2013 Paylaşılan Değer Yaratmak Forumu

Geri DönEki 29, 2013

Nestlé Paylaşılan Değer Yaratmak Forumu'nun beşincisi iş dünyasının kalkınmayı teşvik etmedeki rolü ile ilgili yapılan güncel görüşlerin paylaşıldığı günün ardından sona erdi.

Etkinlik Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve eşi María Clemencia Rodríguez de Santos tarafından açıldı.

New York, Londra, Washington DC ve Yeni Delhi'nin ardından Kolombiya'nın Cartagena şehrinde gerçekleştirilen etkinliğe Nestlé'nin yanı sıra Inter-Amerikan Kalkınma Bankası ev sahipliği yaptı.

Mükemmel uyum

Kolombiya Devlet Başkanı Santos etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere Kolombiya'yı seçtikleri için Inter-Amerikan Kalkınma Bankası ve Nestlé'ye teşekkürlerini sundu.

"Paylaşılan değer kavramı Kolombiya'da elde etmeye çalıştıklarımızla mükemmel bir uyum sergiliyor" diye konuştu.

"İnsanları yoksulluktan kurtarmak bizim için çok büyük bir amaç. İşte tam noktada özel ve kamu sektörü arasında sinerji oluşturan Paylaşılan Değer Yaratmak kavramı devreye giriyor."

Canlı webcast yayını

Endüstri, akademi, devlet ve sivil toplum örgütlerinin önde gelen uluslararası uzmanları dahil olmak üzere 350'den fazla kişi canlı webcast şeklinde yayınlanan tartışmalara katılma şansı buldu.

Etkinlikte işlenen konu başlıkları Nestlé'nin Paylaşılan Değer Yaratmak yaklaşımının temelinde bulunan beslenme, su ve kırsal kalkınma idi.

Nestlé bir şirketin uzun vadede başarılı olabilmesi ve hissedarları için değer yaratabilmesi için toplum için de değer yaratması gerektiğine inanmaktadır.

Katılımcılar sağlıklı bir ekonomi ile sağlıklı bir toplum arasındaki bağlantıyı ve gıda sektörünün çocukluk çağında görülen obezite sorununun çözülmesi konusunda neler yapılabileceğini konuştu.

Süt ve mikrofinans

Nestlé Yönetim Kurulu Başkanı Peter Brabeck, foruma gösterilen ilginin Paylaşılan Değer Yaratmanın Latin Amerika için yerinde bir kavram olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Paylaşılan Değer Yaratmak modelinin Nestlé'nin kırsal toplumlarda çiftçilerle gerçekleştirdiği çalışmalardan doğduğunu belirtti.

Nestlé Latin Amerika'da 90 yılı aşkın bir süredir süt bölgeleri geliştiriyor. Bugün Kolombiya Caquetá'da 35.000'e yakın mandıra çiftçisi sütlerini Nestlé'nin neredeyse 40 yıl önce Florencia kasabasına kurduğu bir fabrikaya götürüyor.

Brabeck Nestlé'nin sadece süt toplamadığını, buna ek olarak binlerce çiftçiye eğitimler verdiğini ve daha verimli üretim gerçekleştirebilmeleri için mikrofinans kredileri sağladığını belirtti.

Paylaşılan Değer Yaratmak modelinin "dünyanın her köşesinde uygulanabilir" bir model olduğunu belirtti.