Nestlé Kakao Planı İle Daha Fazla Sürdürülebilir Kakao Sağlanıyor

Geri DönKas 14, 2012

Bu yıl genişletilen Nestlé Kakao Planı sürdürülebilir kaliteli kakao tedariğini ve bu plandan faydalanan kakao çiftçileri ile bağlı bulundukları toplulukların sayısını artırmak üzere rekor miktarda kakao elde edildi.

Ekim 2011-Eylül 2012 arasındaki hasat döneminde, dünya genelinde 38.000 ton iyi kalitede sürdürülebilir Nestlé Kakao Planı mahsulü çiftçilerden tedarik edildi. Bu, geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında beşte bir oranında artış anlamına geliyor.

Bu plan, çiftçilere ve içinde bulundukları topluluklara uzun vadeli ekonomik güvence ve eğitim sağlayarak yardımcı oluyor.

Nestlé, sürdürülebilir kaliteli kakao akışı sağlamak amacıyla Nestlé Kakao Planı tedarik zincirinin her aşamasında yer alanlarla yakın işbirliği içerisinde çalışıyor.

Nestlé, 2013 itibariyle, global kakao tedariğinin % 15'ini bu plan dahilindeki çiftçilerden tedarik etmeyi hedefliyor.

Çiftçilerin desteklenmesi

Nestlé2012 yılında çiftçilere bir milyondan fazla kakao bitkisi dağıtımıyaptı ve dünya genelinde 21.000’den fazla çiftçiye eğitim verdi. 2011 yılındaki rakamdan onda bir oranında daha fazla olanbu sayıya Fildişi Sahili'nde bulunan 9.900'ü aşkın çiftçi de dahildir.

Nestlé, 2015 yılı itibariyle ülkede 24.000 çiftçiye daha eğitim vermeyi ve üç milyon bitki daha dağıtmayı hedefliyor.

Yeni okullar

Nestlé Kakao Planı’nın bir parçası olarak, dört yıl içinde 40 okulun inşa edilmesi veya yenilenmesi için Fildişi Sahili'nde Dünya Kakao Vakfı ( World Cocoa Foundation) ile ortaklık kurdu. Bu kapsamda öğretmenlerin eğitimi, yetişkin okur yazarlığı ve çocuk işgücü farkındalığı programlarına da odaklanılacak.

Nestlé için, sürdürülebilir tedarik, faaliyet gösterdiği ülkelerin toplumlarını desteklemek anlamına geliyor. Eğitim de bu desteğin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Bu plandahilinde Fildişi Bölgesi’nde Kranzadougou adlı bir Coopahk köyünde yeni bir okul açıldı.

Ülkede Ekim 2012'de Nestlé tarafından desteklenen dokuz Dünya Kakao Vakfı okulu daha açılacak.

Tedariğin incelenmesi

Nestlé, Kakao Planı'nı genişletmenin yanı sıra, Fildişi Sahili'nde sürdürülebilir kakao akışının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Adil İşgücü Derneği (Fair Labor Association- FLA) ile birlikte çalışıyor.

Bu yılın başında Nestlé ve işbirliği içerisinde olduğu kurumlar, kakao yetiştirilen bölgelerde çocuk işgücü kullanımının önlenmesi amacıyla ,konuyla ilgili farkındalık yaratılması ve risk altındaki çocukların tespit edilmesine ve sorun ortaya çıkması halinde konuya nasıl müdahale edileceğine yönelik eğitimler düzenleneceğini açıkladı. Bu girişimebölgedeki toplulukların dahil edileceği belirtildi.

Nestlé, bu yıl Fildişi Sahili'ndeki kakao tedariğine yönelik Adil İşgücü Derneği (FLA) tarafından hazırlanan raporu takiben bir aksiyon planı hazırladı.

Nestlé’nin hali hazırdaki tedarikçi ilkelerinin oluşturulması dahil, çocuk işgücüne yönelik önlemler önceliklendirildi.

Şu anda tamamlanmak üzere olan bu ilkeler Fildişi Sahili'ndeki 25.000 çiftçiye dağıtılacak.

Takip ve iyileştirme

Nestlé, kakao tedarik zincirinde çalışanların çocuk işgücü hakkında daha iyi eğitim almasını sağlamak amacıyla tedarikçilerle, sertifikasyon ortaklarıyla ve diğer kurumlarla çalışmaya devam ediyor.

Nestlé ve, kakao endüstrisi, sivil toplum ve sendikalarla birlikte çalışan bir kuruluş olan Uluslararası Kakao İnisiyatifi, Fildişi Sahili'nde iki kakao tarlası kooperatifinin kapsadığı 40 toplulukta ön uygulaması yapılacak yeni bir "takip ve iyileştirme" tasarısı hazırlıyor.

Şu anda hazırlık aşamasında olan tasarı, çiftçilere ve bağlı bulundukları topluluklara aktarılıyor.

Nestlé, 115 tedarikçi çalışanına ve 75 Nestlé çalışanına yönelik ilk eğitimleri düzenledi.

Şeffaflık

Nestlé, süreç ve aksiyon planı boyunca şeffaflık taahhüdünde bulundu.

Nestlé ve Adil İşgücü Derneği’nin( FLA) ilk sosyal paydaş toplantısı, bu yıl içerisinde Abidjan, Fildişi Sahili'nde gerçekleşecek. Bu toplantı aksiyon planı ve topluluk bazında takip ve iyileştirme konularına odaklanacak.

Şirketin çiftçilerle ve işbirliği içerisinde olduğu kurumlarla olan çalışmalarına ilişkin bilgiler içeren Nestlé Kakao Planı internet sitesi şu anda beş dilde hizmet veriyor.

İlgili bilgiler:

Nestlé Kakao Planı

Paylaşılan Değer Yaratmak

Adil İşgücü Derneği

Uluslararası Kakao İnisiyatifi

Nestlé’nin sürdürülebilir kakao sağlama çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:

VİDEO: Nestlé’nin Kakao Planı Faaliyette

Nestlé, Adil İşgücü Derneği raporuna yanıt olarak çocuk işgücüne yönelik aksiyonlar alıyor

Nestlé, Adil İşgücü Derneği ile ortaklık yapan ilk gıda şirketi oldu

Adil İşgücü Derneği ile birlikte çalışmaya başlıyor