Sort results by
Sort results by

Sorumlu Reklam ve Pazarlama

Taahhüdümüz: Çocuklara yönelik pazarlama iletişiminin sorumlu yapılmasını sağlamakOur commitment: Ensure responsible marketing communication to children


Hedeflerimiz

2015’e kadar – Daha güçlü bir Çocuklara Pazarlama İletişimi Politikası'nı hayata geçirmek.


İlerlemeler

Kurumsal İletişim İlkeleri'ni oluşturduğumuz 2002 yılından ve Pazarlama İletişimi Politikası’nı başlattığımız 2008 yılından bu yana çocuklara yönelik sorumlu reklam ve pazarlama standartlarına dünya çapında uygunluk sağladık. Uluslararası Yiyecek ve İçecek Birliği (The International Food and Beverage Alliance – IFBA) Yükümlülükleri, AB Taahhütleri (EU Pledge) ve yerel taahhütler de dâhil olmak üzere harici taahhütlere uyuyoruz. 2014'te, 12 yaşının altındaki çocuklara yönelik Nestlé'nin televizyon reklamlarının %97,2'si, sorumlu pazarlama ilkelerine uygunluk sağladı (2013: %98,3).

Çocuklara Pazarlama Politikamız, altı yaşı altındaki çocuklara doğrudan pazarlama iletişimi yapmayacağımızı ifade ediyor. Aralık 2015'ten itibaren, 6 ile 12 yaşları arasındaki çocuklara doğrudan pazarlama iletişimi ancak AB Taahhütleri Beslenme Kriterleri'ne uyan veya AB Taahhütleri kriterleri altındaki kriterlerden hiçbirinin benimsenmediği yerlerde Nestlé Beslenme Vakfı statüsünü karşılayan ürünlerde olabilecek. Kriterlerin yerine getirilip getirilmediğine bakmaksızın, bisküvi, şekerleme ve çikolatalı şekerlemelerde çocuklara yönelik hiçbir doğrudan pazarlama iletişimi yapmıyoruz. Bu Politikanın kapsadığı medya kanalları, televizyon, radyo, basın, sinema, dijital medya, mobil, oyunlar, tüketici ilişkileri pazarlaması, viral pazarlama, cihaz uygulamaları, e-posta/SMS, Nestlé'nin sahip olduğu internet siteleri, film bağlantıları, tanıtımlar, yarışmalar, ürün sponsorluğu, etkinlikler ve numuneleri kapsar. Yeni politikamız sayesinde, pazarlama iletişiminin 12 yaşının altındaki çocuklara “hitabı”nı tanımlamak üzere niteliksel ölçütler kümesi geliştirdik.

Tutarlı ve etkili bir şekilde uygulamaya konmasını garanti etmek üzere ayrıntılı iç rehberler geliştirdik ve harici paydaşlarımızı, “Bize söyleyin” rapor etme mekanizmamız üzerinden geri bildirim sunmaya teşvik ediyoruz (Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz).


Bakış açımız

Okullardaki pazarlama iletişimimizi aşamalı olarak sona erdiriyoruz, öte yandan Nestlé Milo spor gelişimi programları gibi özellikle çocukların gelişimine olumlu etkisi olan sağlık ve sıhhat eğitim etkinliklerimizi güçlendiriyor ve hükümetlerin, fiziksel aktiviteyi arttırma hedeflerini destekliyoruz.


İlgili içerikNotlar:

Uluslararası Yiyecek ve İçecek Birliği Küresel Çocuklara Yönelik Reklam ve Pazarlama İletişimleri Politikası.

Bu yüzde 2011 Eylül ayında yeniden tanımlanmış daha sıkı %35 çocuk hedef kitle aralığına ilişkin Nestlé’nin uygunluğunu yansıtmaktadır.

Medya kanalı kitlesinin %35 ve üstünün 6-12 yaş grubu çocuklardan oluşması halinde pazarlama iletişiminin ilgili yaş grubundaki çocuklara yönetilmiş olduğu varsayılacaktır. Ayrıca, yerleşme kanalları, içerik ve pazarlama iletişiminin bıraktığı genel izlenimi de dikkate alacağız.