Sort results by
Sort results by

Anne sütü ikame ürünlerinin pazarlaması

Amacımız: Anne sütü nün en iyisi olduğunun bilincinde olarak anne sütü ikamelerini pazara sunmak
Hedeflerimiz

Mevcut – Hamileliğin ilk gününden başlayarak yaşamın ilk 1000 günü boyunca iyi beslenmeyi ve emzirmeyi desteklemeye yönelik devam eden çalışmalarımız kapsamında anne sütü ikamelerinin sorumlu bir şekilde pazarlanmasına ilişkin ilerleme raporumuzu kamuya açık bir biçimde sunmak.

2014’e kadar – Yeni satın alınan Wyeth Bebek Beslenmesi işletmesinin FTSE4Good Endeksi kriterlerine uygunluğunu sağlamak.

2015’e kadar – Nestlé Bebek Beslenmesi ve Wyeth Bebek Beslenmesi kategorilerimizin FTSE4Good Anne Sütü İkamesi (BMS) Endeksi kriterlerine uygunluğunu sürekli kılmak amacıyla uygulamalarımızı güçlendirmeye devam etmek.


Gelişmeler

2014 yılında uygulamalarımız 39 ülkede iç denetçiler tarafından ve 4 ülkede de dış denetçiler tarafından denetlendi. Yapılan bu denetimler ve önceki yıllardaki öneriler temel alınarak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kodunun uygulanmasına yönelik ulusal mevzuat ve Nestlé Politika ve Talimatlarına uygunluk sağlamak için üçüncü parti distribütörlerimiz ve onların ihtiyaçlarına paralel eğitimler geliştirdik . Ayrıca, ‘Bize Söyleyin’ sistemimizle geri bildirimlerin büyük oranda dış paydaşlarımızca raporlanmasına yönelik sistemlerimizi geliştirdik (Bkz. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.).


Bakış açımız

Anne sütünün bebekler için en iyi besin kaynağı olduğuna inanıyor ve anne sütü ile beslenmeyi destekliyoruz. Ancak, emzirmenin önünde hâlâ birtakım engeller bulunmaktadır. Anneler ve aileler emzirmenin mümkün olmadığına karar verdiklerinde, sağlık uzmanlarının önerdiği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygun görülen ve bebeklere temel besin öğelerinin verilmesinde anne sütü ikameleri hayati önem taşır. Anne Sütü İkamelerinin sorumlu pazarlanmasına ait en yüksek standartlara, ulusal hükümetlerce uygulamaya alınan Dünya Sağlık Örgütü Koduna ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kodunun Uygulanmasına Yönelik Nestlé Politika ve Talimatlarına uygunluk sağlamaya söz verdik. Uygulamalarımızı takip etmek için en sıkı politika ve sistemleri kullanmayı taahhüt ediyoruz. Sürekli iyileştirme adına paydaşlarımızı bizimle fikirlerini paylaşmaları için teşvik ediyoruz. 2016 yılında emzirmeye devam eden çalışan annelerimiz için uygun ortam koşulları yaratmaya devam edeceğiz. İşbirliğini artırmak, sorumlu davranışları desteklemek ve anne sütü ikamelerinin ticarileştirilmesinin değerlendirilmesine ait kabul görmüş bir standart belirlemek için paydaşlarımızla birlikte çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.


İlgili içerikNotlar:

Mevcut şirket uygulamaları uyarınca yeni alınan işletmelerin iç denetimlerinde politika ve uygulamaların entegrasyonu için müddet tanımak amacıyla alım itibarıyla ufak farklılıklar olabilecektir. Wyeth Nütrisyon ve faaliyetleri 2015 ve sonrasında standart denetim programına dâhil edilecektir.