Sort results by
Sort results by

Eğitim ve Öğretim

Taahhüdümüz: Çalışanlarımıza Paylaşılan Değer Yaratmak, beslenme (Beslenme Zekası) ve çevresel sürdürülebilirlik eğitimleri sağlamakOur commitment: Provide CSV, nutrition NQ and environmental sustainability training for our employees

 

Hedeflerimiz

Doğru eğitim ve destekle, Nestlé bünyesinde bulunan herkesin Paylaşılan Değer Yaratmak kapsamında bir rol üstlenebileceğini inanıyoruz.

2014'e kadar – İsviçre'deki (yılda yaklaşık olarak 3.000 mevcut ve gelecek lidere ulaşan) Uluslararası eğitim merkezimizde Paylaşılan Değer Yaratmak tam olarak kapsanmaktadır, e-eğitim tüm çalışanlarımız için tasarlanmış ve erişimlerine açıktır, ve ayrıca yeni bir liderlik dersi pilot olarak denenmektedir.

2015'e kadar – Beslenme Zekası (Nutrition Quotient – NQ) eğitimi için şirket çapındaki taahhüdümüz, 2015 yılının sonuna kadar tüm Nestlé çalışanlarının en az bir kere, e-eğitim modülü de dahil olmak üzere Beslenme Zekası Temel Modül'ünde eğitim almasıdır.

2016'ya kadar – Tüm çalışanlara yönelik çevre bilinci seansları sayesinde taahhütlerimizi yerine getirme kapasitemizi güçlendireceğiz. Çevre bilinci eğitimleri 2016 yılına kadar tüm ülkelerde yürütülmüş olacak.

 

İlerlemeler

Paylaşılan Değer Yaratmak, 2014 yılında 2.398 mevcut ve gelecekteki lidere ulaşarak, Uluslararası Eğitim Merkezi'mizde ve tüm bölgelerde verilen tüm derslerle tam olarak bütünleşmiş durumdadır.

ProfitAbility ile çalışarak, Nestlé liderlerinin, Paylaşılan Değer Yaratmak anlayışını ve davranışını geliştirmelerine yardımcı olmak için oyun odaklı bir eğitim modülü geliştirdik. Bu çözüm, Uluslararası Eğitim Merkezi'mizde dağıtılmıştır ve küresel olarak kullanılacaktır.

2007 yılında başladığından 2014 yılının sonuna kadar, dünya genelinde 310.833 çalışan, Beslenme Zekâsı eğitimini tamamladı. 2014 yılında 51.113 kişi, Beslenme Zekâsı bilgi tazeleme eğitimi aldı (2013: 108.083).

86 ülkede, çalışanlara yönelik çevre bilinci meslek içi eğitimi ve eğitim seansları düzenliyoruz (2013: 79 ülke).

Bunun yanı sıra, Uluslararası Eğitim Merkezi ve Ülkelerde seanslarla birlikte yeni Çevresel Sürdürülebilirlik Liderliği atölyelerini başlattık. Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ülkeler çapında hızlanmasını destelemek üzere Eğitici Eğitimi seanslarını başlattık.

Üst yöneticiler de Cambridge Üniversitesi'nde Galler Prensi İşletme ve Sürdürülebilirlik Programı'na katılma olanağına sahipler.

 

Bakış açımız

Dünyanın en büyük gıda şirketi olarak, kendi insanlarımıza önem veriyoruz ve onların günlük faaliyetlerine olumlu bir etkisi olan meslek içi eğitimleri sunmayı amaçlıyoruz. Liderlik seviyesinde kabiliyeti ve anlayışı maksimuma çıkarmak için yönetim eğitimimize dâhil etmek üzere, Paylaşılan Değer Yaratmak'ı geliştirmekle başladık. Çalışma yeri ve çalışma koşullarından bağımsız olarak tüm Nestlé çalışanlarına, Beslenme Zekâsı (Nutrition Quotient – NQ) olarak adlandırılan, en güncel kamu sağlığı önceliklerine dayanan beslenme eğitimini sağlıyoruz. Amacımız çalışanlarımıza, kendi beslenmeleri, ailelerinin beslenmeleri ve eğer bu pozisyondaysalar bireylerin beslenmeleri hakkında bilgiye dayanan kararlar almalarında yardım etmektir.

Üçüncü olarak, çevresel açıdan daha sürdürülebilir iş uygulamalarına yönelik sürekli bir iyileştirme kültürünü beslemek üzere, çevre bilinci programlarımızı geliştiriyoruz. Tüm bunlarda karşılaştığımız zorluk, insanları bilgi ve eğitimle aşırı yüklemediğimizden emin olarak, insanların Paylaşılan Değer Yaratma olanak ve ihtiyaçları arasında bir denge kurmaktır. Paylaşılan Değer Yaratma önceliklerimize dayalı stratejik bir yaklaşım çok önemlidir.

 

İlgili içerik

 

Notlar:

Nestlé Beslenme Zekâsı eğitim programı çalışanlarımızın en güncel bilimsel kanıtlara dayanarak gerek kişisel gerek kurumsal beslenme tercihleri yapmalarına yardımcı olur.