Sort results by
Sort results by

Raporumuz hakkında

Toplumda Nestlé raporlamamızla toplum üzerindeki uzun vadeli etkimize dair bilgileri ve doğası gereği bu durumun şirketimizin uzun vadeli başarının oluşturulmasıyla nasıl ilişkili olduğunu şeffaf bir şekilde paylaşmayı paylaşmayı amaçlıyoruz.

Raporlama dönemi ve kapsam

Bu rapor kapsamında 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait Nestlé küresel operasyonları dâhildir. Aksi açıkça belirtilmediği sürece ortak girişimler ve tedarikçiler hariç olmak üzere yüzde yüz iştirakli şirketler ve bağlı ortaklıklara ait veriler yer almaktadır. ‘Pazar’ terimi ülke düzeyindeki işletmemiz ve/veya faaliyetlerimiz anlamındadır. ‘Bölge’ terimi pazarların gruplandırılması anlamındadır. 2014’te Avrupa, Afrika Okyanusya ve Asya ile Amerika Kıtası Bölgeleri yer almıştır.

Küresel Raporlama Girişimi

Nestlé CSV tam raporu içeriği Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 ilkeleri ve Gıda İşleme Sektörü Eki altındaki kapsamlı seçenek ‘uyarınca’ hazırlanmıştır. Rapor güvencesi bir harici kurum olan Bureau Veritas tarafından sağlanmıştır. ‘Kapsamlı’ GRI G4 ilkeleri ‘uyarınca’ raporun gereksinimleri karşıladığına dair güvence de verilmiştir. Tam güvence beyanı Nestlé CSV tam raporu kapsamında mevcuttur. Paydaşların liderliğinde bir önemlilik süreci yürüterek önemli konular içinden 19 tanesini en önemli olarak belirledik. G4 uyarınca bu 19 en önemli konuyu raporumuzda tüm yönleriyle ele aldık. Bu 19 önemli konunun yanı sıra çokuluslu bir şirket olarak GRI tarafından belirlenen aydınlatmaların bizim büyüklüğümüzdeki bir şirket için ilgili olduğunu kabul ederek bahsi geçen tüm konulara ait bilgilere yer vermeyi tercih ettik.

Rapor sınırları

Değer zinciri

Önemlilik analizimiz kapsamında önemli konular dikkate alınarak şirketimiz değer zincirine göre haritalanmıştır. Süreçte paydaşların değer zincirinin farklı kısımlarına verdiği önemin derecesi ile finansal, operasyonel ve itibara ait etkilerin değer zincirinde hissedileceği noktalar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar işbu raporda yer alan bilgilerin kapsam ve sınırlarının bilgilendirilmesinde kullanılmıştır.

Value Chain

Çevresel veriler

Çevresel verilerimiz tesislerimiz ve depolarımıza (yakın zamanda satın alınan bazı lokasyonlar hariç) ve sağlık ve güvenlik verilerimiz ise yaklaşık 339.000 çalışanımıza aittir.

Nestlé iklim değişikliği bilgilendirmeleri İklim Bilgilendirme Standartları Kurulu (CDSB) çerçeve gereksinimleri uyarınca yapılmıştır. Kap 1, 2 ve 3 emisyonların dâhil olduğu Sera Gazı (GHG) envanterimizi belirlemek amacıyla Sera Gazı (GHG) Protokolü standartları izlenmektedir. Ticari operasyonlarımızın gerçekliğini daha iyi yansıttığı gerekçesiyle operasyonel kontrole dayalı sınırlar kullanılmaktadır. Ayrıca, Grubun iklim değişikliği bilgilendirmeleri ve performansına dair kapsamlı detaylar içeren CDP Yatırımcı Bilgi Talebi cevabımıza da başvurulmaktadır.

Kitle

Bu raporla alakadar olan geniş çeşitlilikte paydaşları belirleyerek STK’lar, düşünce kuruluşları, vakıflar, kurumlar, hükümetler, sosyal yönden sorumlu yatırımcılar, tüketicilerimiz ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere bu paydaşlarla düzenli görüşmeler gerçekleştirdik.

Güvence

Bu rapor Bureau Veritas tarafından sağlanan bağımsız güvenceye tabidir. Bu sürecin amacı raporlanan bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve tarafsızlığına dair Nestlé paydaşlarına güvence sağlamak ve söz konusu raporun şirket için önem arz eden konuları kapsadığını ortaya koymaktır. İşin ve gözlemlerin kapsamını görüntülemek için Nestlé internet sitesinde yer alan güvence beyanına başvurmanızı rica ederiz.

Para birimi dönüşümü

Bu raporda belirtilen tüm tutarlar Nestlé Group 2014 konsolide bilançolarında raporlanan döviz kurları üzerinden İsviçre Frangına (CHF) dönüştürülmüştür.

Bir pazara birden fazla ülke dâhil olabilecektir.