Sort results by
Sort results by

Çeşitlilik

İş hayatında çeşitliliğin önemli bir unsur olduğuna ve teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çeşitliliğe sahip bir işgücü daha yaratıcı ve daha kapsayıcı olmakla birlikte, farklı düşünce tarzları geliştirir ve yerel durumu daha iyi yansıtır. İşte bu nedenle herkes için eşit fırsatlar sağlayan ve herkesin daima saygı gördüğü bir iş kültürü oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu durum örneğin cinsiyet dengesinin gözetilmesinde ve BM’in Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ne olan taahhüdümüze yansıtılmıştır.

Neler yapıyoruz

Herkes için eşit fırsat sağlayan bir ortam, kültür ve liderlik geliştirmek istiyoruz. Cinsiyet Dengesi Girişimi’miz Nestlé bünyesinde üst düzey pozisyonlar için potansiyel halefler olarak tanımlanan bireyler dâhil olmak üzere tüm seviyelerdeki kadın çalışan sayımızı artırmamıza yardımcı oluyor. Bu girişim, görev için en uygun kişiyi terfi ettirmeye odaklanarak doğal cinsiyet dengesini teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Cinsiyet Dengesi Girişimi’nin ötesinde Nestlé aynı zamanda kadın haklarını daha geniş alanlarda desteklemektedir. Bu hedefleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz şirket programları aşağıdaki gibidir:

 • Esnek çalışma düzenlemeleri ve ebeveyn destek girişimleri;
 • Akıl hocalığı ve koçluk;
 • Çift kariyer desteği;
 • Cinsiyet eğitimi;
 • Ağlar ve
 • Cinsiyet Dengesi iş sponsorları.

Yönetim ekiplerimizde kadınların daha fazla temsil edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 2018’e kadar kadın yöneticiler ve üst düzey liderlerin yüzdesinde yıllık artışlar elde etmeye yönelik şartlara sahip olacağız. Bunlar, kapsamlı veraset planlama süreci, net gelişim planları ve liderlere yönelik bilinçdışı önyargılar eğitiminin başlatılmasını içermektedir.Bu çalışma sistemleri Nestlé yönetiminde cinsiyet dengesinin doğal olarak meydana gelmesine imkân tanımak için geliştirilmiştir. 2014’te tüm dünya genelinde liderlik pozisyonlarımızın %33,7’sinde kadın çalışanlarımız görev almaktaydı (2013: %31). Bu da bizim 2018 taahhütlerimizi yakalamak için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Cinsiyet-dengeli bir şirket olma yolunda ilerlemeye devam ederken tüm çalışanlarımıza eğitim imkânı sunuyoruz; 2014’te İspanyolca bir cinsiyet dengesi eğitim aracı hayata geçirildi. Bilinçdışı önyargılar eğitimimizi dünya çapında 74 eğitmenden oluşan bir ağ ile yaygınlaştırıyoruz. 2015’te kapsayıcı kültürümüzü güçlendirmek amacıyla çeşitlilik gayretlerimizi genişleterek çeşitliliğe sahip işgücümüzün özgün becerilerini, bilgi birikimini, bakış açılarını ve tecrübelerini geliştirmeyi temin edeceğiz. Cinsiyetin yanı sıra fiziksel kabiliyet, sosyal altyapı ve jenerasyonlar dâhil olmak üzere tüm ana çeşitlilik gruplarımızı kapsayacak şekilde odağımızı genişleteceğiz.

 • Esnek çalışma düzenlemeleri ve ebeveyn destek girişimleri

  Yeni anne-baba olan kişilere işe dönmeden önce izne çıkma seçeneği sunulması gerektiğine inanıyoruz. Bu görüşümüz faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ülkelerde yürürlükte olan ilgili mevzuatı temel alan annelik ve babalık izni politikalarımıza yansıtılmıştır. Genel müdürlükler dâhil 24 noktada kreşler veya sevk hizmetleri ve dünya çapında 192 noktada emzirme odalarıyla ebeyveynlere iş temelli destek sunuyoruz.

 • Ağlar

  Bir kuruluşta uzun süreli cinsiyet çeşitliliği sağlamanın temel unsuru kadınlar arasında sağlam bağlar oluşturmaktır. Nestlé, ortak tecrübeler toplayarak kadın iş liderleri geliştirebilecek profesyonel grup ve komiteleri şirket içinde çalışmalar yürütmeye teşvik ediyor.

 • Cinsiyet Dengesi iş sponsorları

  Cinsiyet Dengesi Girişimi’nin uygulanmasını temin etmek amacıyla her bir pazar ve işletme kurum genelinde Cinsiyet Dengesinin oturtulmasını temin edecek bir iş sponsoru (İnsan Kaynakları yetkilisi ve tipik İş Yönetim Komitesi üyesi dışında) belirlemiştir. Yerel yürütme komitesi öncelikleri belirleyerek ilerlemeleri takip eder.

  Ayrıca, kadınlara yönelik eğitim ve mesleki gelişimi desteklemek amacıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri uyarınca girişimler de geliştirmiş bulunuyoruz. Bu girişimler sınırlı finansal kaynaklar, bilgi boşlukları ,kredi ve borçlanma erişimi gibi kadınların karşılaştığı birtakım zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Liderler ve insan kaynakları uzmanlarına yönelik bilinçdışı önyargılar eğitimini hayata geçirdik ve bugün küresel işletmelerimizde bu alanda faaliyet gösteren 74 eğitmenimiz bulunuyor.

İlgili içerik