Su Verimliliği

Taahhüdümüz: Operasyonlarımızda su verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlamakOur commitment: Work to achieve water efficiency and sustainability across our operations


Hedeflerimiz

Operasyonlarımızın doğal su kaynakları ve bu kaynaklardan beslenen yerel topluluklar üzerindeki etkilerini en az düzeye indirmeyi hedefliyoruz.

2015’e kadar – Ürün kategorilerinin her birinde her ton ürün başına su çekim miktarını azaltarak, 2005 yılından bugüne yüzde 40’lık toplam bir düşüş elde edilmesi.

2015’e kadar – Su ve sıhhi koşullara özel vurgu yapan insan haklarıyla ilgili ayrıntılı ilkelerin oluşturulması ve uygulanması.

2016’ya kadar – Suyun korunmasıyla ilgili girişimlerin belirlenmesi ve en yüksek önceliğe sahip beş bölgede uygulamaya geçilmesi.

2016’ya kadar – %100 yüksek önceliğe sahip üretim tesislerinin tamamında su tasarrufu projelerinin uygulanması.

2016’ya kadar – Seçilen üretim tesisleri ve tüm gelişmemiş alanlarda 45 yeni su kaynağı gözden geçirmesinin yapılması.


İlerlemeler

Nestlé, Su Koruyuculuğu Taahhüdümüz (2013) çerçevesinde operasyonlarında su kullanımının azaltılması, suyun yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi için yeni fırsatları aktif olarak takip ediyor. Kurumsal düzeyde küresel bir ‘Su Koruyuculuğu Master Planını’ uygulamaya koyduk ve Pakistan’dan (2014) başlayarak önemli pazarlarda yerel master planlar geliştirmeye başladık. Bunlar içerisinde kaydettiğimiz ilerlemeye yön veren sorumlulukların, hedeflerin ve belirlenen takvimin belgelenmesi yer alıyor. Bugün ekiplerimiz Nestlé üretim tesislerinde 376’dan fazla su tasarrufu projesi yürütüyor ve bunun sonucunda da yaklaşık 1,84 milyon m3 su tasarrufunun yapılması öngörülüyor. 2014 yılında her ton ürün başına doğrudan su çekilme miktarını yüzde 6 azalttık (2005’ten bu yana kaydedilen toplam düşüş yüzde 37).

Ciddi su sıkıntılarının yaşandığı ve/veya su çekme miktarımızın önemli bir oranının görüldüğü 31 adet yüksek önceliğe sahip üretim tesisini tespit ettik ve buralara öncelik vermeye başladık. 2014 yılının sonu itibariyle, bu tesislerde su geri çekilme miktarını azalttık ve verimliliği yüzde 42 oranında (2013 yılı seviyelerine kıyasla) artırdık. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen 18 yeni gözden geçirmeyle birlikte üretim tesislerimizde Su Gözden Geçirme süreçleri yürüterek, yerel su koruyuculuğu gayretlerini artırdık. Su, Sıhhi Koşullar ve Hijyen (WASH) ile ilgili konular da sürece dâhil edilmeye başlandı.


Bakış açımız

Nestlé, paydaşların suyla ilgili konulara giderek artan bir ilgi göstermesini memnuniyetle karşılıyor ve bu durumu küresel su kıtlığının yarattığı etkilere yönelik bilincin artmasının bir sonucu olarak görüyor. Su kullanımıyla ilgili kamuoyu önünde yapılan tartışmaların (kendi su kullanımımız da dâhil) olumlu şekilde toplu eyleme yol açtığı düşüncesini koruyor. Üretim tesislerinin yüzde 38’i su sıkıntısının yaşandığı yerlerde bulunan bir kurum olarak, sorumlu su kullanımı bilincini, hem ticari faaliyetlerimiz hem de paydaşlarımız için önemli bir konu olarak görmeyi sürdürüyoruz. Su kaynakları gözden geçirmeleri, hem yerel toplulukların Su ve Sıhhi Olanaklar hakları üzerindeki etkilerimizi değerlendirmemize yardımcı oluyor hem de gerekli olması halinde durumu düzeltecek öneriler sunuyor. Su ve sıhhi koşullara erişim hakkına kurumsal İnsan Hakları Etki Değerlendirme raporumuzda da sistemli bir şekilde yer veriliyor. 2014 yılı sonu itibariyle, 133 fabrikamızda Su Kaynakları Gözden Geçirme süreci tamamlandı. Tüm iş faaliyetlerimizde su verimliliği ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.


İlgili içerik