Sort results by
Sort results by

Çalışan ilişkileri

Nestlé olarak sendikalar ve çalışan temsilcileriyle olan toplu ilişkilere yönelik referans oluşturan sağlam bir Çalışan ilişkileri politikasına sahibiz. Nestlé güven, karşılıklı saygı ve diyalog değerlerini temel alan bir kültür oluşturmuştur. Nestlé yönetimi ve çalışanları hergün olumlu bireysel ve toplu ilişkiler kurmak ve sürdürmek için çalışırlar ve kendilerinden işlerinin temel bir parçası olarak bu anlayışla hareket etmeleri beklenmektedir.

Büyük küresel bir şirket olarak her biri kendine ait yasalara, kurallara ve kültüre sahip birçok ülkede faaliyet göstermekteyiz. Şirketimizin büyümesi için zorunlu olduğuna inandığımız çalışanlarla iyi ilişkiler geliştirmek söz konusu olduğunda bu durum zaman zaman zorlayıcı olabilmektedir. Çeşitli anlaşmazlıkların çıkması kaçınılmazdır. Yöneticiler, çalışanlar ve sendikalar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı açık diyalog, eğitim ve yerel ve bölgesel girişimlerden oluşan bir karma ile işçi anlaşmazlıklarının önlenmesi için proaktif olarak çalışmalar ürütüyoruz.

Neler yapıyoruz

 • Yerel kuralların olmadığı veya azami sınırların yüksek olduğu durumlarda tüm operasyonlarımızda azami çalışma süresini haftalık 60 saat ile sınırlıyoruz. Yasal sınırların 60 saat üstü olduğu pazarlarda bu hedeflere ulaşmaya yönelik eylem planları hazırladık.

 • Çalışanlarımızı büyük ölçüde etkileyebilecek operasyonel değişiklikler yapmadan önce önerilen değişiklikleri genel hatlarıyla açıklayan bir ihbar süresi sunuyoruz. 21 ülkede toplu sözleşmelerde asgari süre belirtilmiş olmasına rağmen diğer ülkelerde yerel yasalara bağlıdır. Bu süre ortalama 42 gündür.

 • Nestlé bünyesinde çalışan kimsenin istihdam statüsüne bağlı olarak istihdam koşullarında farklılıklara tabi olmamasını hedefliyoruz. İşlerin hizmet sağlayıcılara verilmesi hususunda İş ve İstihdam Koşulları Politikamız ile Tedarikçi Kurallarımız altında çalışma standartları ile çalışan sağlığı ve güvenliğiyle ilgili asgari standartlar açık ve net bir şekilde belirlenmiştir ve tüm hizmet sağlayıcılarımızın bu politika ve kurallara uyması beklenmektedir.

 • Bu politika, şirket bünyesinde ilerlerken istihdam paketleri kapsamında çalışanlarımızın neler beklemesi gerektiğini netleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Ücret, sosyal yardımlar, çalışma ortamı , kişisel gelişimi ele alan bu politika aynı zamanda genel bir çerçeve de sağlamaktadır. Yerel işletme operasyonlarının ödüllendirme programlarını rekabetçi, etkili, uygun maliyetli ve iyi anlaşılır hale getirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla 2014’te Toplam Ödüllendirme araçlarını içeren bir portalı hayata geçirdik.

  Bu araçlar pilot çalışması olarak üç noktada gerçekleştirildi ve 2014 Haziran ayında Tazminat & Sosyal Yardımlardan sorumlu Yöneticilerimize bu araçların kullanımı üzerine eğitim verdik. 2015 yılı içinde çalışmalarımıza devam ederek diğer pazarlardaki şirketlerimize bu araçları hayata geçirme aşamasında destek vermeye devam edeceğiz.

 • Politikalarımızda çalışanlarımıza temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar ücret ve sosyal yardım sağlama taahhüdünde bulunuyoruz. Nestlé, geçim ücreti konusunda operasyonlarında bulunan boşlukları tespit etmek amacıyla 2013’te faaliyette bulunduğu her ülkede geçim ücretini tespit eden dışarından bir uzman kuruluş olan Business for Social Responsibility (BSR) ile iş ortaklığına gitmiştir.

  Pilot program Yunanistan, Nikaragua, Pakistan, Peru, Ukrayna ve Vietnam’da hayata geçirilmiştir. Geçim ücretiinde bulunan boşlukları gösteren bu program sayesinde düzeltici faaliyetler hayata geçirilmiştir. Kazandığımız tecrübe ve bilgilere dayanarak bu proje kapsamını 2016 sonuna kadar 29 ülkeye genişletme çalışmalarına başladık.

 • Küresel bir şirket olarak Sendikalaşma Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi Haklarının olmadığı bazı ülkelerde de faaliyet göstermekteyiz. Bu tür durumlara özgü zorluklar ve yerel yasa gereği uygulanan sınırlara rağmen Nestlé çalışanlarının çalışma koşulları ve işyeri ortamıyla ilgili sorunları anlamlı ve yapıcı bir şekilde gündeme getirme haklarına her zaman her yerde saygı duymaktadır. 2014’te tüm dünyadaki çalışanlarımızın yaklaşık %51’i toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunmaktadır (2013: %51).

 • Anlaşmazlıkların açık ve şeffaf bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla politika, ilke ve değerlerimizle olumlu ilişkileri destekliyoruz. Etkinliği kanıtlanmış bu yaklaşımımızla 2014’te dünya çapında 29 iş yavaşlatma gerçekleşmiştir (2013: 25). Tüm iş anlaşmazlıkları ilke ve değerlerimiz doğrultusunda çözüme kavuşturulmuştur.

  Daha açık bir ilişki geliştirmek ve dünya genelindeki işgücüyle ilgili sorunların üstesinden gelmek amacıyla birlikte çalışma istekliliğimizi göstermek amacıyla Uluslararası Gıda İşçi Sendikaları Federasyonu (International Union of Food Workers - IUF) ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ilişki, 2013’te hayata geçirilen ve Nestlé ile IUF ‘in liderlik ekipleriyle sendika temsilcilerinin katılımıyla yılda iki defa gerçekleştirilecek toplantılar yapma taahhüdümüzü içeren yeni Ortak İşletme İlkelerimize dayanmaktadır. Bu ilişki aynı zamanda biri yönetici dışı pozisyonlarda cinsiyet eşitliğine diğeri ise çalışma koşullarına odaklanan iki çalışma grubu tarafından da desteklenmektedir.

  Çalışanlarımızın sendika faaliyetlerine katılma haklarına saygı duyuyoruz. 2014’te dünya genelinde 29 iş yavaşlatma gerçekleşmiştir (2013: 25). İş anlaşmazlıkları, grev ve/veya lokavtlardan kaynaklanan çalışma süresindeki kayıp yüzdesi ortalama %0.016’dır (2013: %0.004).

 • Köken, uyruk, din, ırk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim veya malullük dâhil olmak üzere herhangi bir gerekçeyle önyargı ve hoşgörüsüzlük hususunda sıfır tolerans yaklaşımı benimseyen bağlayıcı nitelikte ayrımcılık politikaları hayata geçirdik. 2014’te operasyonlarımız genelinde 112 ayrımcılık olayı öne sürülerek bildirilmiştir (2013: 92).

 • 2014 yılı raporlama döneminde işgücü uygulamalarına ait 211 şikâyet resmi şikâyet mekanizmaları üzerinden bildirilmiştir. Bildirilen doğrulanmış ve doğrulanmamış olayların 195’i (%92) kapatılmış ve bunlar içinden 43 şikâyet (%22) doğrulanmış ve düzeltici faaliyet uygulanmıştır.


İlgili içerik