Sort results by
Sort results by

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Nestlé olarak, aşağıda sıraladığımız ögeler üzerindeki etkimizle çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekliyoruz:

Kültür
Kültür
Kültür

Kapsayıcı bir kültür yaratıyor; birlikte çalışırken çalışanlarımızın farklı özelliklerinden besleniyoruz.

Toplum
Toplum
Toplum

Değer zincirimizin tüm sürecinde, farklı iş birimlerine ait süreçlerimize toplumu ve paydaşlarımızı dahil edecek şekilde hareket ediyoruz.

İnovasyon
İnovasyon
İnovasyon

Ürün ve hizmetlerimizde farklı tüketicilerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor, bu ürün ve hizmetlere her an, her yerde ve her şekilde ulaşılabilmesini sağlıyoruz.

d&i
Pekala, Nestle’de Çeşitlilik ve Dahil Etme ne anlama geliyor?

Çeşitlilik ve dahil etme, şirket kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır, amacımızı ve değerlerimizi hayata geçirme yöntemlerimizden biridir.

Değerlerimiz köklerini saygıdan alıyor: Kendimize saygı, değerlerimize saygı, çeşitliliğe saygı ve geleceğimize saygı. Tüm faaliyetlerimize çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarını dahil etmeyi hedefliyor ve üç temel alana odaklanıyoruz: kültür, inovasyon ve toplum. Bu, çalışanlarımızın farklı yeteneklerine ve deneyimlerine değer veren kapsayıcı bir kültür oluşumunu içeriyor, böylece çeşitli müşteri ve tüketici ihtiyaçlarını karşılamak adına yenilikler geliştiriyor ve faaliyette bulunduğumuz birçok pazarda toplumla etkileşime geçiyoruz.

Değerlerimize saygı duyan yetkin ve yüksek motivasyonlu kişileri işe alıyor, gelişimleri ve ilerlemeleri için eşit fırsatlar sunuyor ve kişisel bilgilerini koruyoruz. Herhangi bir ayrımcılığa müsamaha göstermiyoruz. Eşit fırsatlar sağlama taahhüdümüzü işe alım noktasından çalışan deyiminin sonuna kadar koruyoruz

diversity-and-inclusion
Cinsiyet Dengesi

2008 yılından bu yana bizim için bir öncelik olan Cinsiyet Eşitliği, şirkette tüm seviyelerdeki kadın çalışanların sayısını artırmamıza yardımcı oldu. Çalışma ortamımızda kadın yöneticilerin ve liderlerin sayısını her yıl artırabileceğimiz koşulları yaratarak, cinsiyet eşitliği sunan bir şirket haline gelmek istiyoruz. Cinsiyet çeşitliliği konusundaki global ve yerel girişimlerimiz arasında şunlar yer alıyor:

 • Gelişim fırsatları: mentorluk ve koçluk programları
 • Esnek ve destekleyici bir çalışma ortamı
 • Rol model etkinlikleri, 
 • Liderlik gelişimi eğitimi ve bilinç dışı önyargı eğitimleri
 • Doğum/Annelik Koruma Politikası (PDF, 1 Mb)
43% of woman in nestle management

Cinsiyet dengesini tüm İnsan Kaynakları uygulamalarına adapte ettik. Son yıllarda yönetici pozisyonunda görev alan kadın çalışan sayısını artırarak ilerleme kaydettik. 2018 itibariyle ilgili pozisyonun %43'ünü kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Halihazırda üzerinde durdurduğumuz diğer bir husus ise grubun ilk 200 üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranını 2022 yılına kadar %20’den %30’a çıkarmak. Söz konusu hedef, Nestlé’nin cinsiyet eşitliği yolculuğunda atılacak diğer bir önemli adımdır.

Üst düzey yönetim pozisyonlarında daha fazla kadın çalışan istihdam ederek daha çeşitli bir iş gücü oluşturmanın kapsayıcı kültürümüzü güçlendireceğine ve Nestlé'yi daha da iyi bir şirket haline getireceğine inanıyoruz. Faaliyetlerimizin sorumluluğunu üstlenmek adına ölçülebilir hedefler koyuyoruz. Cinsiyet dengesinin iyileştirilmesinin daha iyi kararlara, daha güçlü yeniliklere ve daha yüksek çalışan memnuniyetine yol açacağını biliyoruz.

Mark Schneider, Nestlé’nin CEO’su

 

2019 yılında, küresel olarak üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın sayısını artırmak için bir eylem planı hazırladık. Cinsiyet Dengesi Hızlandırma Planı aşağıdaki özel eylemleri içerir:

 • Bütün yöneticileri dahil eden bir iş yeri ortamını teşvik etmek adına desteklemek ve bilinç dışı önyargı konusunda eğitmek;
 • Nestlé’de ücretli ebeveyn izni programı ve esnek çalışma politikalarının kullanılmasının teşvik edilmesi;
 • Üst düzey yönetici pozisyonlarında görev almak üzere yüksek potansiyele sahip kadınları hazırlamak için mentorluk ve sponsorluk programlarının geliştirilmesi;
 • Üst düzey yönetici pozisyonlarında daha fazla kadını işe almak ve teşvik etmek;
 • Cinsiyet dengesini geliştirmek ve ilerleme kaydetmek için sonuçların kıdemli proje liderleriyle gözden geçirilmesi;
 • Eşit ücret alınmasına ve cinsiyet temelli ücret farkına neden olan koşulların ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetlere devam edilmesi;
 • Kaydedilen ilerlemenin Nestlé’nin yıllık Ortak Değer Yaratmak raporuna kaydedilmesi
careers_bloomberg_index_2019

Nestlé’nin 2019 Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ndeki yeri

Nestlé Cinsiyet Dengesi Hızlandırma Planı, iş gücümüzde cinsiyet dengesini artırmaya yönelik taahhüdümüze katkı sunmaktadır. Her bir kadın ve erkeğin cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve daha iyi bir iş yeri ortamının oluşturulmasında kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Béatrice Guillaume-Grabisch, Başkan Yardımcısı, Grup İnsan Kaynakları ve İşletme Hizmetleri Yöneticisi
Kültürel çeviklik

Kültürel çeviklik, 177 farklı milletten 308.000 çalışan istihdam eden ve 189 ülkede faaliyet gösteren Nestlé için oldukça önemli ve söz konusu yaklaşımı Nestlé liderleri ve çalışanlarının benimsemesi için farklı programlar aracılığıyla destekliyoruz:

 • Kültürel farklılıkların insanların iş yapma şekli üzerindeki etkisini anlamak;
 • Farklı kültürlere göre nasıl geri bildirim verileceğini anlamak;
 • İletişimin ve sosyal davranışların kültürler arasında nasıl farklılaştığını ve kendimizi buna göre nasıl uyarlayabileceğimizi öğrenmek

Bu programlar kültürel çeviklik atölyeleri ve e-öğrenme çözümlerini içerir.

nestle_01_facility_Day1_3_nestle_14
İş yerinde farklı nesillerin yer almasına olanak sağlamak

Çeşitlilik ve Dahil Etme önlemleri Nestlé'de her yaştan insanın süreçlere dahil edilmesine ve eşit muamele görmesine imkan sağlar. 2017'de Nestlé Fransa, ters mentorluk atölyeleri ve nesiller arası bilgi paylaşımı ve tartışmaların yer aldığı Millennials Day etkinliğini (Kuşak Günü) düzenledi. Söz konusu günde ayrıca, milenyum ekiplerinin “Geleceğin Nestlé’sinin nasıl inşa edileceğine ilişkin teklifler oluşturmasını ve bunları sunmasını içeren Millennials Challenge faaliyeti yürütüldü. Finalist olarak seçilen ekipler önerilerini üst yönetime sunmak için davet edildi.

photo4
Farklı yeteneklere sahip insanların teşvik edilmesi

İnsanların güçlü yönlerine katmadeğer sağlayan ve yeteneğe odaklanan bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. İş yerindeki engelli bireylere ilişkin faaliyet türlerini ve kapsayıcılık düzeyini değerlendirmek için, tüm pazarlarımıza yönelik global bir öz değerlendirme prosedürü oluşturduk. Söz konusu prosedür ile eğitim ve farkındalık, işe dönüş uygulaması, sahaların erişilebilirliği ve iş yeri düzenlemeleri alanındaki en iyi uygulamaları ve eylemleri takip etmek hedeflenmektedir.

Farklı yeteneklere sahip bireylerin istihdamını artırmayı amaçlayan yerel programlar, farklı Nestlé pazarlarında da uygulanmaktadır. Örnekler arasında kamu kuruluşları FAB ve WUK tarafından desteklenen iki adet kapsayıcılık girişimini kamuya açıklayan Nestlé Avusturya sayılabilir. Nestlé Fransa, üç temel unsur üzerine kurulan ikinci “Grup Engelli Sözleşmesi”ni imzaladı:

 • Engelli çalışanlar için tutundurma
 • Engelli çalışanların istihdam edilmesi ve entegrasyonu
 • Söz konusu hususa ilişkin yaklaşımın geliştirilmesi adına eğitim ve iletişim sağlanması

 

 

 

Nestlé Fransa, engelli bireylerin istihdamı konusundaki çabaları sayesinde, 2014 Avrupa Çeşitlilik Ödülleri'nde (European Diversity Awards 2014) Yılın İşvereni ödülüne layık görüldü.

thumbnail_0
Örneğin, yerel çalışmalarımız ABD’de ödüllendirildi: Nestlé USA ve Nestlé Purina PetCare, İnsan Hakları Kampanyası Vakfı (Human Rights Campaign Foundation) tarafından yürütülen, lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve kararsız (LGBTQ) iş yeri eşitliği ile ilgili kurumsal politika ve uygulamalarına ilişkin ulusal bir kıyaslama anketi olan 2018 Kurumsal Eşitlik Endeksi'nde (Corporate Equality Index) (CEI) sırasıyla %95 ve %100 başarı gösterdi.
Birlikte Liderlik Ediyoruz

Devam eden eğitim programlarımız, atölye çalışmalarımız ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ve Bilinçsiz Önyargı konusundaki en iyi uygulama alışverişleri, tüm çalışanlarımızın rehberlik vizyonumuza dahil edilmesini amaçlamaktadır. 2017 yılında, dünya genelinde “Leading Together” adlı bir dizi yerel konferans düzenledik. Bu konferanslar, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık yolculuğumuzu nasıl hızlandıracağımızı görüşmek ve tartışmak üzere her pozisyondan ve yaştan erkek ve kadını bir araya getirdi.

2019 itibariyle Nestlé’nin dünya çapındaki çalışan ağı sayısı 25’e ulaştı.

Bilinçdışı Önyargının Kademelendirilmesi

Uzun vadeli çeşitli ve kapsayıcı bir kültürü sürdürmek için katalizör çözümlerinden biri, bilinçdışı  önyargının çalışma ortamımızdaki engelleyici etkilerini en aza indirmektir.

Bilinçdışı önyargılar, bireylerin kendi bilinçli farkındalıklarının dışında oluşturduğu belirli insan gruplarına ilişkin sosyal şablonlardır. Herkesin çeşitli sosyal ve kimlik grupları hakkında bilinçdışı inançları vardır ve bu önyargılar, birinin kategorilere ayrılarak sosyal yapıları organize etme eğiliminden kaynaklanmaktadır.

Konuya ilişkin yürüttüğümüz atölye çalışmaları ve eğitim araçları oldukça efektif ve çalışanlarımız tarafından takdir ediliyor. 

Atölye çalışmalarımız, çalışanlara kendilerini özgürce ifade etme, gerçek hayata ilişkin iş yeri önyargılarını paylaşma ve kişilerarası ilişkileriyle ilgili pratik kararlar alma fırsatı sunuyor.

Çalışanların kullanımına sunulan eğitim programları ve test araçları, çalışanların farkında olmadıkları önyargıları keşfetmelerine ve değerlendirmelerine ve kişisel ve kültürel gelişime yönelik önerileri takip etmelerine olanak tanıyor. 2018 yılında 1.464 çalışan söz konusu eğitimlere tabi tutuldu, 2015 yılından bu yana söz konusu eğitimleri alan toplam çalışan sayısı ise 12.120’ye ulaştı.

Bilinçdışı Önyargı hususuna ilişkin daha fazla bilgi:

Nestlé Hindistan, fabrika çalışanlarını eğitmek için Hintçe dilinde özel bir modül geliştirdi; Dört fabrikadaki 135 sendika üyesi eğitildi ve program fabrikaların İK ekiplerinin desteği ile bilirlikte çalışanlara göre kademelendirildi. Program, 2018 yılında diğer fabrikalarda da uygulanmaya başlandı.

Nestlé Orta Doğu, Küresel Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı tarafından desteklenen, üst düzey yönetici komitesi (Mancom) üyelerine yönelik iki günlük bir çeşitlilik ve kapsayıcılık etkinliği düzenledi. İngilizce dilinde düzenlenen Farkındalık Atölye çalışması kaydedildi ve Arapça ve Farsça dillerinde altyazılı olarak tüm çalışanların kullanımına sunuldu.

Photo6