Nestlé iklim değişikliği hakkında neler yapmaktadır?

nestle-iklim-degisikligi-konusunda-ne-yapiyor
TEMİZ VE YENİLENEBİLİR: Nestlé Meksika, elektrik enerjisi gereksiniminin %85'ini rüzgar gücünden elde etmektedir.

Sera gazı emisyonlarınızı azaltıyor musunuz?

Evet. Son on yıl içinde fabrikalarımızdan bir kilo ürün başına çıkan sera gazı (GHG) emisyonlarımızı yarıya indirdik.

Gıda ve içeceklerimizin üretimi ve dağıtımı ile ilişkili GHG emisyonlarını, enerji verimliliğini artırmak, daha temiz yakıtlar kullanmak ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmak suretiyle azaltma amacına kendimizi adamış durumdayız. Örneğin: Avrupa'da uzun mesafeli kara nakliyesinden demiryolu ya da deniz sevkiyatına geçiş, Meksika'daki fabrikalarımıza enerji sağlamak için rüzgar gücünün kullanılması ve Fransa'daki fabrikalarımızın bazılarında odun yakmalı kazanların kurulması.

Diğer şirketler ile karşılaştırıldığında performansınız nasıl?

İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyon konularındaki önderlerden biriyiz. CHG'lerin azaltılmasına ve bu alandaki faaliyetlerimizin saydamlığına yönelik uygulamalarımız istikrarlı bir şekilde endüstrideki en iyi uygulamalardan biri olarak kabul edilmiştir.

2013 ve 2012 yıllarında, her ikisi de Küresel 500 İklim Değişikliği Raporu 2013 raporunda yayınlanmış olan CDP 'İklim Saydamlık Liderliği Endeksi' ve CDP "İklim Performans Liderliği Endeksi'nde en yüksek puanı elde ettik.

CDP endeksleri, FTSE Küresel Özkaynak Endeksindeki ilk 500 şirketin performansını, karbon emisyonlarını azaltma çalışmalarının yanı sıra beyan ettikleri bilgilerin saydamlığı açısından ölçer.

2013 yılında Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ilk kez, endüstri ortalamasının iki katına karşılık gelen %88'lik bir skorla lider gıda ürünleri şirketi olduk. İklim değişikliğinin azaltılması faaliyetlerimiz dahil olmak üzere, çevre sürdürülebilirliği alanındaki sağlam politikalarımız ve şeffaf raporlama sistemimiz Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 'çevre boyutunda' endüstrinin en yüksek skoru olarak %97'ye ulaşmamızı sağlamıştır.

10 gıda ve içecek şirketini gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik politikaları ve taahhütlerine ilişkin olarak değerlendiren Oxfam 'Behind the Brands' puan çizelgesi Nestlé'yi iklim değişikliği konusunda birinci sıraya koymaya devam etmektedir.

Nestlé iklim değişikliğini azaltmak için başka neler yapıyor?

Ürünlerimizin orman tahribatı ile ilişkilendirilmeyeceği sözünü vermiş bulunmaktayız. Bu söz, ürünlerimizi yapmak için kullandığımız tüm hammaddelerin yanı sıra ambalajları da kapsamaktadır.

Ürünlerimizin üretimi ve dağıtımı ile ilişkili sera gazı (GHG) emisyonlarının düşürülmesi taahhüdünün yanı sıra, tüketicilerin kendi GHG emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olan ürünler üretmeye kendimizi adamış olup, iklim değişikliğine karşı dayanıklılıklarını artırmak üzere çiftçiler ile birlikte çalışmaktayız. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Örneğin, Avrupa'da çevresel açıdan daha verimli dondurma dondurucularını sistematik olarak kullanıma sunma sözü vermiş bulunmaktayız. Bugünden itibaren, kıta çapında satın aldığımız tüm yeni ticari yatay kutu tipi dondurma dondurucuları sadece doğal soğutucu maddeler kullanacaklardır. Bunlar, ozon tabakasına zarar vermeyen ya da küresel ısınma etkisine sahip olmayan ya da ihmal edilebilecek derecede az etkiye sahip, doğal olarak oluşan maddelerdir.

Ayrıca, kakao ve kahve üreticilerinin çevresel zorluklara uyum sağlamasına yardımcı olma çalışmalarımız da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından en iyi uygulama örneği olarak kabul edilmiştir.

Geleceğe yönelik hedefler nelerdir?

2013 yılında, 2005 seviyeleri ile karşılaştırıldığında bir kilo ürün başına oluşan doğrudan GHG emisyonlarımızı 2015 yılına kadar üçte birinden daha fazla bir oranda azaltma taahhüdünü verdik İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyon taahhütlerimize ilişkin daha fazla bilgi için lütfen İklim Değişikliğine İlişkin Nestlé Taahhüdü dokümanımıza bakınız.

Daha fazla bilgiyi İklim değişikliği hakkındaki özel bölümümüzde bulabilirsiniz.