Sort results by
Sort results by

Nestlé Ortak Değer Yaratma 2019 Raporunu Yayınladı

Nestlé, Ortak Değer Yaratma Amacı

Nestlé bugün Ortak Değer Yaratma amacı kapsamındaki ‘Nestlé Ortak Değer Yaratma 2019 Raporu’nu yayınladı. Rapor, 2020 sonu itibarıyla ulaşılacak 36 toplumsal ve çevresel taahhüdlere ilişkin ilerlemenin ana hatlarını içeriyor.

Rapor, daha fazla sağlıklı ürünün piyasaya sürülmesi, ham maddelerin sorumlu bir biçimde temin edilmesi ve atıksız bir geleceğe yönelik çalışmalar dahil olmak üzere, Nestlé'nin sürdürmekte olduğu çalışmaların detaylı bir genel değerlendirmesini sunuyor. Şirketin 2020 taahhütleri, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini desteklemektedir.

Nestlé’nin Global Halkla İlişkiler Başkanı Rob Cameron: "Bu rapor şirketimizin geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirdiği ilerlemeyi vurguluyor. Birçok soruna ilişkin yapılması gereken daha birçok konu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle örneğin iklim, plastik ve ambalajlamaya ilişkin şimdiden yeni taahhütlerimiz var. Koronavirüs pandemisi, işimizin toplumdaki rolünü daha da keskin bir odağa yerleştiriyor. Biz de çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve tüketicilerimizi destekleme konusundaki rolümüzü üstlenmeye devam edeceğiz.” dedi.

Nestlé, 2019 yılında ürünlerinin dönüşümünü hızlandırdı. Örneğin, bebeklerin, çocukların, bebek bekleyen kadınların ve yeni annelerin belirli ihtiyaçlarına ve önemli beslenme açıklarına yönelik geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.400 ürünü piyasaya sürdü. Nestlé daha az şeker ve tuz, daha fazla sebze, protein ve gerekli vitaminleri içeren daha fazla ürünü tüketicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, tamamı doğal olan ürünlerini de genişleterek organik kahvaltılık gevreklerini piyasaya sürdü.

Nestlé, ham maddelerinin temini ile bağlantılı ekonomik, sosyal ve çevresel zorlukları ele alma amacı ile çalışmalarını geliştirdi. Diğerlerinin yanı sıra, bu çalışmalar, çalışanların ve çocukların haklarının korunması ve ormanların yok edilmesini durdurma faaliyetlerini de ele alıyor. 2019 sonu itibarıyla, Nestlé'nin önceliklendirdiği 15 ürününün tonajının %70'i sorumlu bir biçimde tedarik edildi.

Nestlé, atıksız bir geleceğe yönelik çalışmalarını takiben, operasyonlarını dönüştürmek için yatırım yaptı. 2019 yıl sonu itibarıyla, Nestlé fabrikalarının %80'i (328) sıfır atık seviyesine ulaştı. 2015 ve 2020 yılları arasında, 140.000 ton ambalaj kullanımını engellemeye yönelik 2020 taahhüdünün de ötesine geçti. Şirket, 2025 yılına kadar ambalajlarının %100'ünü geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir hale getirme taahhüdünü gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. 2019 yıl sonu itibariyle plastikler dahil olmak üzere Nestlé'nin ambalajlarının %87'si geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir hale getirildi.

Nestlé, şirket içinde çeşitlilik ve dahil etmeyi desteklemeyi sürdürdü. Nestlé tüm çalışanlarına cinsiyetten bağımsız şekilde destek sağlayarak, ilerlemeye yönelik bir politika uyguladı. Ayrıca, cinsiyet açısından eşit dağılım, Nestlé'nin Çeşitlilik ve Dahil Etme yaklaşımının önemli bir unsurudur. Son yıllarda kaydedilen ilerleme doğrultusunda, şu an yönetici pozisyonlarının %42'sinde kadınlar görev alıyor. Nestlé, 2022’ye kadar, Grubun 200 üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranını %20'den %30'a çıkarmak için geçtiğimiz yıl Cinsiyet Dengesini Hızlandırma Planını lanse etti.

Bu rapor yayınlanırken, Nestlé Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile güçlerini birleştirerek, COVID-19 pandemisine küresel müdahalesini hızlandırıyor.

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz: Nestlé Ortak Değer Yaratma 2019  (pdf, 5 Mb)