Sort results by
Sort results by

Cinsiyet Dengesi

Taahhüdümüz: Çalışanlarımızda cinsiyet dengesini gözetmekOur commitment: Enhance gender balance in our workforce

 

Hedeflerimiz

2018'e kadar – Kadın yöneticiler ve üst düzey liderlerin oranlarında (Merkezde, yerel yönetim ekibi ve önemli pozisyonlarda) yıllık bazda artışlar sağlamak için, çalışma ortamımızda elverişli koşullar yaratarak cinsiyet-dengeli bir şirket olmak

 

İlerlemeler

2014’te üst düzey liderlerimizin yüzde 25’i ve yöneticilerimizin yüzde 34’ü (2013: yüzde 31) kadın çalışanlarımızdan oluşuyordu. Bu da bizim 2018 taahhütlerimizi yakalamak için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu hedefimize bağlı olarak, bilinçdışı önyargılar için bir eğitim programı başlattık ve halen 77 eğitimcimiz, küresel pazarlarımızdaki liderlerimize ve insan kaynakları profesyonellerimize bu eğitimi veriyor.

 

Bakış açımız

Şirketimizde ve tedarik zincirimizde çeşitliliğin, gerçek bir değer olduğuna ve teşvik edilip beslenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, kadın ve erkeğin toplumdaki rolleri konusundaki gelişmeler, iş hayatının her düzeyinde cinsiyet eşitliği ihtiyacını yarattı. Nestlé olarak, düşünmenin farklı yollarının, iki tarafı da tamamladığını ve daha iyi kararlara yönlendirdiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, yapay kotalar koyulmasına karşı duruşumuzu da koruyoruz. Biz, erkek ve kadınların eşit şekilde gelişimini sağlayacak bir çalışma ekosistemini yaratmaya dönük stratejik adımlar atmayı tercih ediyoruz. Genel merkezimizdeki çalışanlarımızın bireysel ve profesyonel yaşamlarını dengelemelerini desteklemek amacıyla, 2010 yılında, Nestlé Yönetmeliği kapsamında küresel Esnek Çalışma Ortamı’nı başlattık ve ardından 2012 yılında da Esnek Çalışma Düzenlemeleri Yönetmeliği’ni çıkardık. O dönemden bu yana, 25’ten fazla pazarda esnek çalışma politikaları uygulamaya koyuldu. Emzirme odaları, babalık izni ve esnek çalışma düzenlemeleri de dâhil, kadın ve erkek çalışanlarımız tarafından olumlu karşılanan geniş kapsamlı bir dizi uygulamayı da yaşama geçirdik.

 

 

İlgili içerik