Nestlé'nin çevresel sürdürülebilirliğe katkısı nedir?

Nestlé sürdürülebilir ve verimli enerji kullanımının güçlü bir destekçisidir: Son 10 yıl içinde, Nestlé ton olarak ürün başına tükettiği enerji miktarını %42 oranında ve sera gazı salınımını da %50 oranında azalttı. Nestlé enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili kararların, sosyal ve çevresel etkiler ile gıda fiyatları ve suya etkisi de dikkate alınarak, sistemli bir maliyet-fayda ve yaşam döngüsü analizine dayanması gerektiğine inanır.

Nestlé çevre için mümkün olan en iyi sonuçları almak için kendi performansını iyileştirmeye devam edecektir.