Kamuoyu Duyurusu

Geri DönAra 21, 2012

Tüketicilerimize ve kamuoyuna ürünlerimizin hiçbirinin GDO ihtiva etmediğini belirtmek isteriz.

Gıda ürünlerinde GDO’lu hammadde kullanımı, yürürlükte olan 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu gereğince yasaktır. Nestlé Türkiye, tüm ürünlerinin üretimini, kanun ve mevzuata tamamıyla uygun olarak gerçekleştirmekte ve GDO içeren hammadde kullanmamaktadır.

Nestlé olarak tüketicilerimizin ve tüm paydaşlarımızın güveni, ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği tartışmasız birincil önceliğimizdir. Türkiye’deki 100 yılı aşkın geçmişimizin her döneminde olduğu gibi, yasaların belirlediği kriterlere titizlikle bağlı kalarak, tüketicilerimize kaliteli ve güvenilir gıda ürünleri sunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.