Sort by
Sort by

Çeşitlilik & Kapsayıcılık

Saygı

 

Kültürümüzün ayrılmaz parçası

Çeşitlilik ve kapsayıcılık bizim olağan gerçekliğimiz. Irkınız, cinsiyetiniz, kültürünüz, cinsel yöneliminiz veya engeliniz ne olursa olsun benzersizliğe ve potansiyele saygı duyuyor ve teşvik ediyoruz.

Günlük yaşamda çeşitlilik

Kültürümüzün, toplumdaki çalışmalarımızın ve inovasyonumuzun tamamında çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekliyoruz.

 

Kültür

kültür

Çalışanlarımızın farklılıklarıyla kapsayıcı bir kültür oluşturuyoruz.

Toplum

gençlik

Toplum ve paydaşlarla hareket etme ve ilişki kurma bakımından kapsayıcıyız.

İnovasyon

yenilik

Ürünlerimizi üretirken ve dağıtırken farklı tüketicilerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını düşünüyoruz.

 

Değerlerimize saygı duyan insanları istihdam ediyoruz, herkese eşit fırsatlar sunuyoruz ve herkesin gizliliğini koruyoruz. Tacizin veya ayrımcılığın hiçbir biçimine müsamaha göstermiyoruz. Amacımız, herkesin dahil olduğunu hissettiği ve kendini tamamen işe verebileceği çalışma ortamları yaratmak. Bu taahhüt işe alımla başlıyor ve iş ilişkisinin sonuna kadar devam ediyor. Pazarlarımızın her biri, herkesin katkıda bulunması, büyümesi ve değerli hissetmesi için eşit fırsatlar sağlamak üzere oluşturulmuş bir çeşitlilik ve kapsayıcılık eylem planına sahip.

Dünya çapında harekete geçiyoruz

Nestlé’nin çeşitlilik ve kapsayıcılık ’kapsamındaki çabaları küresel anlamda dört odak alanı üzerinde yoğunlaşıyor: cinsiyet dengesi, engelliler, LGBT+ topluluğu ve ırk ile etnik köken.

Cinsiyet dengesi

2001 yılından beri Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin üyesiyiz. Cinsiyet Dengesi Hızlandırma Planımız çerçevesinde, 2022 yılına kadar üst düzey ilk 200 yönetici pozisyonumuzdaki kadın oranını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.

toplantı

Engelli bireyler

ILO Küresel İş ve Engelliler Ağı üyeliğiyle engellilerin küresel iş gücümüze dahil edilmesini destekliyoruz. 2020’de engellilerin katılımını liderlik gündemimize almak için "Değerli 500" taahhüdünü imzaladık.

engelli bireyler sohbet ediyor

LGBT+ topluluğu

İnsanların rahat ve kendilerine yetecek kadar güvende hissettikleri açık ve kapsayıcı bir çalışma ortamı geliştirmeye kararlıyız. Bunu, 

  • BM’nin LGBTİ İş Davranış Standartlarını destekleyerek, 

  • Çalışanlar için düzenlediğimiz atölyeler ve e-öğrenme yoluyla kapsayıcı işyeri kültürümüzü güçlendirerek, 

  • İş yerinde ayrımcılığa, şiddete ve tacize karşı Nestlé Politikası ve gizli raporlama sistemiyle saygı kültürümüzü pekiştirerek,  

  • Hemcins ve ayrı cinsten çiftlere eşit ebeveyn desteği avantajları sunarak, 

  • Sivil haklarını ve işyeri önlemlerini savunmak için Fransa’da l’Autre Cercle, İngiltere’de Stonewall Diversity Champions, İtalya’da PARKS ve Meksika, Kolombiya ile Panama’da Pride Connection gibi   LGBT+ sivil toplum gruplarıyla ortaklık yaparak, 

  • Şeffaf ve LGBTİ’ı kapsayan kurum kültürünü tanıyan bir sertifika olan "Swiss LGBTI label" gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan kabul görerek, 

  • Bu konu üzerine konuşmayı teşvik etmek ve LGBT+ konularıyla ilgili konuşmalar için güvenli bir alan yaratmak amacıyla Proud@Nestlé gibi çalışan katılım gruplarını güçlendirerek,  

  • Transseksüel çalışanlarımızı desteklemeye çalışarak yapıyoruz. Örneğin, İngiltere ve ABD’de transeksüelleri kapsama politikamız bağlamında, cinsiyet değiştiren çalışanlarımıza tıbbi maliyetler için sınırsız finansal destek sunuyoruz. Ayrıca Brezilya’da, isimlerini ve cinsiyetlerini yeniden belgeleme sürecindeki transseksüel çalışanlara yasal ve idari destek sağlıyoruz. 

Yapılması gereken daha çok iş olduğunun bilincindeyiz. Şu ana kadarki kayda değer çabalarımız arasında yer alanlar: Birleşik Krallık’ta, Nestlé’nin LGBT+ çalışanlarına yönelik çalışan katılım grubu (Proud@Nestlé), kısa süre önce İngiliz LGBT+ Awards tarafından en iyi ağlara aday gösterildi. ABD’de ise, Nestlé LGBT+ yeteneklerinin çalışabilecekleri en iyi yerleri belirlemek amacıyla şirket politikalarını, uygulamalarını ve avantajlarını puanlayan İnsan Hakları Kampanyası 2021 Kurumsal Eşitlik Endeksi’nde yüzde 100 puan aldı. 

lgbt yürüyüşü

Irk ve etnik köken

Nestlé, uzun süredir ırksal ve etnik katılımı ilerletmiş durumda. Bugün, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yönetim kurulu pozisyonlarının yüzde 85’inden fazlası, hizmet verdiğimiz toplulukların gerçek temsilcileri yerel çalışanlar tarafından dolduruluyor. Nestlé, Dünya Ekonomik Forumu’nun İş Dünyasında Irksal Adalet için Ortaklık İnisiyatifi’nin kurucu üyelerinden biri.

çalışan

Nestlé kadın dostu bir iş yeri. Sadece bebek bakım odası sunmakla veya cömertçe doğum izni vermekle kalmıyorlar, aynı zamanda benim gibi çalışan bir kadının kariyerinde başarılı olması için güçlü bir manevi destek, güven ve saygı da sağlıyorlar. Nestlé’nin hayattaki iniş ve çıkışlarımda yanımda olmak istediğini bilmek rahatlatıcı.

Nestlé’de hiçbir gün diğeriyle aynı değil! Burası gerçekten mücadeleci bir ortam, bir kez içeri girdiğinizde kendinizi sürekli öğrenme ve büyüme döngüsüne kaptırıyorsunuz. Nestlé’yi harika bir şirket yapan diğer faktör de kültürü. Ekip çalışmasını, liderliği, çeşitliliği ve katılımı teşvik eden saygıya dayalı bir kültür.

Nestlé’de kim olduğumu saklamam gerektiğini hiçbir zaman hissetmedim. Aksine, meslektaşlarım kimliğimi açıklama sürecimde bana destek oldular. Bunun, saygıya dayalı değerlerimizin şirketimizde nasıl yaşandığının gerçek bir örneği olduğuna inanıyorum.