamaktadır.

 • Tedarik zincirinde tespit ettiğimiz zorlukların kapsamı bizi daha ileri değerlendirmeler yapmak yerine doğrudan iyileştirme faaliyetlerine yatırım yapmaya teşvik etti. Buna bağlı olarak 2013’te Vanilya Sorumlu Tedarik Ödülümüzü 2014-2016 dönemi için 1. Kademe tedarikçimiz Givaudan’a verdik.

  Sağladığımız fon, eğitim ve öğretime daha fazla erişim ve gerek çiftçiler gerekse ailelerine daha fazla teknik asistanlık sağlayarak SAVA bölgelerinin vanilya yetiştiren köylerinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye yönelik girişimleri daha iyi kavramamıza ve desteklememize yardımcı olmuştur.

  2014 sonu itibariyle:

  • Tedarik hacmimizin %95’i izlenebilir niteliktedir (geçici yıllık %100 hedefine kıyasla) ve
  • %40’ı Sorumlu Tedarik kapsamındadır (yıllık hedef: %10).