Sort results by
Sort results by

Su Arıtma

Taahhüdümüz: Atık suyumuzu etkili bir şekilde arıtmakOur commitment: Treat the water we discharge effectively

 

Hedeflerimiz

2016’ya kadar – Çevre korumaya destek olmak amacıyla tüm üretim tesislerinde su kalitesi ve atık su boşaltımı için yeni ve güçlendirilmiş Nestlé Çevresel Gerekliliklerini uygulamak.

 

İlerlemeler

2014 yılında yeni ve geliştirilmiş arıtma tesisleri için 18 milyon İsviçre frangı tutarında bir harcamayı onayladık ve yeni kurulacak atık arıtma tesisleri için su kalite koşullarımızı güçlendirdik.

2014’ün sonunda, 2005’ten bu yana ürün tonu başına su boşalımını %51,8 oranında (2013: %48,5) azaltarak ortalama 72 mg KOİ/l su boşalım kalitesine (2013: 76 mg KOİ/l) ulaştık.

 

Bakış açımız

Ticari faaliyetlerimizi, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi korumaya destek olarak geliştirmek konusunda kararlıyız. Nestlé, atık su kalitesi konusunda 2016’dan itibaren iddialı hedefler belirlemiştir ve bu hedeflere ulaşmanın zorlu bir sorumluluk olduğunun bilincindedir. İlerlemeyi desteklemek amacıyla raporlama yapan, su alımı, boşaltımı ve kalitesi üzerine odaklı bir su ve atık gösterge tablosunu da kullanıma almış bulunmaktayız. Çalışanlarımızı eğitmek ve farkındalıklarını artırmak önceliğimizdir. Mümkün olan her yerde belediyelere ait atık su arıtma tesislerinden faydalanmaktayız. Bu tesislerin bulunmadığı ya da yeterli olmadığı yerlerde ise, atık suyu yürürlükteki yerel yasalar ve/veya kendi iç standartlarımızdan daha bağlayıcı olanına uygun şekilde arıtmak üzere kendi tesislerimize yatırım yapmaktayız.

 

İlgili içerik