Sort results by
Sort results by

Güvenlik ve Sağlık

Taahhüdümüz: Tüm çalışanlar için tüm Nestlé birimlerinde temel güvenlik ve sağlık koruma sistemlerinin bulunmasını sağlamakOur commitment: Ensure all Nestlé units have basic safety and health protection systems for all employees


Hedeflerimiz

2016'ya kadar – Tüm işletmeler genelinde güvenlik ve koruma seviyesinin eşit olması için sağlam güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerinin uygulanmasını ve bunun tüm çalışaları kapsamasını sağlamak.


İlerlemeler

2014’ün sonu itibariyle, 444 üretim tesisi, 119 dağıtım merkezi, 26 AR-GE merkezi, 30 ofis ve 30 saha satış teşkilatında (2013: 442 üretim tesisi, 130 dağıtım merkezi ve 25 AR-GE merkezi) OHSAS18001 sertifikasına uyumlu güvenlik ve sağlık yönetim sistemleri bulunmaktadır.

Ofis ve satış teşkilatının bu taahhüdü yerine getirmesine yardımcı olmak için küresel bir güvenlik ve sağlık uzmanları ağı kurulmuştur. Bu uzman ağı ülkeler arasında bilgi ve deneyimleri paylaşmakta ve doğru uygulamaların tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. 2014’te, kalan sertifikasyon boşluklarını kapatmak üzere eylem planları devreye sokulmuş ve şirket çapındaki ilerlemeyi takip etmek amacıyla güçlü bir izleme sistemi kurulmuştur.


Bakış açımız

Tüm sektörler doğalarının gerektirdiği risk ve tehlikelerle muhatap olmak durumundadırlar. Nestlé olarak, küresel operasyonlarımızın ölçeğinin büyümesi ile birlikte bu risklerin önemi de artmıştır. Güvenlik ve sağlık konularında sektörümüzün liderlerinden olmakla birlikte amacımız gerçek mükemmeliyete ulaşmak, nihai hedefimiz ise yaralanmaları ve işle ilgili hastalıkları sıfıra indirmektir. Kurumsal İş İlkelerimiz ile tamamen uyumlu olan bu iddialı hedef, Güvenlik ve Sağlık Yol Haritamızda belirlenmiş birçok program ve insiyatif ile desteklenmektedir. En önemli insiyatiflerimizden birisi, güvenlik ve sağlık programımızın kapsamını üretim ve dağıtım faaliyetlerinin ötesine genişleterek, AR-GE, satış ve ofis merkezli faaliyetlerde görev yapan iş arkadaşlarımızı da içermesini sağlamaktır. 18001 sertifikalı yönetim sistemlerini tüm çalışan nüfusumuz için devreye sokma taahhüdümüze yansıyan da bu hedefimizdir.


İlgili içerik