Nestlé 2012 Yılı 9 Ay Sonuçlarını Açıkladı

Geri DönKas 14, 2012

  • %11 artış ile 67.6 milyar İsviçre Frangı satış
  • %6.1 organik büyüme, %2.9 gerçek iç büyüme
  • Gelişmekte olan pazarlarda %11.7, gelişmiş pazarlarda %2.4 organik büyüme
  • Organik büyüme %5’ten %6’ya yükselirken, kâr marjında ve sabit para birimlerindeki hisse başına düşen taban kazançta iyileşme kaydedildi.

Nestlé CEO’su Paul Bulcke sonuçlarla ilgili olarak şöyle konuştu: “Nestlé’nin ilk 9 aydaki büyümesi beklentilerimizle aynı doğrultuda gerçekleşti. Bu durum yıllar içerisinde inovasyon, dağıtım ve tüketicileri kavrama konularında oluşan yeterliliğimizin bir sonucudur. Tüketicilerimize ulaşma yöntemlerini ve ürün arzımızı artırdığımız gelişmekte olan pazarlarda iki haneli büyüme elde ettik. Yoğun bir biçimde rekabetin görüldüğü gelişmiş pazarlarda genel ekonomik sıkıntılara rağmen büyüme kaydettik. Gerçek iç büyümede elde ettiğimiz devamlılık gösteren hızımıza, girdi maliyet baskısında gerçekleşen bir miktar azalma eklenince yıl sonu hedeflerimizi teyit edebildik.”

Basın açıklamasının tamamına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.nestle.com/Media/PressReleases/Pages/AllPressRelease.aspx?PageId=297