Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé Yönetim Kurulu Başkanı Peter Brabeck-Letmathe suyun bir insan hakkı olduğuna inanıyor mu?

Nestlé Yönetim Kurulu Başkanı Peter Brabeck-Letmathe suyun bir insan hakkı olduğuna inanıyor mu?

Evet. Peter Brabeck-Letmathe suyun bir insan hakkı olduğuna ve herkesin, dünyanın her yerinde, temiz, güvenli içme ve temizlik suyuna sahip olma hakkı olduğuna inanmaktadır.

Peki, kendisi suyun 'bedava' olmadığını söylerken neyi kastediyor?

Sayın Brabeck Birleşmiş Milletler'in 'gezegende yedi milyar kişiye yetecek kadar tatlı su bulunduğu, ancak bunun eşitsiz bir şekilde dağıldığı ve çok büyük bir miktarının boşa gittiği, kirlendiği ve sürdürülemez bir şekilde yönetildiği' görüşünü desteklemektedir.

BM Su Raporuna göre su kıtlığı şimdiden tüm kıtaları etkilemektedir. Yaklaşık 1,2 milyar insan, yani dünya nüfusunun neredeyse beşte biri, fiziksel su kıtlığı yaşanan bölgelerde yaşamakta ve 500 milyon insan da bu duruma yaklaşmaktadır.

Sayın Brabeck daima, dünyanın neresinde olurlarsa olsun herkesin içme ve temizlik ihtiyaçları için gerekli suya ücretsiz erişime sahip olması gerektiğini savunmuştur.

Bununla birlikte kendisi, dünyada iki milyarı aşkın insan basit bir tuvaletten bile mahrumken ve bir milyardan fazla insan da herhangi bir ıslah edilmiş içme suyu kaynağına sahip değilken, dünyanın diğer bölgelerindeki insanların bu değerli ve giderek azalan kaynaktan önemsiz amaçlarla, altyapısına yönelik herhangi bir maliyet üstlenmeden, aşırı miktarlarda tüketmesinin adil olduğuna inanmamaktadır.

Sadece insanlar kendisini internette eleştirdiğinden dolayı geri adım atmış olmuyor mu?

Hayır. Sayın Brabeck, yıllardır sektörde su kıtlığına dikkat çekme çalışmalarının ön saflarında yer almıştır.

Konu hakkındaki görüşlerini çok sayıda röportaj, açık oturum ve televizyon programında açık bir şekilde ortaya koymuştur, örneğin:

Sayın Brabeck, su kıtlığını ele alacak pratik çözümler arayan işletmeler, devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki yenilikçi işbirliği çalışması 2030 Su Kaynakları Grubu'na başkanlık etmektedir.

Kendisi aynı zamanda, su kıtlığına olası çözümleri araştıran ve paydaşları diyalog ve işbirliğine teşvik eden, etki sahibi kamu-özel sektör ortaklığı Dünya Ekonomi Forumu Su Girişimi'nin de lideridir.

2012 yılından bu yana, kendisi dünya üzerinde su bulunurluğu konusu üzerinde müzakereleri teşvik etmeyi amaçlayan bir su bloğunu yönetmektedir. En geç 2025 yılına kadar güvenli içme suyuna dünya çapında erişimin savunulması gibi su kıtlığı ve su erişimi konularını kamu politikası gündemine getirmeye yönelik faaliyetleri hakkında düzenli olarak yazmaktadır.

O halde niye bazı örgütler Nestlé'ye karşı bir imza kampanyası başlatmış durumda?

İnsanlar, Sayın Brabeck'in 2005 yılında vermiş olduğu, tüm su kaynaklarının özelleştirilmesi gerektiğini düşüncesini ifade ettiği bir röportajın videosundan bahsediyorlar. Bu kesinlikle doğru değil.

Kendisi bireyler, endüstri, tarım ve hükümetler tarafından daha verimli su yönetimini savunmaktadır ve her zaman da savunmuştur.

Nestlé'nin insanın su hakkını nasıl desteklediği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Su ile ilgili politikalarımız ve çalışmalarımızı buradan okuyabilirsiniz.