Sort results by
Sort results by

Su Politikaları ve Yönetimi

Taahhüdümüz: Etkin su politikaları ve yönetiminin savunulmasıOur commitment: Advocate for effective water policies and stewardship

 

Hedeflerimiz

Dünya çapında ve yerel düzeyde sektör ve diğer kesimlerin sürdürülebilir su kullanımına yönlendirilmesine yardımcı olacak su politikası ve idaresinin geliştirilmesini amaçlıyoruz.

2016’ya kadar – 2030 Su Kaynakları Grup Kamu ve Özel Sektör İşbirliğini inşa etmeye devam ederek her yıl iki yeni ülkenin çalışmalara eklenmesi İyi Uygulamalar Küresel Kataloğunun daha da geliştirilerek tanıtımının yapılması.

2016’ya kadar – Bir İnsan Hakkı Olarak Su ve Sanitasyon için İş Dünyasının İyi Uygulamaları Konusunda CEO Su Direktifi Kılavuzunun desteklenmesi ve Kılavuzun pilot testinin seçili pazarlardaki suyla ilgili due diligence faaliyetlerimizde yapılması.

2016’ya kadar – Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi’ni (WBCSD) destekleyerek WASH Pledge’i imzalayanların sayısın 50’ye ulaşmasını sağlamak.

2016’ya kadar – Su idaresi İttifakı’nın (AWS) Uluslararası Su İdaresi Standardının uygulamaya giriş sürecinin en az beş ülkede yapılacak uygulamalarla başlatılması.

2016’ya kadar – Sürdürülebilir Tarım Girişimi Platformu (SAI) ve Sürdürülebilir Gıda Laboratuvarı (SFL) ile işbirliği yaparak Su Risk Değerlendirmesi ve Azaltılması işbirliği girişimini tarım hammaddeleri kaynak alanlarından en az beşinde uygulamak.

İlerlemeler

Nestlé, en iyi uygulamaları geliştirme fırsatlarını destekleyerek su politikası ve idaresi alanındaki yüksek profilli girişimlerde güçlü varlığını koruyor. Yönetim Kurulu Başkanımız da dâhil olmak üzere üst düzey yetkililerimizin büyük kısmı 2030 Su Kaynakları Grubunda (2030 WRG) lider rolü oynuyor. Su sıkıntısı yaşayan gelişmekte olan ekonomilerdeki su kaynakları reformuna yönelik uygulanabilir çözümleri harekete geçirmeyi amaçlayan bu kamu-özel sektör-sivil toplum işbirliğinin başkanlığını da üstlenmiş bulunuyoruz. Peru ve Tanzanya’da çalışmalar yürütmek için davet edilmiş WRG aynı zamanda Bangladeş, Kenya ve Lübnan gibi diğer ülkelerde çalışma olanaklarını araştırıyor.

2014 Temmuz ayında Uluslararası ISO 14046:2014 Çevre yönetimi - Su ayak izi - İlkeler, Gereklilikler ve Esaslar standardının yayınlanmasını memnuniyetle karşıladık. Nestlé’nin de çalışma grubunun aktif üyelerinden biri olduğu bu standart 90’dan fazla uzmanın beş yıldan uzun süren ortak çalışmalarının zirve noktasını oluşturuyor.

2014 Eylül ayında yayınlanan CEO Su Direktifi Kamuoyu Aydınlatma Esaslarını desteklemeye devam ediyor ve uluslararası platformda WASH’ın yüksek sesli temsilciliğini yaparak WBCSD Pledge’in gerek kendi operasyonlarımızda gerekse başka alanlarda savunuculuğunu da üstleniyoruz. Nestlé’nin önemli faaliyet alanlarında su idaresini güçlendirmek için AWS Uluslararası Su İdaresi Standardı (AWSStandard) konusunda kendi iç kılavuzumuzu hazırladık. Kılavuzun 2015’te daha geniş kapsamlı olarak uygulamaya girmesi planlanıyor.

 

Bakış açımız

Dünyadaki artan nüfusu beslemek ve bu nüfusa güvenli su sağlamak gibi acil bir gündem ile hepimiz karşı karşıyayız. Bu durum ortak gayretler ve ortak hedeflerin geliştirilmesini gerektirir. Hükümetlerin suya sistematik olarak yaklaşmaları gerektiğine inanıyoruz. ‘Silolar’ halinde hareket etmekten kaçınarak güçlü liderlik yapmaları ve siyasi taahhütler konusunda hesap verilebilirlik sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca bilhassa su güvenliği/sanitasyon/yoksulluk hattı içinde topluma dayalı düşük maliyetli çözümler için kurumları güçlendirmeleri, düzenleyici kuruluşlar olarak hareket etmeleri (gerek kamusal gerekse özel su temini yapıları için) ve uygun maliyetli çözümler ve su güvenliği, su temini, sanitasyon ve arıtma alanlarında iyi yönetim sağlayacak girişimler belirlemeleri gerekmektedir. Etkin su politikaları ve su koruyuculuğu savunuculuğu yaparak yardımcı olmaya hazırız. Proaktif yaklaşımımız bizleri Kamu-Özel Karma Ortaklıklar, sektör kuruluşları, STK’lar ve araştırma enstitüleriyle gerek öğrenmek gerekse en iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla iletişime geçiriyor. Bu ilişkilerle sağlanan ilerleme şeffaf bir şekilde web sitemizde duyurulmaktadır.

 

Bir insan hakkı olarak su

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından benimsendiği üzere 2010 yılında Nestlé bir insan hakkı olarak su ve sanitasyonun kamusal alanda tanınmasını resmi olarak tekrar onayladı.

Suya ve hijyene erişim hakkını temel bir insan hakkı olarak görüyoruz.

 

İlgili içerik

 

Notlar:

2014 hedefimizin devam eden bir uzantısıdır.

Kılavuzlara katkı sağlamaya ilişkin 2014 hedefimize ulaştık.

ISO 14046 Su Ayak İzi - İlkeler, Gereklilikler ve Esaslar standardında katkı sağlamaya ilişkin 2014 hedefimize ulaştık.

AWS Standardı ilkelerini seçilen yüksek öncelikli faaliyet alanlarında öz değerlendirme kılavuzu olarak kullanmaya ilişkin 2014 hedefimize ulaştık.