Nestlé, Paylaşılan Değer Yaratmak Ödülü Sahibini Buldu!

Geri DönKas 14, 2012

Gençler için eğitimi ve girişimciliği artırmayı hedefleyen Paraguay’dan Fundación Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo, bu yılın Nestlé Paylaşılan Değer Yaratmak Ödülü’nün sahibi oldu.

Nestlé ödülü, öğrencilerin normal akademik müfredatlarına ek olarak teknik ve mesleki eğitimi almalarını sağlayan ‘kendine yeten tarımsal okul’ projesinden dolayı Fundación Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo kurumuna verdi.

Duyuru, Hindistan,Yeni Delhi’de , düzenlenen 2012 Paylaşılan Değer Yaratmak Forumu’nda yapıldı.

“Kendine yeten okullar”...

'Kendine yeten okul' girişimi kapsamında, okul sınırları içerisinde gençlerin işverenlerin  ihtiyaç duyduğu becerileri öğrenebilecekleri mikro iş alanları yaratılıyor.

Her okul, kâr amacı gütmeyen Fundación Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo kurumu ile hangi küçük işletmeleri kuracağını belirlemek üzere bir 'öğretim ve üretim' iş planı oluşturuyor.

Bu mikro iş alanları, tarımsal teknik yardımdan süt üretimine, çiftçilikten, organik bahçeciliğe, otel hizmetlerinden, arıcılığa ve tavuk yumurtası üretimine kadar çeşitlilik gösteriyor.

Öğretmenler aynı zamanda kendi işlerini yürütme becerileri geliştirme konusunda da öğrencilere yardımcı oluyor.

Kurulan bu işletmelerden elde edilen gelirler ise okulların devlet desteği olmadan kendilerine yetmelerini ve maaşlar, okul idaresi ve bakımı gibi işletim masraflarını karşılamalarını mümkün kılıyor.

Dünyaya yayılan bir hareket...

Fundación Paraguaya de Cooperatión y Desarrollo liderliğindeki bu proje, şimdiden Paraguay'daki 500’ü aşkın öğrenciye ulaştı bile.

İlk olarak 2003 yılında Escuela Agricola San Francisco’da uygulandı. Bu okul beş yıldan uzun bir süre kendi mali ihtiyaçlarını kendi karşıladı.

Ülkedeki iki başka okul da halen bu program uygulanıyor.

Dünya geneline bakıldığında ise Latin Amerika ve Afrika'daki 30 ülkede 50'yi aşkın okul bu projenin bir benzerini yürütüyor. Bu yıl Tanzanya, Afrika’daki yaklaşık 25 okul da bu modeli uygulamaya başladı.

Proje Büyüyor...

Nestlé CSV Ödülünün sağladığı finansman, Paraguay’da bu projeyi büyütmeye yardımcı olacak.

Bu ödülden elde edilen kaynak, Paraguay şehri San Pedro’da bu modeli yeniden yaratmak için kullanılacak.

Paylaşılan Değer Yaratmak Ödülü

İki yılda bir beslenme, su veya kırsal kalkınma ile ilgili üç girişim Nestlé Paylaşılan Değer Yaratmak Ödülü kısa listesine giriyor.

Paylaşılan Değer Yaratmak Ödülü, sağladığı finansman ile yenilikçi ve ticari olarak uygulanabilir girişimlerin büyümesine ve mali sürdürebilirliklerini elde etmesine yardımcı oluyor.

Nestlé’nin uyumluluk ve sürdürülebilirlik temellerine dayanan “Paylaşılan Değer Yaratmak” kavramı, Nestlé’nin  temel iş yaklaşımını oluşturuyor. Şirketin paydaşları için olduğu kadar faaliyet gösterdiği topluluklar için de değer yaratmayı amaçlıyor.

Ödül Nestlé’nin faaliyet gösterdiği her ülkedeki, bireylere, kamu kurumlarına, özel kurumlara, akademik çevreye ve toplumsal örgütlerin katılımına açık.

Kazanan Nestlé Paylaşılan Değer Yaratmak (CSV) Danışma Kurulu tarafından belirleniyor ve seçilen projeyi büyütmek veya tekrarlamak için kullanılmak üzere 500.000 CHF (530.000 USD’nin üzerinde) ile ödüllendiriliyor.

Bu yıl 76 ülkeden 600’ün üzerinde başvuru alındı. Ve Kurul kazananın yanı sıra iki başarılı isim daha belirledi.

Kazanan dışındaki bu iki başarılı isim arasında Paraguay'dan kâr amacı gütmeyen Lübnan’da kurulmuş olan Arcenciel kurumu da bulunuyor. Bu kurum sürdürülebilir tarımsal ekinleri artırmak adına ülkedeki küçük gıda işletmelerinin sahiplerine ve çiftçilere yardımcı oluyor.

Diğer başarılı isim ise İngiltere’den gene kâr amacı gütmeyen Excellent Development Kurumu. Kenya, Zimbabwe, Mozambik ve Uganda’daki çiftçilere ve ailelerine temiz suya ulaşmaları, kum barajları inşa etmeleri ve de toprak ve su koruma faaliyetleri yürütmeleri konularında yardımcı oluyor.

Ödül kazanan ortaklık...

2010 yılında ilk Nestlé CSV ödülünün sahibi iDE Cambodia idi.

Proje kırsal kesimlerde çalışanları işe alıp eğiterek onları daha sonra bölgedeki küçük ölçekli çiftçiler ile yakın iş birliği içinde çalışabilecek ve bu doğrudan erişim ile iyi çiftçilik uygulamalarını yayabilecek Çiftçi Danışmanları haline getirmeyi amaçlıyor.

Program, bu danışmaların başarılı girişimciler olmasına yardımcı oluyor. Hali hazırda 100’ü aşkın danışman 15.000 çiftçi ile çalışıyor.

2014 Nestlé CSV Ödülü için başvurular alınmaya başladı. Son başvuru tarihi 31 Mart 2013.

İlgili bilgiler:

Nestlé Ortak Değer Yaratmak Ödülü
http://www.nestle.com/csv/Nestle/Nestleprize/Pages/nestlePrizeincsv.aspx

Nestlé Ortak Değer Yaratmak Ödülü hakkında daha fazla haber:

İçgörü: Tarımsal kalkınmaya yeni bir yaklaşım
http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Approach-agricultural-development.aspx?Category=Investors,CSV