Çocuk İşçiler

Geri DönMar 7, 2014

Çocuk işçilerin, tedarik zincirimizde yeri yoktur. Çocukların her tür istismarına karşıyız ve Kurumsal İş Prensiplerimizdeki taahhütlerimize paralel olarak tarımsal tedarik zincirlerinde çocuk işçi sorununu ele almak üzere adım atmaya kararlıyız. Lütfen daha fazla bilgi için Nestlé Çocuk İşgücü Taahhüdü (pdf, 318 Kb) ve Çocuk İşgücü Ön Kılavuzu (pdf, 513 Kb).’na bakınız.

Nestlé Tedarikçi Kuralları, çocuk işçiler hakkında katı bir hüküm (ve aynı zamanda iş dürüstlüğü hakkında tartışılamaz asgari standartlar ile  sağlık, güvenlik, çevre ve işgücü standartlarını) içerir. Doğrudan ilişki içinde olduğumuz tedarikçiler, bağımsız bir üçüncü taraf tarafından denetlenir.

Taahhütlerimizi yerine getirme

Çocuk işçi sorununu çözmek için atılacak adımların okul devamlılığı ile desteklenen işgücü, sağlık ve güvenlik uygulamaları gibi bir dizi etmeni içeren bütüncül bir bakış açısından yaklaşıldığında en iyi sonuçları vermesinin muhtemel olduğunu anlıyoruz.

Çocuk işçilerin kullanıldığının tespit edildiği durumlarda tedarikçilerin her duruma ayrı yaklaşmasını ve her zaman sorunu ilgili çocuğun veya çocukların çıkarına en iyi hizmet edecek şekilde çözmeye çalışmasını bekliyoruz.

Çocuk işçi sorunu ile mücadele stratejimizin temel unsurları aşağıdaki gibidir:

 • Denetleme: Alınabilecek tedbirleri tespit etmek, kararlar almak ve ilerlemeyi izlemek amacıyla bir yönetim kurulu üyemizin başkanlık yaptığı bir “Çocuk İşçi Eylem Grubu” yürütüyoruz.
 • Sorunun yönetimi için sorumluluk alma: Belirlenmiş bir iş birimi tarafından her yüksek riskli ürün için genel  yönetim ve ülke seviyesinde durumun yönetim sorumluluğunu içerir.
 • Yüksek riskli ürünleri ve yüksek risk altındakiçocukları hedefleme: Çocuk hakları riskinin değerlendirmesini, sorunu ve temel nedenlerini ele almak için net bir stratejiyi, savunmasız gruplara (göçmen işçilerin çocukları, kız çocukları, yetimler ve ticareti yapılan çocuklar) odaklanmayı, tedarikçiler ile proaktif çalışmayı ve uyum göstermek istemeyen ve uyum gösteremeyen tedarikçiler ile her türlü iş ilişkisinin feshini içerir. 
 • Anlayış ve ilgiyi artırma: Uzman ortaklar dâhil etmeyi, çocuk işçi sorununu çözmek için personele eğitim ve kılavuzlar sunmayı, sivil toplum örgütleri ile iletişim halinde olmayı içerir.
 • Şeffaflığı sağlama: Taahhütlerimizi tedarikçilere ve paydaşlara iletmeyi, şikâyet mekanizması işletmeyi, ilerlemeyi izlemeyi ve de eylemleri ve ilerlemeyi rapor etmeyi içerir.
 • Ne yapıyoruz?

   Yüksek riskli ürünleri ve ülkeleri hedefleyen müdahaleler yoluyla proaktif, iş birlikçi adımlar atmaya kararlıyız (yüksek riskli ürünler ve ülkeler, Kılavuz belgesinde listelenmektedir ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir).

   Çocuk işçi sorunu için öncelikli ürünlerimiz; kakao, fındık ve vanilyadır.

   2012 yılında Fildişi Sahilleri’nde  yer alan kakao tedarik zincirimizdeki ve Türkiye fındık tedarik zincirimizdeki çocuk işçi sorununu çözmek için Adil Çalışma Örgütü (FLA) ile Eylem Planları hazırladık. Aynı zamanda Madagaskar doğal vanilya tedarik zincirimizdeki çocuk işçi sorununu ortadan kaldırmak için de bir Eylem Planı oluşturduk. Amacımız tüm dünyadaki işlerimiz için 2014 yılına kadar %100 sertifikalı doğal vanilya kullanmak.

   Lütfen daha fazla bilgi için bk. Taahhütlerimiz.