Nestlé CEO'su Su Kıtlığının Gıda Endüstrisi İçin Büyük Bir Tehdit Olduğunu İfade Ediyor

Geri DönŞub 1, 2013

25.02.2013

AÇILIŞ KONUŞMASI
: İngiltere, Londra'da her yıl düzenlenen Şehir Gıda Konferansı'nın bu yılki oturumunda  (City Food Lecture) Nestlé CEO'su Paul Bulcke konuşmacı olarak yer aldı.

Nestlé CEO'su Paul Bulcke İngiltere'de her yıl gerçekleştirilen “Şehir Gıda Konferansı"nda yaptığı açılış konuşmasında su kıtlığının gıda endüstrisinin karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olduğunun altını çizdi.
"Gıda güvenliğinin temel taşı - Su" başlıklı konuşmasında Paul  Bulcke temiz su kaynaklarının aşırı kullanımının sadece büyük çevresel hasara yol açmakla kalmadığını ayrıca politik ve sosyal dengeler için de büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Su kıtlığının önümüzdeki 15 ila 20 yılda büyük yiyecek kıtlıklarına neden olacağını ve sektörün, hükümetlerin ve diğer paydaşların harekete geçme zamanlarının artık geldiğini belirtti.

Tahıl kıtlığı

Bulcke, "Su kıtlığından dolayı 2030 yılında küresel tahıl üretiminde %30'a yakın bir düşüş yaşanması bekleniyor," dedi.

"Bu kayıp toplamda Hindistan ile ABD'nin tüm tahıl rekoltesine eşittir."

"Kaynakların azalması ise fiyat artışlarına ve kırılganlıklara neden oluyor," diyerek sözlerine devam etti.

"Tahıl fiyatlarının yükselmesi Batı'da veya Avrupa'da yaşayan pekçok kişi için büyük bir sorun oluşturmayabilir. Ancak gelirinizin %40 ila 60'ını yiyeceğe, hem de normalde düşük fiyatlı olan tahıllı yiyeceklere harcamak zorunda kaldığınızda a %200’ün üzerinde fiyat artışı net bir şekilde hissedilecektir."

Gıda endüstrisini bekleyen zorluklar

Bulcke gıda endüstrisinin karşılaştığı diğer bazı sorunlara da konuşmasında yer verdi. Özellikle Nestlé de dahil olmak üzere çok sayıda perakendeci ve üreticiyi etkileyen at eti krizine de değindi.

"At eti sorunu bütün endüstriyi etkilemektedir" dedi. "Birkaç kişi tarafından Avrupa çapında büyük bir sahtekârlık ortaya konuyor. Çoğu tüketici ve endüstride yer alan pek çok kuruluş yanlış yönlendirildiğini hissediyor.Ben de aynı hisleri paylaşıyorum. Bu olmamalıydı ve bu durum kesinlikle affedilemez. Tüketicilerimizi hayal kırıklığına uğrattık."

"Gıda sektörü ve  Nestlé gibi şirketlerin başarısı güven üzerine kuruludur," diyerek sözlerine devam etti. "Güven bizim en büyük varlığımızdır ve bunu kaybetmemek için hepimiz çok çalışmalıyız.

"Endüstrimizin bugün karşılaştığı sorun bir güven sorunudur. Birkaç kişinin tüm sektörü ve bu sektörde yer alan tüm insanları böyle kötü bir pozisyona düşürmesi yanlış ve kesinlikle kabul edilemezdir."

Paul Bulcke gıda sektörünün genellikle ağır eleştirilerin hedefi olmasına rağmen milyonlarca insana güvenli ve besleyici ürünler sunmak için küresel toplumların gelişiminde önemli bir rol oynadığını anlattı.

"Sektörümüz yıllar boyunca büyük ilerleme kaydetti," diye ekledi. “Gıda hiçbir zaman olmadığı kadar güvenli hale geldi ancak bazen bu durum tersi olarak algılanabiliyor. Şu anda karşılaştığımız durum ise gıda güvenliği değil, bir güven sorunu."

Uygun fiyatlı ve kaliteli gıda

Paul Bulcke şirketlerin hızla büyüyen ve refah seviyesi hızla artan küresel nüfus için yeterli miktarda, uygun fiyatlı ve kaliteli gıda üretebilmeleri için temiz su kaynaklarının varlığının korunması gerektiğine dikkat çekti.

"2050 yılında dünya nüfusu 2,3 milyar daha artacak ve bu nüfus mevcut yiyecek ve enerji talebine ekleniyor olacak" dedi.

"Bugün bile su kıtlığı sürdürülebilir bir arzın üzerine çıkmış durumda ve arada var olan açık gün geçtikte artıyor.."
"Etkili tutarlı  ve somutbir şekilde hareket edebilmek için politikacılar, sivil toplum, çiftçiler ve diğer sosyal paydaşlarla hem yerel, hem de uluslararası düzeyde işbirliğine gitmeliyiz."

"Bu, büyük bir hızla ilgilenilmesi gereken bir konudur. Bu sorunun çözülebileceğine inanıyorum. Su konusuna gereken önceliği ve değeri vermeliyiz."

Olası tasarruflar

Paul Bulcke tarımsal üretimin küresel nüfus artışına yetişemediğini belirtti.

Tarımda su kullanımının azaltılması zorlayıcı bir konu olsa da, bir fark yaratmak için aynı zamanda bu konunun önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bulcke, "Dünya üzerindeki  temiz su kaynaklarının üçte ikisi’nden fazlası tarıma aktarılıyorancak bu miktarın sadece yarısı ile bitkilerin fizyolojik ihtiyaçları karşılanabilir," diye konuşmasına devam etti. "Bu da, büyük miktarlarda tasarruf potansiyeline işaret ediyor"dedi.

Ardından daha yüksek kuraklık toleransına sahip kahve bitkileri yetiştirilmesinden çiftçilere gelişmiş sulama ve su tasarruf teknikleri konusunda eğitimler verilmesine kadar Nestlé'nin tarım konusunda kurduğu işbirlikleri ile su kullanımını azaltmak için yaptığı çalışmalardan örnekler sundu.

Ayrıca şirketin üretim operasyonlarında gerçekleştirdiği tasarruflardan, örneğin dolar cinsinden satış başına on yıl önce 4,5 litre su kullanılırken şu anda sadece 1,5 litre kullanıldığından söz etti.

Zarar veren politikalar

Paul Bulcke tahıl rekoltesinin biyo yakıt olarak kullanılmasına da değinerek, bu durumun su talebini yükselttiğini ve tahıl fiyatlarını artırdığını belirtti.

"2005 yılında ABD'de bulunan mısırın %12'si biyo yakıt olarak kullanıldı," dedi. "2011'de bu rakam %42'ye yükseldi. Bu da 115 milyon ton tahıl, yani 370 milyon kişiyi doyuracak kadar tahılın biyo yakıt olarak kullanılması demektir."

"Nestlé biyo yakıta karşı değildir ancak biz yakıt olarak gıdanın kullanılmasına karşıyız."

Atıkların azaltılması

Bulcke insan tüketimi için üretilen gıdanın neredeyse üçte birinin küresel çapta kaybolduğunu veya atıldığını, bu rakamın ise yılda 1,3 milyar ton olduğunu belirtti.

Bununla birlikte tarımsal üretimden evsel tüketime kadar tüm değer zincirinde gıda atıkları ile ilgili daha fazla önlem alınmasıyla daha fazla su tasarrufu elde edilebileceğini ifade etti.

Nestlé'nin geleneksel süt tedarik zincirlerinden farklı olarak, gelişmekte olan ülkelerde sütü doğrudan çiftliklerden satın alarak çiftlik ve perakende raf arasında yıllık 1,4 milyon tonluk bir kaybın önüne geçtiğini belirtti.

Üreticilerin ise sanayileşmiş ülkelerdeki tüketicilere yardımcı olmak için daha fazla çaba harcayabileceğine, örneğin daha küçük porsiyonlar sunarak çöpe atılan yiyeceklerin miktarının azaltılabileceğine dikkat çekti.

Yıllık etkinlik

Bulcke konuşmasını Londra Guildhall'da, gıda endüstrisi ve medya mensuplarından oluşan davetlilere hitaben gerçekleştirdi.

Konuşmasını BBC Radyo 4'ün "Gıda Programı (The Food Programme)" sunucusu Sheila Dillon'ın başkanlık ettiği, gıda endüstrisinden uzmanların katıldığı bir soru cevap paneli izledi.

Şehir Gıda Konferansı (City Food Lecture) her yıl gıda endüstrisinin önde gelenlerinden bir ismin verdiği konusma ile başlıyor ve bu konuşmada gıda üretimi, dağıtımı, pazarlaması, satışı ve tüketimini şekillendiren en önemli sorunlar hakkında görüşler yer alıyor.