Sort results by
Sort results by

Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı

Taahhüdümüz: Sağlıklı beslenme, yaşam tarzı ve fiziksel aktiviteyi desteklemekOur commitment: Reduce sugars in our products


Hedeflerimiz

2015’e kadar – Nestlé Sağlıklı Çocuklar Küresel Programı tüm dünyada çocukların beslenme, sağlık ve iyi hal durumunu geliştirmek amacıyla Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (International Association of Athletics Federations -IAAF) Çocuk Atletizm programının girişimiyle 80 ülkede devam edecek.


İlerlemeler

2014’ün sonuna kadar, Sağlıklı Çocuklar Küresel Programımızı ulaştırmak amacıyla 73 ülkeden 294 ortakla aktif çalışmalarımızı sürdürdük (2013: 68 ülke).

Toplam 77 Sağlıklı Çocuklar programından 67’si ana partnerimizin Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) olduğu bir fiziksel aktivite unsuru içeriyor. Sadece 2014 yılında 7,6 milyondan fazla çocuğa ulaştık (2013: 6,9 milyon).


Bakış açımız

Daha sağlıklı beslenme ve yaşam tarzına yönelik davranış değişimine yönelmek küresel bir mücadele konusudur. Nestlé, yeterli ve dengeli beslenme düzeni ve düzenli fiziksel aktivitenin öneminin genç nesillerde teşvik edilmesi konusunda kararlıdır. Beslenme ve egzersizin sağlık ve iyi hal durumunu geliştirdiğini gösteren girişimleri desteklemekte, yerel okul topluluklarının sağlığına katkıda bulunan, somut kanıta dayalı, etkili girişimler geliştirmekteyiz. Sağlıklı Çocuklar Küresel Programımızın uzun vadede başarısını etkili bir şekilde ölçebilmeyi önceliğimiz olarak görmekteyiz. Sürdürülebilir başarı, kaliteli ortaklıklar ve eğitim sisteminin okullarda beslenme bilinci ve fiziksel aktivite olanağı sunabilme becerisine bağlı olduğundan başlı başına zorlu bir sorumluluktur. Nestlé, çocukların gelişim ve öğrenme becerileri için çok önemli olan uygun beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını benimsemeleri amacıyla yetkili kurumları desteklemek konusunda kararlıdır. Ortaklarımızla birlikte, beslenme ve sağlığın çocuk gelişiminin önemli unsurları olarak göz önünde bulundurulduğu “okulun tamamı” yaklaşımlarının savunuculuğunu sürdürmek ve ileriye taşımak görevimizdir.


İlgili içerik